D66 wil inzicht in bezuinigingen jeugdzorg

Zwolle – Met ingang van 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Om er voor te zorgen dat de kinderen die nu jeugdzorg krijgen dat na 2015 ook nog krijgen, is er een Regionaal Transitie Arrangement gemaakt. Hierin is afgesproken dat er vanaf 2015 15% minder geld beschikbaar komt voor aanbieders van jeugdzorg. D66 Zwolle maakt zich zorgen over en stelt vragen aan het college. “We willen weten wat de gevolgen zijn van die bezuiniging; gaan er taken wijzigen of gaan er bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan? Dat laatste is iets wat D66 zeker niet wil”, aldus Sonja Paauw.

Gemeenten dienen voor 28 februari 2014 op regionaal niveau in overleg met Bureau Jeugdzorg een bestuurlijk besluit te nemen over de toekomst van alle functies en taken die Bureau Jeugdzorg nu vervuld. Zoals in een informatienota aan de gemeenteraad staat, is het volgens het college van belang dat de continuïteit van alle taken en functies gewaarborgd wordt. D66 vraagt zich af of inderdaad alle taken nodig zijn voor bescherming en zorg voor de meest kwetsbare kinderen. De taken en functies zijn niet het belangrijkste, maar de kinderen die jeugdzorg en bescherming nodig hebben.

De vragen waar D66 antwoord op wil zijn:
• Hoe beoordeelt het college of de taken van BJZ daadwerkelijk bijdragen aan bescherming van kwetsbare kinderen en de zorg voor deze kinderen?
• Is het zo dat, omdat het buiten het RTA valt, dat de 15% korting niet voor toegangs- en signaleringstaken van BJZO geldt?
• Komen de toegangs- en signaleringstaken vanaf 2015 terecht bij de sociale wijkteams?
• Verwacht u dat dit tot een verlaging van het aantal kinderen dat jeugdbescherming nodig heeft leidt?
• Zo ja, waar is deze verwachting op gebaseerd?
• Heeft het college inzicht in de consequenties van de 15% korting voor Bureau Jeugdzorg Overijssel zo ja welke zijn dat?
• Zo nee, op welke termijn is dit inzicht er wel?

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Leuk om te zien dat in navolging van SP en GL ook D’66 via weblog
  zwolle bekend maakt welke vragen het heeft over een onderwerp.
  Vaker doen zou ik zeggen, maakt je zichtbaar als fractie, niet alleen vlak vóór de verkiezingen maar ook tijdens de vierjaartermijn
  waarvoor je bent gekozen.


  ⚠️ Meld

 2. Alles van centraal naar decentraal. In het bedrijfsleven werkt dat vaak kostenverhogend, maar betere kwaliteit. Echter wordt er juist bezuinigd, dus zal de kwaliteit/kwantiteit ook verslechteren.


  ⚠️ Meld

 3. D 66 gaat zich zand in d eogen laten strooien. Het BJZ is bezig om bv vechtscheidngs ots-en in elkaar te zetten. Er moeten minder OTS-en komen, maar de vechtscheidnede ouders die hier lucht van krijgen willen allemaal een OST. Om moeders te dwingen hun kinderen aanvaders mee te geven. Ergop su, Er komen juist meer OTS-en, dan dat er minder komen zoals fred Teeven afgelopen dinsdag op een symposium van de Raad voor d ekindermishandeling heeft staan bekend mnaken. Jammer voor Fred teeven is dat de raad in het complot zich en dit vehikel samen met BJZ aan het ontwikkelen is. Hilarisch zoals men elkaar veren in het achterste aan het steken was en beloften deed die niet waar te maken zijn. jammer jongens, we gana naar het deense model, dat drie keer zo duur bleek. Nu heeft niemand last meer van BJZ, omdat het niet functioneert. De Denen zeuren inmiddel wel meer over criminaliteit en overlast. Voor minder jeugdzorg en bemoeienis moet je wel meer onveiligheid en overlast op de koop toenemen. Denk wel ff na: degenen die dit veroozaken zijn d eopuders die nu niet meer worden gevolgd door jeugdzorg…….


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.