Bestrijding dakloosheid jongeren versterkt

Zwolle – De aanpak voor het bestrijden van dakloosheid onder jongeren wordt versterkt. De verbetering zit in het vergroten van de eigen kansen voor de jongere en zijn sociale netwerk en door zoveel mogelijk het ‘normale’ leven van wonen, werk en scholing te volgen.

De gemeente Zwolle maakt met haar partners afspraken hoe de ketenaanpak de jongeren hierin kan ondersteunen en stimuleren, onder ander over huisvesting, een centraal meldpunt en activering. Door realisatie van extra huisvesting van Fast Forward en een logeerhuis worden minder jongeren tot 23 jaar opgevangen in De Herberg. Komend jaar wordt door het Leger des Heils en de woningcorporaties werk gemaakt van begeleid wonen onder de noemer Fast Forward. Dit jaar is het streven om ten minste 24 jongeren te huisvesten via Fast Forward. In Hardenberg en Zwolle werden al in totaal 14 jongeren op die manier in een woning geplaatst.

Dakloze jongeren geven aan dat zij behoefte hebben aan een meldpunt dat goed herkenbaar, vindbaar en zichtbaar is. De jongeren willen hier informatie en advies kunnen krijgen, begeleiding naar opvang en zorg en het regelen van een inkomen. Daarnaast moeten jongeren er praktische zaken kunnen regelen via internet of telefoon. De gemeente gaat samen met de betrokken partijen en de dakloze jongeren geschikte locaties zoeken en uiteindelijk inrichten.

Zwolle Actief gaat een rol spelen in het activeren van dakloze jongeren. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk weer meedoen door middel van werk of opleiding. In 2013 werden 83 jongeren tussen de 15 en 25 jaar gemeld bij de Centrale toegang regio IJssel-Vecht. Van deze jongeren zijn 44 dakloos bij aanmelding. Bij 39 jongeren was sprake van dreigende dakloosheid. Driekwart van hen is man. Van de in 2013 gemelde jongeren komen er 54 uit Zwolle en 28 uit de regio. De grootste groep jongeren (58) heeft meerdere problemen. Deze jongeren gaan vaak een hulpverleningstraject in, haken af en belanden dan (weer) op straat.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Goed plan, ervan uitgaande dat de gemeente zelf de regie heeft en ook
    eindverantwoordelijk blijft.
    Buget Zwolle Actief tot en met 2016 is 1,5 miljoen, hoop geld!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.