Tormentilweg denkt mee over geluidsoverlast

Zwolle – Een 14-tal buren van de Tormentilweg in Westenholte heeft al langere tijd last van geluidsoverlast van een verhuurbedrijf aan de Schoenerweg. Nu het bedrijf met kantoorruimte uit wil breiden geeft de buurt een ongevraagd advies over waar de uitbreiding moet komen. De buurt: "Zoals u bekend is, hebben wij als omwonenden helaas veel geluidsoverlast van de bedrijfsactiviteiten. Ook de bedrijfsverlichting wordt door velen als zeer storend ervaren."

"Aangezien wij er vooralsnog van uitgaan, dat de huidige geluidsbelasting niet past binnen de geldende regelgeving, loopt er een procedure met de Gemeente Zwolle, om daar duidelijkheid over te kriigen. Op hun verzoek is door u een akoestisch rapport opgeleverd, op basis waarvan de Gemeente zich momenteel beraadt. Vooruitlopend daarop doen wij u graag een suggestie aan de hand, die ons inziens voor een zeer belangrijk gedeelte de overlast zal verminderen." Deze uitbreiding is, v.w.b. de omgevings-bouwvergunning deels nog in behandeling bij de Gemeente Zwolle. Gezien de ernstige mate van de door buurt ervaren overlast, verzoekt de buurt om vanuit de verantwoordelijkheid van het bedrijf het maximaal mogelijke te doen om aan de realisatie van het alternatief bij te dragen. De gemeente Zwolle antwoordde: "met belangstelling hebben we kennis genomen van het alternatief. We hadden net een overleg gepland met het bedrijf om over mogelijke oplossing te praten. Het alternatief dat u hier aandraagt zullen wij in dit gesprek zeker serieus meenemen."

ln het alternatief van de buurt wordt de bouwkundige uitbreiding gesitueerd aan de noordelijke erfgrens. Hierdoor worden de volgende voordelen bereikt:

tormentilweg.jpeg 

1. Directe geluidsafstraling naar de woningen aan de Tormentilweg/ de wijk Westenholte is niet meer mogelijk. (Uit onderzoek blijkt dat de locatie in Zwolle nagenoeg de enige soortgelijke locatie in Nedertand is, waarbij directe geluidsafstraling op woningen op zo’n korte afstand plaatsvindt. Er is daarbij gekeken naar locaties van Boels, Nemaco, Nederhoff, Sijperda, Riwat, Workx e.d.

2. Het buitenterrein kan, na verwijdering van de tijdetijke verblijfs’ portocabins, op een efficientere manier (ivm vrije vierkant) gebruikt worden.

3. Door de bouwkundige uitbreiding hoeven uw medewerkers minder werkzaamheden in de buitenlucht uit te voeren. Tevens lijkt het ons een voordeel, dat maximaal mogelijk machines overdekt kunnen worden gestald.

4. Indien niet direct gekozen wordt voor een bouwkundige uitbreiding over de gehele lengte van de erfgrens, is er wél, bij toekomstige behoefte aan uitbreiding, direct een prima oplossing voorhanden. Die uitbreiding in een latere fase laat dan de vierkante vorm van het buitenterrein intact.

5. We zullen de Gemeente Zwolle informeren over dit alternatief en zullen bij hen aandringen om, in het geval u dit alternatief serieus in overweging wilt nemen, coöperatief mee te denken, om zodoende te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.

We wensen u veel succes met uw bedrijf.

Artikel delen:

Reageer