Aanpak kruising Wijheseweg-Dorpsstraat

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor 2014 ruim miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In totaal zijn 14 infrastructuurprojecten gehonoreerd. In de gemeente Zwolle betreft het de aanpak van de kruising Wijheseweg-Dorpsstraat te Windesheim.

De uitvoering van deze projecten, met een totale omvang van bijna negen miljoen euro, draagt bij aan het provinciale doel voor een betere doorstroming en het verlagen van het aantal verkeerdoden en –gewonden. De ingediende gemeentelijke projecten richten zich vooral op maatregelen die de veiligheid en doorstroming op de infrastructuur in West-Overijssel verbeteren. Met de provinciale bijdrage van 2,5 miljoen euro worden onder andere locaties aangepakt waar veel verkeersongevallen plaatsvinden en worden kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen heringericht. Ook het aanleggen van fietsvoorzieningen heeft extra aandacht.

De gemeentelijke projecten zijn ook gericht op gedragsbeïnvloeding en worden vaak in samenwerking met onder andere de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV Oost Nederland) uitgevoerd. De provinciale bijdrage van ruim 650.000,- euro gaat bijvoorbeeld naar projecten als verkeerseducatie in het basis-, voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, cursussen voor jonge en oudere automobilisten en fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties zoals de BOB-campagne. De gemeente Zwolle ontvangt 142.500,- euro.

Artikel delen:

Reageer