Netconstructie als valbescherming op Peperbus

Zwolle – De Zwolse Peperbustoren krijgt een RVS netconstructie als valbescherming op de omgang. Dat stelt het college van Zwolle de gemeenteraad voor. Dat blijkt uit een notitie die in handen is van Internetkrant Weblog Zwolle. De totale kosten van de operatie zijn 145.000 euro en moet ten laste komen van de algemene concernreserve betreffende begrotingsoverschot 2014.

De omgang op 52 meter hoogte gaat veiliger gemaakt worden zonder dat daarmee de monumentale en recreatieve waarde van de toren wordt aangetast. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat de monumentale Zwolse toren optimale veiligheid biedt, voor bezoekers en passanten. De wens van een veiligheidsconstructie komt voort uit een aantal tragische gebeurtenissen rond de toren, de afgelopen jaren.  De afgelopen periode is studie gedaan en is een proefopstelling uitgevoerd naar passende mogelijkheden om dat te waarborgen. In dat onderzoek is geconcludeerd dat een (roestvrijstalen) netconstructie de beste resultaten biedt. Deze oplossing zou vanaf de grond niet of nauwelijks waar te nemen zijn. De proefopstelling is o.a. voorbesproken met de adviseurs; de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de welstands-/monumentencommissie. Beide instanties zien de gesloten netconstructie als bespreekbaar.

De door hen aangegeven adviezen/suggesties zoals een variant die de contouren van de lantaarn volgt, het toepassen van een gewijzigde kleur (in de proefopstelling zwart), het ‘terugleggen’ van de constructie (in de proefopstelling tot het buiteneinde van de balustrade) en het vereenvoudigen van de constructie (dunnere strekstangen) zijn betrokken in het voorliggend ontwerp.

Ontwerp
Het voorliggend ontwerp gaat uit van de gesloten RVS netconstructie. De kleur is gewijzigd naar antraciet, de diameter van de trekstangen is verminderd naar 10 mm en het verticale vlak is teruggebracht tot halverwege de bovenregel van de balustrade: minder zichtbaar vanaf straatniveau. Het ontwerp gaat uit van een constructie die de balustrade volgt (dus niet de lantaarn). Dit vanwege o.a. de ruimtelijke beleving (enige loopruimte en uitzicht) en het voorkomen van loze ruimte in de hoeken (onderhoud, schoonmaak). Verder is de lantaarnvariant slechts toepasbaar op 3 hoeken, technisch meer ingewikkeld en levert meer constructieonderdelen op: de balustrade kan in de hoeken niet worden gebruikt. Hiertoe is een omgevingsvergunning aangevraagd. Indien de raad positief besluit op voorliggend collegevoorstel volgt aanbesteding en uitvoering.

Artikel delen:

Reageer