“Onterechte subsidie BYou moet terug”

Zwolle – Op 13 december j.l. stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen met betrekking tot de Stichting Byou. Naar aanleiding van deze vragen en de beantwoording door het college kopt de Stentor van dinsdag 28 januari j.l. “Al langer twijfels aan opvang Byou”.

 

De beantwoording van de vragen door de wethouder en de inhoud van het artikel in de Stentor stellen de VVD allerminst gerust. De VVD vindt het voorbeeld van Byou een treurige verkwisting van belastinggeld dat juist in deze tijd heel hard nodig is. De Zwolse gemeenteraad heeft zwaar ingezet op het terugdringen van dak –en thuisloosheid onder jongeren. Deze inzet kon op de steun van de VVD rekenen omdat de jeugd onze toekomst is. Hoge doelen hebben we daarom gesteld om in 2014 een plek gerealiseerd te hebben voor alle dak –en thuisloze jongeren. Nu moeten we met elkaar constateren dat dit volledig is mislukt, er slechts tien jongeren bereikt zijn en we daar € 442.000,- aan belastinggeld in hebben gestoken. 

De VVD maakt zich zorgen over het vertrouwen van Zwolse burgers in dergelijk initiatieven. Om over het vertrouwen van de jongeren in de aan hen geboden hulp maar te zwijgen en vindt dat het door Byou onterecht ontvangen belastinggeld geheel moet worden terug gevorderd.

 

Nu blijkt dat de gemeente twijfelt aan de in baarheid van deze vorderingen wil de VVD hier op een zo kort mogelijke termijn over worden geïnformeerd. Dit leidt bij de fractie van de VVD tot de volgende aanvullende mondelinge vragen: 

 

1. Heeft de wethouder inzicht in de eventueel nog beschikbare middelen bij Byou en denkt de wethouder dat we alle onterecht uitgekeerde subsidie zullen terug zullen kunnen vorderen? 

 

2. Zo nee welke middelen gaat de wethouder inzetten om dan in elk geval zo veel mogelijk van de onterecht ontvangen subsidie terug te kunnen vorderen? 

 

3. Is de wethouder met de VVD van mening dat haast geboden is bij de beoordeling van de jaarstukken 2013 en is zij bereid zich in te spannen om te zorgen dat deze beoordeling zo snel mogelijk plaats vindt? 

 

4. De VVD wil graag op zo kort mogelijke termijn worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze beoordeling en het totaal terug vorderbaar bedrag. Kan de wethouder aangeven op welke termijn de raad hierover kan worden geïnformeerd? 

 

5. U geeft aan dat in overleg met de partners in de stad een passend alternatief voor Byou wordt ontwikkeld. Kan de wethouder aangeven hoe het financiële plaatje daarvan er uit ziet? 

 

Wij vernemen graag op spoedige termijn uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

Hans Wijnen 

VVD Zwolle 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Advies voor de vvd fractie in zwolle, volg de ontwikkelingen van Zwolle Actief, het beschikbare budget van 1,5 miljoen euro overtreft
  het budget van Byou met de factor drie. De moeite van het volgen waard zou ik zeggen!


  ⚠️ Meld

 2. Wellicht dat subsidieontvangers als Travers, Leger des heils,
  Tactus, Odeon/Spiegel en Wijz ook eens beter tegen het licht worden gehouden. Voor de lezers die het niet weten, het gaat hier om
  miljoenen euro op jaarbasis!
  Vinden wij het als burgers acceptabel dat een organisatie als Travers,
  subsidie 2011 bedroeg 5,6 miljoen euro, met haar werkmaatschappij
  Domijn activiteiten opzet in Gelderland, Overrijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.
  Domijn begeeft zich met haar activiteiten op het private ondernemersvlak, daar kan het ontvangen subsidiegeld van
  de gemeente Zwolle toch niet voor bedoeld zijn?
  Ander voorbeeld.
  Ontvangen subsidiegelden gebruiken om een golfclinic voor
  ouderen te organiseren!
  Het lijkt mij beter om de kinderen uit zwolle gesubsidieerd zwemonderwijs aan te bieden om te voorkomen dat kinderen
  nooit leren zwemmen.


  ⚠️ Meld

 3. Eens met karel 500, de taakstelling voor de gemeente dient versoberd te worden. Subsidies zijn sowieso een bron van ellende, leiden altijd tot misbruik, dat moet weer bestreden worden, dat kost weer geld. Kortom, belachelijke situatie. Zelfs subsidie voor het zwemonderwijs heb ik grote twijfels over. Als je kinderen wilt, hoort o.a. zwemonderwijs verzorgen bij de taak die je als ouders op je neemt. Ergerlijk dat het in de afgelopen 20 jaar een soort recht is geworden om subsidies te ontvangen. Overigens om duidelijk te zijn, ook voor ondernemers/ondernemingen. Afschaffen!


  ⚠️ Meld

 4. Subsidie krijgen is 1. Het geld niet goed besteden is wat anders!
  Ik heb het idee dat het geld hier niet goed gebruikt is. En dat is jammer want hier kopen de jongeren en burgers helemaal niks voor! gewoon terugbetalen! Ik stem voor!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.