CDA Zwolle: Ruim baan voor N340

Zwolle – Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de aanleg van de N340, nu een provinciale motie er voor zorgt dat het voorgenomen plan niet uitgevoerd kan worden. “Wat het CDA betreft moet het oorspronkelijke plan het eindbeeld blijven en daar moet ook het Zwolse College van B&W zich voor inzetten” stelt CDA-raadslid Husselman. ”Het is onbegrijpelijk dat in deze fase de hele planvorming nog overhoop wordt gehaald door een motie, nota bene ondersteund door een VVD in de Provinciale Staten die bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.”

Ter elfde ure is bij de behandeling van het voorstel in het provinciehuis een motie inzake de N340 aangenomen die vergaande consequenties heeft voor de verdere aanleg en optimalisering van de N340. De CDA-Statenfractie is van mening dat het eindbeeld de voorkeur heeft. De Zwolse CDA-fractie sluit zich hierbij aan. Het lijkt erop dat Zwolle zelf het minste last heeft van de mogelijke aanpassingen, maar als het achterland verstopt raakt, straalt dat ook uit naar Zwolle. Bovendien is Zwolle een belangrijke partner in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. De burgemeester is voorzitter van deze bestuurlijke samenwerking (www.regiozwolle.net). Vanuit die positie kan Zwolle met de buurgemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de protesten van onder andere VNO-NCW krachtig ondersteunen.

Aanstaande woensdag wordt in de Staten opnieuw gesproken over de gevolgen van de aangenomen motie. Het College kan nu, in aanloop naar die behandeling, laten zien dat zij haar positie waard is en druk uitoefenen op de Provincie. Het CDA Zwolle stelt daarom aanstaande maandag de volgende vragen die naar verwachting direct beantwoordt worden door de wethouder De Heer (VVD).

1. Is het College met ons van mening dat alle middelen aangewend dienen te worden om de effecten van de provinciale motie zo klein mogelijk te maken?

2. Wat heeft het college inmiddels ondernomen om de protesten te ondersteunen?

3. Op welke wijze zal het College de komende tijd en dan met name aanstaande woensdag opereren, richting GS en richting Statenfracties?

CDA Zwolle 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer