Zwolle start proef met schakelklassen

Met de start van het nieuwe schooljaar, gaat in Zwolle tevens een pilot met schakelklassen van start. In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen met een taalachterstand naast hun reguliere lessen, extra taalonderwijs. Dit levert een bijdrage aan hun verdere schoolloopbaan. Er starten schakelklassen in de wijken Holtenbroek en Diezerpoort. De pilot wordt gefinancierd door de gemeente Zwolle met rijksgelden vanuit het Grote Steden Beleid (GSB). De ambitie is dat tot 2010 in totaal zestig kinderen gebruikmaken van de voorziening.

In Holtenbroek start op maandagmiddag één schakelklas voor de basisscholen Het Carillon en De Toonladder. Deze scholen vormen samen een Zwolse Brede School en werken zodoende al veel samen. De schakelklas richt zich op leerlingen in de bovenbouw (groep 7 en 8) en wordt gehuisvest in De Toonladder. In Diezerpoort start op woensdag- en vrijdagmiddagen (tussen de middag) een schakelklas bij de Zwolse Brede School Het Wonderwoud. Deze schakelklas is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw (groep 1 en 2).

 

Inmiddels zijn er door de betrokken scholen dertig leerlingen (15 per schakelklas) geselecteerd die in aanmerking komen voor de schakelklas. Het gaat om leerlingen waarvan de taalprestaties zich niet verhouden ten opzichte van andere leerresultaten. Bij de selectie zijn onder andere de Cito-toetsresultaten gebruikt. Uiteraard moeten de betrokken ouders de deelname van hun kinderen onderschrijven. De schakelklas is ook bestemd voor leerlingen van andere scholen en uit andere wijken in Zwolle. De leerlingen kunnen bij de schooldirectie van de betreffende schakelklassen door hun eigen school worden aangemeld voor deelname.

De leerlingen volgen gedurende één schooljaar taallessen buiten de reguliere schooltijd in het verlengde van de schooldag. Dit komt neer op gemiddeld 2,5 uur per week. Naast taalles biedt de schakelklas kinderen ook de mogelijkheid om algemene kennis op te doen door middel van taal. Bijvoorbeeld door educatieve speurtochten, zelfstandig interviews afnemen en bezoeken van instellingen zoals de bibliotheek. De schakelklassen worden geleid door twee taaldeskundige leerkrachten.

De keuze om de pilot uit te voeren in Holtenbroek en Diezerpoort is gemaakt omdat uit taalachterstandcijfers blijkt dat het aantal kinderen dat hiermee te kampen heeft daar het grootst is. Na het schooljaar 2007/2008 wordt de pilot tussentijds geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Artikel delen: