N340 essentieel voor bereikbare regio Zwolle

Zwolle – Zwolle wijst de provincie op het belang van goede bereikbaarheid van de provinciehoofdstad en de regio. In een brief aan Provinciale Staten spreken burgemeester en wethouders hun zorgen uit over mogelijke versoberingen door de provincie van plannen voor de N340/N377. De voorgenomen aanpak van de verkeersader – die loopt van de A28 bij Zwolle tot Ommen – is essentieel voor een sterke economische toekomst van de regio Zwolle.

 

wegontwerp_n_340_2.jpg 

 

Het college van provinciehoofdstad Zwolle noemt het ‘teleurstellend’ dat gezamenlijke afspraken over de aanpak van de N340/N377 tussen overheden en andere partners op de valreep bedreigd worden door mogelijke aantasting van de bereikbaarheid. Al eerder gaf het bedrijfsleven te kennen, in een brief van het VNO-NCW, onaangenaam verrast te zijn door de  plotseling negatieve stellingname van Provinciale Staten over de gezamenlijk afgestemde plannen.

 

Top

Burgemeester en wethouders wijzen de Statenleden erop dat juist de bereikbaarheid een belangrijke factor is in het feit dat Zwolle en de regio in Nederland aan de top staan waar het gaat om economische kracht. “Het is essentieel om daarin te blijven investeren.” Ikea en Wehkamp.nl bouwen nieuw langs de aansluiting van de N340 op de A28. De gemaakte plannen voor een adequate verkeersafwikkeling daar, en voor 2×2 rijbanen zorgen voor een toekomstbestendige ontsluiting van Zwolle en regio, betoogt het Zwolse bestuur. “De ambitie voor een bereikbare, leefbare en veilige regionale verbinding verdient investeringen in belangrijke knelpunten”, geeft het college de Statenleden mee.

 

Vergadering

De brief aan de Statenleden is voorafgaand aan de Statenvergaderingen van 5 en 19 februari verstuurd. Dan gaat de provincie in beraad over de toekomst van de N340/N377.

Artikel delen:

Reageer