Ontwerptracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen

Zwolle – Rijkswaterstaat legt van vrijdag 31 januari tot en met donderdag 13 maart 2014 het Ontwerptracébesluit (OTB) N35 Zwolle-Wijthmen en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) ter visie. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze geven op deze stukken. Rijkswaterstaat organiseert op 11 februari een informatieavond om de plannen toe te lichten. Daarnaast is er een virtueel reality model gemaakt van de toekomstige N35. Dit model is via internet bereikbaar via www.rijkswaterstaat.nl/n35.

 

kaartje_nieuwe_trace_n35_zwolle-wijthmen.jpg 

 

Rijkswaterstaat heeft een studie uitgevoerd om de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de N35 tussen Zwolle en Wijthmen te verbeteren. Een omleiding moet het verkeer veilig en vlot langs Wijthmen leiden en verkeersopstoppingen op het traject Zwolle – Wijthmen helpen voorkomen. Bij het opstellen van het OTB heeft Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Dalfsen. Ook is de inbreng van een klankbordgroep meegenomen in de plannen. Deze klankbordgroep bestond uit Dorpsbelangen Wijthmen, Landschap Overijssel, LTO, KNNV, Milieuraad Zwolle, Natuur en Milieu Overijssel, provincie Overijssel, Kamer van Koophandel/TLN /EVO, VVN en Waterschap Groot Salland.

 

Het nieuwe tracé

In het ontwerptracébesluit staat hoe de vernieuwde N35 eruit ziet en toont de inpassing in de omgeving. Tussen de Oldeneelallee en de Koelmansstraat wordt de N35 verbreed: in beide richtingen komen twee rijstroken. Van Zwolle tot Wijthmen gaat het om een verbreding van het huidige tracé; ter hoogte van Wijthmen wordt een nieuw tracé aangelegd dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. Er komt een ongelijkvloerse aansluiting met op- en afritten. De fietstunnel ter hoogte van de Oudeweg blijft behouden. Automobilisten kunnen de N35 straks alleen nog op en af bij de kruispunten met de Oldeneelallee en met de Koelmansstraat en bij de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting. Het nieuwe tracé krijgt in zijn geheel geluidsarm asfalt. Op een aantal plekken zijn geluidsschermen gepland.

 

Informatie en zienswijzeprocedure

Het OTB en MER ligt van vrijdag 31 januari tot en met donderdag 13 maart 2014 ter visie . U kunt dan uw mening geven over de plannen. De stukken kunt u inzien op de volgende locaties:

 

– het provinciehuis van Overijssel (receptie), Luttenbergstraat 2 in Zwolle;

– het stadskantoor van de gemeente Zwolle (infocentrum), Lübeckplein 2 in Zwolle;

– het gemeentehuis van Dalfsen, Raadhuisstraat 1 in Dalfsen;

– het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag.

 

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u onder meer alle documenten van het ontwerptracébesluit en MER, inclusief de wettelijke procedures. Het gehele digitale OTB is ook te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/n18.

 

Van 31 januari tot en met 13 maart 2014 is er gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op het OTB. Dit kan schriftelijk, mondeling of via internet.

 

Informatieavond

Rijkswaterstaat organiseert gedurende de inspraakperiode een informatieavond.

Op dinsdag 11 februari 2014 tussen 18.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom bij Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32 in Wijthmen.

Het is een inloopbijeenkomst waarbij u zelf kunt bepalen op welk moment u de bijeenkomst bezoekt. Er is geen plenair programma. Op deze avond zijn deskundigen van het project aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kunt u tijdens de informatiebijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Uiteindelijk toch gevonden, maar het is wel lastig zoeken en er moest eerst nog iets geïnstalleerd worden.
    Maar ja, heel het traject om de N35 eindelijk op te waarderen is al een zeer lastige bevalling gebleken. :'(


    ⚠️ Meld

Reageer