GroenLinks hoopt op behoud Bankenlocatie

Zwolle – In de media leest GroenLinks Zwolle dat “Zwolle blijft inzetten op hoogwaardig fietsparkeren” en de conclusie dat er aan een fietsenstalling onder de zogenoemde bankenlocatie (Melkmarkt) geen behoefte meer is. De wethouder zou in overleg zijn met de eigenaar DLH vastgoed, en wil onderzoeken of het onder de afspraken uit kan.

 

Bankenlocatie Melkmarkt Zwolle

Zo zou het moeten worden… 

 

Raadslid Berends: "Op de zogenoemde Bankenlocatie bevinden zich een drietal panden die van cultuurhistorisch belang zijn: “Het Bankgebouw van Straaten,” gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en twee middeleeuwse panden die nu bekend staan als de “Tijlpanden,” maar in vroeger tijden “De Drie Kaarsen” en “De Goudsbloem” genoemd werden." Er is een pittige strijd gevoerd om deze panden een monumentale status te geven. Daar kwamen ze ook voor in aanmerking. Het Oversticht heeft hierover op 21 november 2006 positief geadviseerd. De plannen voor de ontwikkelingen rond deze locatie waren toen echter al door de gemeenteraad goedgekeurd. De fietsenstalling in dit plan was er de reden voor dat de middeleeuwse panden koste wat het kost gesloopt dienden te worden. Daarnaast moest het voormalige bankgebouw sneuvelen vanwege een passage tussen de Luttekestraat en de Melkmarkt. GroenLinks was en is hier zeer op tegen, en gaat vragen stellen aan het college.

Vragen:

– In het debat destijds over de monumentale status van de genoemde panden, was de “betrouwbaarheid van bestuur,” naast de ingetekende fietsenkelder, een zwaar argument om te besluiten dat de panden geen monumentale status zouden krijgen en gesloopt konden worden. Hoe beoordeelt u het besluit rondom de fietsenkelder in deze context van “betrouwbaar bestuur?”

 

– Is deze wending in het dossier Bankenlocatie aanleiding om het besluit te herzien en de panden alsnog een monumentale status toe te kennen? Zo nee, waarom niet?

 

– Bent u bereid om ook met DLH Vastgoed in gesprek te gaan over het behouden en inpassen van de drie panden nu deze vanwege de fietsenstalling niet meer gesloopt hoeven te worden? 

 

– Op 25 maart 2013 heeft u een brief van Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle beantwoordt. U stelt hierin ondermeer dat u nog altijd veel vertrouwen heeft in de plannen van DHL Vastgoed en geen reden ziet om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar. Er is sinds dit antwoord bijna een jaar verstreken. Verwacht u op korte termijn nieuwe ontwikkelingen? Zo ja wanneer? Zo nee, wordt het niet tijd om de huidige plannen grondig te herzien en uit te zien naar een betere (tijdelijke) invulling in plaats van leegstand?

 

Namens de fractie van GroenLinks,

 

Rana Berends

Artikel delen:
Reacties 10
  1. Goed initiatief van GL. Mis nog een vraag: is het College bereid de vrijkomende miljoenen van de fietsenkelder in te zetten om de parkeerprobleem voor fietsen naar ieders tevredenheid op te lossen?


    ⚠️ Meld

  2. Wordt het niet tijd het gehele plan voor de bankenlocatie te herzien? De woningmarkt ligt vrijwel stil en er is een overvloed aan leegstaande winkels in de stad. De nieuwe bibliotheek misschien? Het oude gebouw van de drukkerij van Tijl (later de Archiefdienst) is gebouwd op zware belasting en heeft grote verdiepingshoogte, ideaal voor publieksruimte. Verbouw in plaats van nieuwbouw aan de Melkmarkt zou het probleem mogelijk oplossen! En de oude pandjes kunnen wellicht een woonfunctie krijgen?


    ⚠️ Meld

  3. Dat is inderdaad een goede vraag @Tevens, die onthouden we zeker voor het vervolg. @Wichert, ook ik las op Twitter over een nieuwe huurder, voor mij de eerste keer dat ik hierover hoor, voor mij tot nu toe een spannend gerucht.


    ⚠️ Meld

Reageer