Stadsentree Roelenweg vijf maanden op de schop

Zwolle – De reconstructie van stadsentree Burgemeester Roelenweg gaat in maart van start. Naar verwachting duren de werkzaamheden van 10 maart tot medio juli 2014. De herinrichting van de Burgemeester Roelenweg en een deel van de Pannekoekendijk zorgt voor een betere doorstroming en veiligheid voor alle weggebruikers. Gedurende de uitvoering blijft het Zwolse centrum voor bezoekers vanuit zowel de snelweg A28 als de buitenring bereikbaar.

 

 2artist_impression_rotonde_roelenweg_na_reconstructie.jpg

“Zwolle wil in de toekomst een gastvrije en bereikbare stad blijven. Omdat de stad de afgelopen jaren is gegroeid, is er meer verkeer richting de binnenstad. De huidige inrichting met name aan de westkant van de binnenstad is hier niet op berekend, daardoor ontstaan er files en onveilige situaties. De Roelenweg is voor binnenstadbezoekers uit Holtenbroek, Stadshagen en de regio een belangrijke stadsentree. De weg is toe aan een groot onderhoud. Daarbij zien wij een mooie gelegenheid om de weginrichting aan te passen. Dit is nodig om onze binnenstad toekomst-proof te maken”, aldus Verkeer wethouder René de Heer. Na de reconstructie is de Burgemeester Roelenweg voor veel mensen met de fiets een veilige en snelle route richting het centrum. Het fietspad aan de noordkant verdwijnt. Hierdoor hoeven fietsers die over de Roelenweg naar Holtenbroek of Stadshagen willen, niet meer de op- en afritten van de A28 te kruisen na de herinrichting.

Ook wordt de bestaande fietsstrook aan de zuidkant vervangen door een vrijliggend fietspad. Dit nieuwe fietspad is in twee richtingen te berijden tot aan de Rodetorenbrug, langs de Pannekoekendijk. De hoofdfietsroute vanuit Holtenbroek/Stadshagen wordt daarmee doorgetrokken tot aan het centrum. Wethouder René de Heer legt uit, “Fietsers hebben een belangrijke plek in Zwolle. Ik ben daarom ontzettend trots op onze nominatie voor Fietsstad 2014 door de Fietsersbond. Dit is een belangrijke erkenning dat het Zwolse fietsklimaat echt voorop loopt en wij dagelijks hard aan het werk zijn om hindernissen en problemen voor fietsers weg te nemen”.

Ruimer en veiliger
Om het toegenomen auto- en busverkeer in dit gebied goed te laten doorstromen, wordt een aantal aanpassingen aan de weg uitgevoerd. Zo wordt de bestaande rotonde groter en veiliger gemaakt. Ook wordt er een vrijliggende busbaan vanaf de rotonde tot aan de kruising Pannekoekendijk/Katerdijk aangelegd. De bushaltevoorzieningen worden verbeterd en er komt nieuwe verlichting en extra groen. Aan de Roelenweg-Oost, ter hoogte van de rotonde, komen nieuwe studentenwoningen en zorgvoorzieningen. Zowel de Burgemeester Roelenweg als de Pannekoekendijk worden op dit gebied aangesloten.

Bereikbaar blijven
Bij het plannen van de verschillende wegwerkzaamheden wordt altijd gekeken of er aan de voetganger, fietser, automobilist en de gebruiker van het openbaar vervoer goede routealternatieven geven kunnen worden. De gemeente heeft hiervoor de hele stad in het vizier. Vanaf de snelweg krijgt de automobilist al informatie over de snelste route richting het centrum. Verkeersborden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Verkeersregelaars worden ingezet om opstoppingen en onveilige situaties te voorkomen. Tijdens de spits wordt geregeld dat de Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug minder vaak open gaan, zodat het verkeer in binnen- en buitenring blijft doorstromen.

Inloopbijeenkomst en workshopsessie op 20 februari 2014
Voor bewoners en bedrijven in het gebied van de Burgemeester Roelenweg houdt de gemeente Zwolle op donderdag 20 februari aanstaande tussen 16.00 en 19.00 uur, een inloopbijeenkomst over de reconstructie in Hotel Campanile (Schuttevaerkade 40). Tijdens de inloopbijeenkomst kan men de projecttekeningen inzien en in gesprek gaan met de projectmedewerkers van de gemeente Zwolle. Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst houdt het project Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad een workshopsessie met de omliggende bedrijven om te kijken wat zij tijdens de uitvoering van de reconstructie voor eigen medewerkers kunnen betekenen bijvoorbeeld door het gebruik van de fiets te stimuleren.

Beter Benutten
De werkzaamheden aan de Roelenweg zijn een goede aanleiding voor omliggende bedrijven om aan de slag te gaan met hun eigen mobiliteit. BBZKN nodigt deze uit deel te nemen aan twee inspiratiesessies, waarin het vergroten van het fietsgebruik door werknemers centraal staat. Ook op deze manier dragen de partijen gezamenlijk bij aan het bereikbaar houden van de omgeving van de Roelenweg tijdens de herinrichting. Om initiatieven op dit gebied mogelijk te maken is het Bereikbaarheidsfonds BBZKN beschikbaar gesteld.

Bereikbare binnenstad
De reconstructie van stadsentree Burgemeester Roelenweg is één van de diverse samenhangende maatregelen die de gemeente Zwolle van 2012 tot en met 2016 aan de westkant van het Zwolse centrum uitvoert om de binnen(stad) beter bereikbaar te maken. Als eerste is in de zomer van 2013 de stadsentree Katerdijk heringericht. In het aankomende jaar staat de uitvoering van de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade gepland. Als laatste wordt de Willemskade aangepakt.

Altijd op de hoogte
Wie wil weten hoe druk het is op de binnenring en elders in stad kan gebruik maken van de Minder Hinder Widget. Deze is te vinden op www.zwolleuitdespits.nl. Op projectwebsite www.zwolle.nl/roelenweg leest men de meest actuele informatie over de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Hoe kom ik op de fiets vanaf de Pannekoekendijk (tweerichtingenpad) op het nieuwe tweerichtingenpad aan de zuidkant van Burg. Roelenweg?
    Toch niet door de hele rotonde rond te fietsen of te botsen met fietsers die de rotonde op willen naar de Schuttevaerkade.


    ⚠️ Meld

Reageer