Start spreekuur kinderrevalidatie in Isala

Zwolle – Vanaf 22 januari 2014 bieden Isala en De Vogellanden een spreekuur kinderrevalidatie aan voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Met dit speciale spreekuur wordt de drempel naar de kinderrevalidatie verlaagd voor ouders van kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek. Hoe eerder deze kinderen passende begeleiding krijgen, des te beter hun ontwikkelingspotentieel. Het uiteindelijke doel van de revalidatie is een optimale deelname aan de maatschappij, bijvoorbeeld deelname aan het regulier basisonderwijs door kinderen met een spastische verlamming van arm en/of been. Het spreekuur wordt gehouden door Annet Kuipers, kinderrevalidatiearts van De Vogellanden, Centrum voor revalidatie, in samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Isala.

Het spreekuur is bedoeld voor (ouders of verzorgers van) kinderen met motorische problemen in combinatie met problemen op het gebied van communicatie, schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid en/of cognitie. Dit komt bijvoorbeeld voor bij kinderen met hersenletsel, reuma of een andere ontwikkelingsstoornis. Denk bij motorische problemen aan problemen met lopen, springen, mond- en handaansturing. Cognitieve vaardigheden zijn onder andere het redeneren, ruimtelijke ordening en het kunnen oplossen van problemen. Zelfredzaamheid in het dagelijkse leven toont zich bijvoorbeeld in het zelfstandig kunnen kleden.)

Stimuleren bestaande mogelijkheden
Medisch specialisten vanuit het ziekenhuis, zoals neonatologen en kinderartsen, kunnen kinderen verwijzen naar het spreekuur kinderrevalidatie. De insteek van revalidatie is niet zozeer genezing van de onderliggende problematiek, maar het stimuleren van de bestaande mogelijkheden voor een betere uitkomst. Behandelingen binnen de revalidatie zijn multidisciplinair van karakter en worden gegeven in een gespecialiseerd team van paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkenden en ergotherapeuten. Afhankelijk van de hulpvraag van kind en/ of ouders wordt een behandelplan opgesteld.

Tijdens het spreekuur bekijkt de revalidatiearts of een dergelijke passende revalidatiebehandeling nodig is bij de problematiek van het kind. Vervolgens wordt in samenspraak met ouders gekeken waar deze behandeling het beste kan plaatsvinden.

Het spreekuur vindt een dagdeel in de veertien dagen plaats. Meer informatie: www.isala.nl/revalidatiegeneeskunde en www.vogellanden.nl.

Artikel delen: