Driehoek aan de slag met overlast en veiligheid

Zwolle – Vijf thema’s krijgen dit jaar in Zwolle extra aandacht van de gemeente, de politie en het openbaar ministerie: woninginbraken, overlast door ‘multiproblematiek’, jeugdgroepen, veiligheid rond uitgaan en evenementen, en Antilliaanse Nederlanders. De gezamenlijke prioriteiten komen voort uit overleg en onderzoek door de drie partners uit de zogenoemde ‘lokale driehoek’.

 

Vanzelfsprekend komt de extra inzet op de genoemde prioriteiten naast de reguliere werkzaamheden van gemeente, politie en het openbaar ministerie. Tijdens de regelmatige overleggen in de lokale driehoek wordt op basis van de aandachtpunten gekeken hoe de openbare orde en veiligheid in de Overijsselse hoofdstad zo goed mogelijk gediend kan worden. Indien nodig kan dan besloten worden om snel en adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Jaarplan

De speerpunten voor 2014 komen voort uit de Integrale Veiligheidsmatrix van de drie partners. De matrix is (ook) het uitgangspunt van het jaarplan van het team Zwolle van de politie.

 

Resultaten

Op genoemde dossiers werken de gemeente, politie en openbaar ministerie al (intensief) samen. Daarbij zijn ook (goede) resultaten geboekt. Omdat het om kwesties gaat die voor slachtoffers grote impact (kunnen) hebben kiezen de drie partners ervoor intensief in te blijven zetten op het voorkomen en oplossen van misdrijven die binnen de genoemde dossiers worden gepleegd.

 

Website

Op de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl, is te lezen hoe de Integrale Veiligheidsmatrix is opgebouwd en welke inzet op de verschillende aandachtpunten gepleegd wordt.

Artikel delen:

Reageer