Regels voor evenwichtige Zwolse huizenmarkt

Zwolle – Hoe kan in de behoefte aan onzelfstandige woonruimte in Zwolle voorzien worden zonder dat de leefbaarheid in buurten in het geding komt? Initiatieven in de stad voor onzelfstandige woonruimte worden in Zwolle voortaan getoetst aan een aantal duidelijke uitgangspunten.

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle willen met het beleid voor onzelfstandige woonruimte voorkomen dat aanvragen voor kamerverhuur min of meer willekeurig worden beoordeeld. De uitgangspunten zijn daarom helder. Zo kan in woningen die kleiner zijn dan 85 vierkante meter en goedkoper dan 155 duizend euro geen kamergewijze verhuur plaatsvinden. De reden daarvoor is dat Zwolle hecht aan een goed aanbod van goedkope zelfstandige woningen. Daarnaast handhaaft Zwolle een aantal buurten waar uitbreiding van kamerverhuur in bestaande woningen niet is toegestaan. Het gaat dan om Oud-Assendorp, de Stationsbuurt, de Veerallee, het buitengebied van de stad (inclusief de kleine kernen) en de industrieterreinen. Buurten die daaraan worden toegevoegd zijn Holtenbroek 2, 3 en 4. Juist hier, blijkt uit onder meer het gemeentelijke Buurt voor Buurtonderzoek, staat de leefbaarheid onder druk. Een toename van onzelfstandige woonruimte in deze buurten is daarom niet gewenst.

Zwolle toetst voortaan elke twee jaar of de buurten waar uitbreiding van kamerverhuur in bestaande panden niet is toegestaan aangepast moet worden. Voor de overige Zwolse buurten geldt dat niet meer dan 10 procent van de woningen in een postcodegebied voor kamerbewoning mag worden gebruikt.

 

Woningen die groter zijn dan 100 vierkante meter woonoppervlakte kunnen meer bewoners tellen dan de maximaal vier die toegestaan zijn in panden van 85 tot 100 vierkante meter. Voorwaarde is dan wel dat elke bewoner minimaal 25 vierkante meter ter beschikking heeft. In een pand van 150 vierkante meter kunnen dan bijvoorbeeld maximaal zes personen onzelfstandige woonruimte hebben.

 

Evenwichtig

De regels zijn ingesteld om te voorkomen dat (voor omwonenden en huurders zelf) ongewenste situaties ontstaan op de woningmarkt. De gemeente streeft met haar woningbeleid naar een zo evenwichtig mogelijk aanbod van huisvesting voor alle doelgroepen

 

De beleidsregel voor onzelfstandige woonruimte treedt in werking nadat de beleidsregel is gepubliceerd.

Artikel delen:

Reageer