Huisvesting dakloze jongeren Ten Busschekamp

Zwolle – Het college van Burgemeester en wethouders ondersteunt het voornemen van woningstichting SWZ en het Leger des Heils om drie woningen aan de Ten Busschekamp in te zetten voor huisvesting van Fast Forward. Dit project biedt begeleid wonen aan dakloze jongeren met een lichte problematiek in de zelfredzaamheid. 

 

Stabiele huisvesting is voor deze groep een belangrijke voorwaarde. Gedurende een periode van ongeveer negen maanden worden de jongeren geholpen hun problemen aan te pakken en een nieuwe start voor de toekomst te maken. In de drie woningen aan de Ten Busschekamp kunnen 9 tot maximaal 12 jongeren wonen. De woningen zijn eigendom van SWZ. Tot voor kort woonden hier jongeren met een verstandelijke beperking. SWZ is voornemens de woningen te verkopen aan het Leger des Heils ten behoeve van Fast Forward. Hiervoor is een verklaring van geen bezwaar nodig van de gemeente. Met de omwonenden is afgesproken dat na anderhalf jaar een evaluatie plaatsvindt. Met buurtvereniging Babuti worden afspraken gemaakt over de manier waarop geëvalueerd wordt en over de rol van de buurtvereniging en/of direct omwonenden in de begeleidingscommissie.

Artikel delen:

Reageer