Samenwerking Landstede, Windesheim en Academie voor Sportkader

Zwolle – De Nederlandse sport drijft op voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader. Er is echter een groot tekort aan trainers en coaches, zowel in aantal als in kwaliteit. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan gegarandeerde kwaliteit van trainers en coaches in Nederland. Zevenenveertig kandidaten van dertien sportbonden zijn eind vorig jaar begonnen aan een unieke opleiding Trainer-Coach 4.

De opleidingen Trainer-Coach zijn er op vijf verschillende niveaus, waarbij de sportbonden zelf de opleidingen in de eerste vier niveaus verzorgen. In september 2013 is gestart met de unieke opleiding Trainer-Coach 4 (TC4). Het bijzondere van deze opleiding zit in de samenwerking tussen Landstede, Hogeschool Windesheim, HvA ALO Amsterdam en de Academie voor Sportkader, een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF en 14 sportbonden. Landstede verzorgt als trekker van het samenwerkingsproject de opleiding in Zwolle. Een deel van de lessen en begeleiding wordt verzorgd door Hogeschool Windesheim. In Amsterdam wordt de opleiding aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam.

 

In principe verzorgen sportbonden de eigen Trainer-Coach-opleidingen. Door de nieuwe samenwerking kunnen zij de kennis en kunde van de mbo-sportopleidingen en de ALO’s optimaal benutten, wat de opleidingen een belangrijke meerwaarde geeft. De sportbonden verzorgen zelf het eigen, sportspecifieke deel van de opleiding en in samenwerking met de opleidingen wordt het sporttakoverstijgende gedeelte gerealiseerd. Studenten die beide gedeeltes met succes hebben afgerond, ontvangen het TC4-diploma. 

 

De gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk dat nu ook kleinere sportbonden de kans hebben om trainer-coaches op dit niveau op te leiden. Door het sporttakoverstijgende karakter van de opleiding worden kwaliteit, ervaring en mogelijkheden van de trainers en coaches van de deelnemende bonden vergroot. Met het TC4-diploma kunnen meer trainer-coaches zich ontwikkelen richting Topcoach 5 en Mastercoach. De deelnemende trainer-coaches zijn al werkzaam als talentcoach bij een bond of trainer-coach bij een vereniging op het hoogste competitieniveau, of willen die stap gaan maken. De deelnemers komen uit de volgende takken van sport: badminton, basketbal, boccia, handbal, ijshockey, korfbal, roeien, rugby, schaatsen, schermen, tafeltennis, triatlon en turnen. 

 

Dankzij de succesvolle samenwerking zijn Landstede en Windesheim nu ook voornemens om in de toekomst de opleiding Trainer-Coach niveau 3 aan te bieden. 


Artikel delen:

Reageer