CDA wil passend onderkomen ‘Stadsgeschiedenis’

Zwolle – De Stichting Levende Stadsgeschiedenis heeft de waardevolle rol om onze Zwolse Stadsgeschiedenis levend te houden. Op dit moment ligt deze geschiedenis in een kelder. Een kelder die niet bereikbaar is op de momenten dat de stichting er bij wil waardoor er geen inkomsten zijn, maar waarvoor wel geld betaald moet worden.

Tegelijkertijd wordt het College gevraagd om creatief leegstand tegen te gaan. Op dit moment heeft de gemeente de beschikking over enkele gebouwen of delen daarvan die niet of nauwelijks gebruikt worden. “Het gaat hier niet om een flippo-verzameling, maar om de geschiedenis van onze stad” aldus Daniël van der Ven (CDA-raadslid) “Het CDA hoopt op een win-win situatie; de Stichting passend onderdak en minder leegstand.”

Tijdens de raadsvergadering op maandag 17 februari stelt het CDA de volgende vragen:

1. Is het College het met het CDA eens dat de situatie van Stichting Levende Stadsgeschiedenis een oplossing, namelijk een toegankelijke locatie verdient?

2. Klopt het dat er verschillende gebouwen in gemeentelijk bezit of ter beschikking van de gemeente, in Zwolle leegstaan en daarmee geld kosten en die waarschijnlijk een oplossing zouden kunnen vormen. Zoals bijvoorbeeld: Nell Bannikhuis (gehuurd tot en met 2015), Goudsteeg/De Muzerie, Praubstraat/Celecentrum. Is het college bereid dit te onderzoeken?

3. Ziet het College de win-win-situatie als een leegstaand gebouw ter beschikking van de gemeente ingezet kan worden om onze stadsgeschiedenis levendig te houden. En is het bereid om hieraan mee te werken?

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Door het antwoord vanavond van het College bij monde van wethouder De Heer voelt de Stichting Levende Stadsgeschiedenis zich met een kluitje in het riet gestuurd.
  Ook voor het CDA als vragensteller moet zijn reactie vast ook zeer onbevredigend zijn.


  ⚠️ Meld

 2. @vdberg,
  De wethouder wilde eerst eens afwachten of de Stichting of haar voornemens om een bindende factor te willen worden tussen alle historisch getinte organisaties in Zwolle kon waarmaken.
  Alsof dat een factor van belang zou zijn om de Stichting en haar collectie in een passend onderkomen te huisvesten.  ⚠️ Meld

 3. Observer, over welke organisaties heeft De Heer het dan? Hebben die ook huisvestingsproblemen (gezamenlijke oplossing)? En heeft de Stichting dat voornemen “om een bindende factor” te zijn? Hoe dan? Klinkt nogal vaag namelijk.


  ⚠️ Meld

 4. Waarom moet de stichting per sé een bindende factor zijn? Is dat nodig? De stichting bestaat al heel wat jaren en het lijkt mij dat die zijn sporen al wel verdiend heeft.


  ⚠️ Meld

 5. Tja deze wethouders is een kanjer in het scheppen van verwarring en het hoogdravend verkondigen van warrig-heden. Zwolle is blijkbaar meer gebaad met een sanitaire ruimte van ruim vijf ton dan met het onderbrengen van de stadsgeschiedenis. Een VVD’s heeft blijkbaar meer met boten dan met geschiedenis zou je denken.


  ⚠️ Meld

 6. @Dame, de Stichting LS heeft aangegeven de diverse Zwolse stichtingen en verenigingen die zich met de Zwolse geschiedenis bezighouden te benaderen met het voorstel om meer bij elkaar “in de keuken te kijken”
  Omdat de stichting denkt dat samenwerking en bundeling van krachten de rijke historie van Zwolle beter op de kaart kan zetten (ik haat die uitdrukking) wil zij daar gewoon een coördinerende rol in spelen, niet meer en niet minder.
  De huisvesting van de stichtingcollectie staat daar helemaal los van

  Maar in plaats dat wethouder de Heer de Stichtingsinitiatieven waardeert en beloont maakt hij er sluw gebruik van en schuift hij het Stichtings huisvestingsvraagstuk in relatie tot het gemeentelijk onroerendgoed beleid hiermee voor zich uit.


  ⚠️ Meld

 7. @observer, je slaat de spijker op z’n kop, aan moeilijke vraagstukken moet je je vooral met de komende verkiezingen in zicht niet branden.


  ⚠️ Meld

 8. Wij zijn er van overtuigd dat met een beetje goede wil, een college wel een passendere oplossing kan vinden. In de beantwoording van de vragen bleek die goede wil onvindbaar. De verwijzing naar de wens van een gemeenteraad leeg vastgoed te willen afstoten is daar exemplarisch voor.

  Groeten.

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 9. @Martijn,

  In de beantwoording van de vragen bleek die goede wil onvindbaar

  Helaas is dat ook mijn conclusie, daar waar andere steden hun eigen specifieke geschiedenis toeristisch en cultureel uitbuiten laat Zwolle deze kansen en uitdagingen keer op keer aan zich voorbij gaan.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.