Recht op muziek verzorgt muzieklessen

Zwolle – Nu de Muzerie gestopt is met muziekles geven ie er een stichting www.rechtopmuziek.nl in het leven geroepen.

De Stichting Recht op muziek voor kinderen heeft zich ten doel gesteld door samenwerking met vakdocenten muzikale vorming en zoveel mogelijk wijkgebonden basisscholen op een pedagogisch verantwoord proces een bijdrage te leveren in de realisatie van: het verzorgen, opzetten en instand houden van muziekonderwijs voor leerlingen aan de basisschool in een vertrouwde omgeving, na schooltijd het geven van individuele- en/of groepslessen, de talenten van minderjarigen op het gebied van muziek ten volle tot hun recht laten komen, ook na het verlaten van de basisschool, minderjarigen met beperkingen door middel van muziek hun talenten te laten leren ontdekken, minderjarigen door middel van muziek met elkaar in contact te laten komen, en het opzetten van gezamenlijke muzikale projecten door minderjarigen, ten behoeve van verschillende doelgroepen in woonwijken, waaronder bewoners van zorginstellingen, basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs.

Muziekvereniging Voorwaarts verleent medewerking hieraan door instrumenten beschikbaar te stellen en workshops te ondersteunen. Zelf kan de vereniging op zoek naar muziekanten die niet meer op straat willen lopen, maar gewoon fijne muziek willen maken! Voorwaarts repeteert op de maandag avond van 19.30 tot 21.30 uur Gebouw :Radewijnsstraat 4.     Voor meer info. www. voorwaarts-zwolle.com.

Artikel delen:

Reageer