Samenwerking ROVA en Windesheim

Zwolle – Donderdag 20 februari ondertekenen algemeen directeur Hans Groenhuis van ROVA en Jan Willem Meinsma van het College van Bestuur van  Windesheim een convenant gericht op samenwerking. Beide organisaties zijn gericht op de regio groot Zwolle en geven beide invulling aan de publieke taak.

Het intensiveren van de samenwerking is bedoeld om de kennis van publieke dienstverlening te delen en te vergroten. In de nabije toekomst wordt dit vormgegeven samen met andere overheden en bedrijven in en om Zwolle. Op 17 september 2014 organiseren beide partners een eerste congres over dit onderwerp onder de noemer: ‘Anders denken en doen in afstemming en samenwerking tussen overheid en markt’. Naast het delen van kennis omvat de samenwerking het samenbrengen van vernieuwingskracht onder meer door starten van onderzoeken; het verrijken van onderwijs met praktijkervaring; het stimuleren van stages en afstudeeropdrachten voor studenten en medewerkers van Windesheim en het ontwikkelen van trainingen en opleidingen op maat.

‘Think global act local’
De reden waarom het convenant nu wordt getekend is dat beide organisaties onder druk van bezuiniging, te maken hebben met kleinere budgetten. Om toch de vereiste kwaliteit te kunnen waarborgen is kennis, netwerk en ervaring delen nuttig. Zowel ROVA als Windesheim werken als publieke dienstverlener volgens het adagium ‘think global act local’. ROVA werkt innovatief aan duurzaamheid ten behoeve van 20 aandeelhoudende gemeentes grotendeels overlappend met het werkgebied van Windesheim. Beide organisaties zijn er op gericht de lokale economie te stimuleren. Innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid zijn daarbij de sleutelwoorden.

“We zoeken naar innovatieve benadering van de dienstverlening van de regionale overheden in samenwerking met andere marktpartijen. Hier liggen kansen. Zeker als gemeenten en provincies gebruik maken van het feit dat ze zelf ook een economische factor van betekenis zijn. Als inkoper en opdrachtgever en als samenbrengende partij”

Formalisering van de samenwerking
Het tekenen van het convenant is feitelijk het formaliseren van een samenwerking die er al een tijd is. ROVA directeur Hans Groenhuis al enige tijd verbonden aan de business-opleiding van Windesheim als ‘Entrepreneur in Residence’. Daarnaast vinden vele studenten een stage- en of onderzoeksplek bij ROVA. Ook op gebied van Marketing en Communicatie zijn er nauwe contacten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer