Grote belangstelling bij thema-avond over huren

Zwolle – Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel organiseerde in samenwerking met Woningstichting SWZ en de Nederlandse Woonbond op dinsdag 18 februari een druk bezochte thema-avond over huren. Tijdens deze avond werd met de huurders van gedachten gewisseld over de komende huurverhoging, woonlasten en huursombenadering.

20-02-2014_thema-avond_woonkoepel.jpg

Ingezonden 

Sprekers waren de heren Ronald Paping, algemeen directeur van de Nederlandse Woonbond, en Eddy Veenstra, directeurbestuurder van SWZ. Penningmeester Ard Buning van De Woonkoepel zette het standpunt van de huurdersbelangenvereniging uiteen. De Woonkoepel is van mening dat de huren te veel stijgen waardoor veel mensen door een cumulatie van rijksbeleid in de problemen komen. Volgens het Woonbondonderzoek ‘Woonlasten van huurders’ kan nu al meer dan 33 procent van de Nederlandse inwoners niet meer rondkomen en leeft onder de armoedegrens. Ronald Paping gaf onder andere aan dat door de extra huurverhogingen door de verhuurdersheffing het tekort aan sociale woningen zal toenemen. De rekening wordt bij de huurders gelegd. De huren stijgen teveel ten opzichte van de inkomensstijging. Dienstverlening, onderhoud en investeringen komen onder  druk te staan. De Woonbond vindt het onwenselijk en onnodig om de huren te laten stijgen met het maximale toegestane percentage. In deze tijd is 3 procent een veel meer reëel percentage, ook voor de Zwolse situatie.

Eddy Veenstra deelde mee dat dit jaar 5 miljoen euro moet worden afgedragen aan het Rijk. Dit bedrag loopt in de komende jaren op tot totaal 20 miljoen in 2017. SWZ is niet tegen een inkomensafhankelijke huur. Veenstra zei in principe het Rijksbeleid te volgen, maar de discussie van deze avond en het advies van De Woonkoepel af te wachten voordat SWZ een besluit neemt en in overleg gaat met De Woonkoepel. Voor de langere termijn ziet hij meer in een woonlastenbenadering. Onder leiding van Maarten Groen van de Woonbond ontstond een boeiende discussie, waarbij ook vragen gesteld werden over onder meer een inkomensafhankelijke huur. De meningen hierover bleken heel verdeeld te zijn, maar wel zagen diverse aanwezigen dit als de beste optie om de lagere inkomens te ontzien. Ook kwamen vragen aan de orde wat er gebeurt als het inkomen van de huurder daalt en wat de verhoging kan zijn voor de huren in de vrije sector. Verschillende bezoekers gaven aan het heel onrechtvaardig te vinden dat huurders moeten meebetalen aan tekorten van andere corporaties die een wanbeleid hebben gevoerd. Over het geheel genomen was de mening dat huren langzamerhand onbetaalbaar wordt. De Woonkoepel zal zich na deze avond, na alle meningen gehoord te hebben, beraden over het advies dat zij SWZ gaat geven.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Mensen kunnen het zich niet eens meer verloven om te gaan verhuizen! Een andere woning betekend verlies van opbouw huurjaren en kosten. In de andere woning moet men dan plots het volle pond wel gaan betalen, ook al betaalde de vorige huurder ook minder, dat kan 200 euro schelen per maand. Alsof het niets is.
  Zo komen er nooit meer huurwoningen vrij op deze manier. Niet handig bedacht. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. En dan kan men wel nieuwe woningen tussen woningen in gaan bouwen, die scheef staan en minituinen hebben, maar ook dezenieuwe woningen kosten enorm veel geld en de wijkbewoners hebben plots, zonder dat zij dit wenselijk achten en zonder dat zij in die wijk zijn komen wonen, met een wetenschap dat dit ooit aangepast zou kunnen worden, plots een ander uitzicht. Of nee, het uitzicht is weg…


  ⚠️ Meld

 2. Dat inkomensafhankelijk mag van mij ook wel.
  Dan kan ik misschien toch sneller verhuizen. Er zijn tegenwoordig zulke dure huurhuizen. Boven de 600 is geen uitzondering meer. Een eengezinswoning beneden de 550 steeds meer.

  Begrijp ik nou goed dat die huren nog verder omhoog gaan?

  Ze zijn afgelopen jaar al zo’n 100 euro per huis omhoog gegaan als ik mijn oude reacties met de nieuwe prijzen vergelijk. Niks 4 procent.

  (behalve mijn eigen soort huis dan, die stond er 3 keer zowaar goedkoper in dan wat ik betaal aan huur 🙁 en daar had de woningbouw niet echt een antwoord op. Die begonnen over hoeveel mensen er hebben gewoond. Voor mij heeft maar 1 iemand hier gewoond. Dus dat klopt niet)

  Ik hoopte eigenlijk een beetje dat het nu weer gewoon die inflatiecorrectie zou zijn en niet weer zo’n flinke verhoging.

  Hoe doen anderen dit eigenlijk: wachten jullie op betere tijden? of juist zo snel mogelijk verhuizen i.v.m. mogelijk nog veel hogere huren?  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.