CU schrikt van uitspraken zondagsopenstelling

Zwolle – “Ik schrik soms van de stevige uitspraken die gedaan worden over onderwerpen waar we de afgelopen jaren juist heel zorgvuldig mee zijn omgegaan.” Dat schrijft ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots in een open brief aan de andere gemeenteraadsfracties. Ze doelt op de afspraken die – niet voor niets – zijn gemaakt over de openstelling van winkels op zondag.

In de afgelopen raadsperiode is afgesproken om het huidige systeem van zondagsopenstelling na drie jaar te evalueren. Desondanks zetten sommige partijen tijdens de campagne stevig in op de zondagsopenstelling van de winkels. Volgens de ChristenUnie worden daarmee niet alleen de gemaakte afspraken aan de kant geschoven, maar wordt er ook voorbijgegaan aan grote groepen Zwollenaren. In de brief vraagt Rots zich hardop af waarom de VVD geen oog meer heeft voor kleine ondernemers, waarom de PvdA lager opgeleide werknemers vergeet en waarom D66 en Swollwacht niet opkomen voor de keuzevrijheid voor de consument op lange termijn. Openstelling van winkels op zondag is voor die drie groepen Zwollenaren een slecht idee, beargumenteert Rots.

“Laten we zorgvuldig blijven opkomen voor een samenleving waarin aan álle mensen recht wordt gedaan,” schrijft ze. Een vrije zondag is volgens de ChristenUnie-fractievoorzitter niet alleen een cadeau aan mensen die daar vanuit hun geloofsovertuiging belang aan hechten, maar geeft één rustdag per week stabiliteit in de samenleving.

Rots’ partij is niet bang voor de concurrentiepositie van Zwolle. “Een goede concurrentiestrategie voor onze stad gaat niet uit van kwantiteit en ‘meer van hetzelfde’, maar van de kwaliteit die mensen er beleven. En dus moeten we investeren in het verblijfsklimaat van onze binnenstad, in bereikbaarheid en parkeergelegenheid en in een sterke, Zwolse uitstraling met een diversiteit aan lokale ondernemers.”

Artikel delen:
Reacties 36
 1. Gezien haar achtergrond is het niet zo vreemd dat de CU schrikt van uitspraken over de zondagopenstelling. Wel slim van het campagneteam dat ze die achtergrond niet gebruiken, maar inzoomen op de uitspraken van andere partijen.

  Met dit bericht zorgen ze er overigens voor dat de zondagopenstelling wel degelijk onderwerp wordt bij de komende verkiezingen, ook voor de CU!

 2. Als het inderdaad zo is dat er afspraken zijn gemaakt, dan bewijst dat inderdaad dat de VVD goedkoop wil scoren. Overigens maakt het mij persoonlijk niks uit als de winkels op zondag open mogen zijn. De zondagsrust vind ik een achterhaald fenomeen, mensen hoeven niet te winkelen op zondag, nergens staat dat dat verplicht is.

 3. Zondagsopenstelling zou slecht zijn voor de kleine ondernemers en zal inderdaad ten koste van de diversiteit gaan. Maar ach, die kleine kwaliteitswinkels zijn toch al bijna verdwenen. En met de eenheidsworst uit de supermarkt valt prima te leven.

 4. Dat de vrije zondag een cadeau zou zijn aan de mensen die daar vanuit hun geloofsovertuiging, zoals in de brief wordt gesteld belang aanhechten, lijkt me wel achterhaald. De vrije zondag bestaat namelijk al lang niet meer. En de stelling dat één rustdag per week stabiliteit in de samenleving brengt, blijft helaas niet-onderbouwd.
  Dat de zondagsopenstelling wel degelijk een ??vrijheid-paradox?? oproept, is van een andere orde. In de brief wordt aangegeven dat “..een goede concurrentiestrategie voor onze stad niet uitgaat van kwantiteit en ??meer van hetzelfde??, maar van de kwaliteit die mensen er beleven. En dus moeten we investeren in het verblijfsklimaat van onze binnenstad, in bereikbaarheid en parkeergelegenheid en in een sterke, Zwolse uitstraling met een diversiteit aan lokale ondernemers.”
  Dat dilemma is reëel en vraagt een zorgvuldige afweging. Die tijd is er als aan de afspraak gevolgd wordt gegeven om de huidige openstelling voor de supermarkten op zondagen na drie jaar te evalueren.

 5. Eigenlijk mag ik de discussie dus niet aangaan, maar ik heb de indruk dat de open brief stiekem vooral bedoeld is om de discussie aan te zwengelen. 😉
  Het toch vooral een politieke Swalbe van #ChristenUnie. Verwijten maken over discussie #koopzondag en dan zelf iedereen om de oren slaan met eigen mening. Dat is niet niet erg, dat hoort bij de campagne. Alleen wel jammer dat je daar eerst voor nodig hebt dat je je afzet tegen de andere partijen. De kracht van de CU in Zwolle is dat ze zonder het belerende vingertje omhoog kunnen.

  D66 kiest voor de vrije keuze van ondernemers om wel of niet
  open te zijn op zondag. In Zwolle en andere grote steden is de openstelling van winkels op zondag een antwoord op een brede vraag uit de stad. Dat kan je doen met respect naar iedereen met de keuzevrijheid van iedereen. Ik ken voorbeelden van winkeliers die bewust kiezen dicht te zijn op zondag (of maandag en dinsdag). Ik weet dat er werknemers zijn die wel of niet graag willen werken op zondag en dat daar rekening mee wordt gehouden. Ik weet zelfs dat er geruchten zijn dat het voor sommige branches niet economisch rendabel is om op zondag open te zijn. Dan doe je het niet lijkt me. Laat ondernemers ondernemer zijn en de eigen keuzes maken. Laat werknemers werknemer zijn en de eigen grenzen aangeven. Laat klanten klanten zijn en kiezen wanneer ze waar hun inkopen doen.

 6. Het zou goed zijn als die Christenen eens een keer niet voor anderen zouden denken en andere in hun waarden zouden laten, zoals anderen Christenen in hun waarden laten.
  Als mensen willen werken op zondag zou dat hun goed recht moeten zijn. Niemand wordt gedwongen om op zondag te werken, of om op zondag te gaan winkelen.

  Op deze manier maakt de CU, waarvan ik me goed kan vinden in een (groot) aantal standpunten, zich weer eens goed belachelijk.

 7. @ Jan Brink

  Soms hebben mensen bescherming nodig, dat geldt ook voor kleine(re) zelfstandigen. Het gaat ook over de gevolgen en die negeer je in je bijdrage. Je gaat voorbij in je betoog aan de mogelijke schadelijke effecten voor mens en stad, waaronder het verdwijnen van diversiteit en onderscheidend karakter van Zwolle. Wat is de positie van D’66 daarin?
  De houding die D’66 hierin nu bij monde van jouw bijdrage toont, is er een van ongebreideld kapitalisme en een soort van populistisch ‘laissez faire’. Ik vraag me af of dat werkelijk bij de beginselen van je partij hoort. Ik had een meer afgewogen oordeel verwacht. Moet ik D’66 nu van mijn shortlist halen?

 8. “De kracht van de CU in Zwolle is dat ze zonder het belerende vingertje omhoog kunnen”; daar ben ik het mee eens – fijn dat dat ook door anderen herkend wordt. Ik vind dan ook niet dat die open brief een “om de oren slaan met de eigen mening” is. In tegendeel: de brief vraagt om een zorgvuldige manier van afspraken maken (waar we ons dan ook aan houden), rekening houdend met alle Zwollenaren.

 9. Johannes, dat klinkt een beetje als “Wij van WC eend adviseren WC eend”.

  Daarnaast houdt ‘rekening houden met alle Zwollenaren’ volgens mij in, dat ook de grote groep mensen die wél op zondag wil kunnen winkelen een mogelijkheid geboden moet worden om dit te kunnen doen.

 10. @Adriaan Fair enough, daarom zijn in oktober 2012 de afspraken over zondagsopenstelling gemaakt zoals ze nu gelden. Inclusief een afspraak om na drie jaar te evalueren. Het punt dat in de brief wordt gemaakt, is dat we daar niet aan voorbij moeten gaan. En dus niet na de verkiezingen ineens alle winkels open moeten gooien. Daarmee zou je zorgvuldig gemaakte afspraken opzij schuiven.

  Maar in feite herhaal ik nu wat ook al in de brief staat.:)

 11. Is dat niet net het idee van verkiezingen, Johannes de Vries, dat er een verandering komt? Het lijkt nu net alsof de CU de coalitiepartijen wil vastpinnen op het huidige beleid. Straks bij de onderhandelingen zal blijken hoe de machtsverhoudingen liggen en die ten gunste zijn van de pro-zondagopenstelling, dan gaat dat gewoon gebeuren, lijkt me. Het is nu aan de kiezer om een keus te maken.

 12. Lekker boeiend allemaal.

  Bovenstaande reacties is Zwolle weer op zijn ……. En de reden dat ik niet meer stem:

  Laten we het vooral over de winkeltijden gaan hebben en er open brieven over gaan schrijven. En als het even kan, dan pakken we de fietsrotonde of een vaag kruispunt in Stadshagen. Vergeet de knip trouwens ook niet!

  Ik hoor geen ENKELE politieke partij over hoe ze de chaos in de zorg gaan proberen te voorkomen die op 1 januari 2015 gaat ontstaan. Of over het bouwgrond-vraagstuk. Want dat gaat de stad ook een enorme bom met duiten kosten.

 13. Mooi dat CU en SP wiens volksvertegenwoordigers actief de verbinding zochten niet gemakkelijk beticht kunnen worden van slechts campagne voeren in verkiezingstijd. Beide fracties behielden en zochten de verbinding met het volk na de laatste gemeenteraadsverkiezingen en doen er nu nog een schepje bovenop. Zou wel mooi zijn als het volk deze vertegenwoordigers ook op 19 maart daarvoor beloont!

 14. Zit wat in, die 2 actieve partijen belonen voor haar inzet voor Zwolle. Dan krijgen we een coalitie CU en SP. Of dat goed gaat komen? Het is geen publiek geheim dat bijvoorbeeld John van Boven een schijthekel heeft aan de SP.

 15. O ja?
  Ik heb een hekel aan het niet scheiden van personen van zaken.
  SP speelt vaak op de man in plaats van op de bal.
  Nergens voor nodig.

 16. Elrey, ik heb gisteren nog aangegeven, dat ik aanwezigheid van ChristenUnie op bijv Weblog Zwolle mis.
  Johannes de Vries is wel steeds vaker hier te vinden. Johannes staat op de lijst en is campagneleider.

 17. Johannes reageert inhoudelijk prima en ook de inbreng van John van Boven is prima. Goed dat Johannes dat stokje over pakt en dat CU zijn standpunt kenbaar maakt. Helder en duidelijk, kunnen veel partijen nog een voorbeeld aan nemen. Ik deel hun opvatting over de zondagopenstelling van winkels niet, maar de manier van discussieren van Johannes en John bevalt mij zeer. Zo hoort het!

 18. John is hier in een aantal kwesties van grote waarde geweest. Vooral zijn kennis en relativering is sterk! Daarnaast een zeer goed communicator. Als er een kwestie is, en er komt geen antwoord, dan is de kans groot dat John die bal oppakt en er iets goeds mee doet. Indirect heeft John van de CU een partij gemaakt die een aimabele uitstraling heeft. Hier op WLZ maar ook wel stadsbreed durf ik te zeggen. Dat zou idd navolging moeten krijgen.

 19. En ik denk er sterk over dit keer CU te gaan stemmen, hoewel ik het niet met alle standpunten eens ben, is het een partij die met argumenten besluiten neemt, niet in het landelijk partijbelang alleen, maar zeer zeker wel voor Zwolle. Deze partij toont een grote maatschappelijke betrokkenheid en zoekt de dialoog, heel wat prettiger dan partijen die veel beloven en weinig waarmaken of altijd maar NEE roepen. Hulde!

 20. @Johannes de Vries Mooi dat je de lijn van John van Boven om via WLZ contact te houden met Zwolse burgers wilt doorzetten. Reageer je ook nog op mijn vragen en opmerkingen van gisteren 22.24 uur?

Reageer