Zwolle betaalt ziekengeld jongeren

Het college wil honderd zogenaamde no-riskpolissen inzetten voor werkgevers die leerbanen aanbieden voor kwetsbare leerlingen. Met deze polis kunnen werkgevers de loonkosten die zij moeten doorbetalen bij ziekte van de leerlingen, declareren bij de gemeente. Deze voorziening geldt alleen voor jongeren tot 23 jaar die op een zogeheten BBL-baan worden aangenomen en alleen voor niveau 1 en 2.

De no-riskpolissen worden gezien als middel om werkgevers over de streep te halen om ook leerbanen beschikbaar te stellen voor deze moeilijke doelgroep. Dit past prima in het beleid rondom werk voor jongeren en het jongerenpunt, waarbij wordt gestreefd jongeren een duurzame loopbaanbaan te bieden, waarbij scholing voor werk en werk voor uitkering gaat.

De uitvoering van deze maatregel gebeurt in samenwerking tussen de partners in het jongerenpunt, namelijk CWI, ROC’s en de gemeente Zwolle. Met name met de ROC’s moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over hun rol in de uitvoering van deze no-riskpolissen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor deze voorziening € 63.000,- beschikbaar.

Artikel delen: