Geld voor gezond gewicht, gezonde wijk

Het project Gezond Gewicht, Gezonde Wijk, kan in de periode 2007-2009 rekenen op een financiële bijdrage van € 130.500,- van de gemeente Zwolle. Aan het project dat tot doel heeft overgewicht bij kinderen en jongeren aan te pakken, draagt daarnaast zorgverzekeraar Achmea bij. Het betreft € 50.000,- dat is bedoeld voor de financiering van activiteiten in 2007.  

Naast de € 50.000,- die Achmea beschikbaar stelt aan Gezond gewicht, Gezonde wijk, stort de zorgverzekeraar daarnaast € 10.000,- in het nog op te richten Jeugdsportfonds Zwolle. Het doel van dit fonds is om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen het fonds op te richten.

De gemeente is in haar nopjes met de inzet en medewerking van Achmea om de negatieve gevolgen van overgewicht bij 0 tot 19-jarigen aan te pakken. De zorgverzekeraar heeft bij het afsluiten van het contract voor de verzekering van de collectieve ziektekosten voor minima, dit bedrag toegezegd voor gezondheidspreventie. De intentie is om de samenwerking met Achmea op dit terrein ook in 2008 voort te zetten. 

Gezond gewicht, Gezonde Wijk

De aanpak van overgewicht is één van de speerpunten van het landelijke en gemeentelijke gezondheidsbeleid. In het kader van het Grote Stedenbeleid heeft Zwolle prestatieafspraken gemaakt met het Rijk over de aanpak van overgewicht bij 0 tot 19-jarigen. Er zijn onder meer eerder afspraken gemaakt over registratie van lengte en gewicht van kinderen, en het opzetten van individuele gezondheidsinterventies bij kinderen met (dreigend) overgewicht. In risicowijken worden preventieprogramma´s opgezet. ‘Gezond gewicht, Gezonde wijk’ voorziet in de realisatie van deze prestatieafspraken.

De uitvoering van het plan ‘Gezond gewicht, Gezonde wijk’ ligt bij de GGD Regio IJssel-Vecht. Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partners in de stad. Een belangrijke rol, vooral in de uitvoering van het onderdeel ‘Gezond Onderzoek’, speelt het aan VU/Windesheim verbonden Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ). Dit onderzoekscentrum richt zich op onderzoek van de effectiviteit van verschillende acties gericht op het voorkomen en tegengaan van overgewicht, vooral bij kinderen en jongeren.

Artikel delen: