Waterproject in Stedelijk Museum Zwolle

Zwolle – In het Stedelijk Museum Zwolle start dinsdag 11 maart een project voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs waarin water centraal staat. Aanleiding voor dit project is Wereldwaterdag op 22 maart a.s.

In het museum is al enige tijd een tentoonstelling over de acht millenniumdoelen te zien op de 1e verdieping in het Drostenhuis. De titel van de tentoonstelling is Geschiedenis van Zwolle (Millenniumdoelen). Eén van de doelen, die geformuleerd zijn door de Verenigde Naties en bereikt moeten zijn in 2015, is Schoon drinkwater. In het project starten de kinderen bij de oude put in de tentoonstelling en gaan via de pomp in de museumkeuken naar de kraan bij het waterproject. Ze krijgen door middel van voorwerpen en filmpjes het verhaal over het gebruik van water door de tijd heen te horen en te zien op de 2e verdieping in de nieuwbouw van het museum. Verleden wordt op deze manier verbonden met het heden.

 

Ook wordt aandacht besteed aan de situatie in ontwikkelingslanden waar schoon drinkwater nog niet vanzelfsprekend is. Wat wordt er aan gedaan om dit te verbeteren?

Vitens en ook Waterschap Salland zijn bereid gevonden dit project mede te doen slagen door het museum te voorzien van films en voorwerpen. Eén van de activiteiten voor kinderen is dat zij door een microscoop kunnen kijken naar kwaliteit van water. Scholen worden uitgenodigd om met hun klas(sen) naar het museum te komen. Maar uiteraard kunnen ook individuele bezoekers dit project bekijken.

Het project is te bezichtigen van 11 t/m 28 maart in het Stedelijk Museum Zwolle.

Artikel delen:

Reageer