Gevaarlijke kruising Belvédèrelaan aangepakt

Zwolle – Bij de fietsoversteek in de Belvederelaan bij winkelcentrum Stadshagen in Zwolle komt een verplichte stop voor automobilisten. De gemeente neemt in samenspraak met wijkbewoners, politie en andere verkeerskundigen die maatregel om de veiligheid bij de oversteek verder te vergroten. De zichtbaarheid  van de oversteekplek wordt ook verbeterd.

 

Het kruispunt van Belvederelaan en het Twistvlietpad is vorig jaar al heringericht om de veiligheid van met name fietsers te vergroten. Dat is gelukt: door tweewielers niet meer aan beide zijde de brug die hier ligt te laten passeren maar naar één kant te brengen is de situatie voor zowel fietsers als voor automobilisten verbeterd. Uit een evaluatie van het effect van de genomen maatregelen bleek dat de snelheid waarmee automobilisten de oversteek naderen risico’s op kan leveren. Op basis van die bevinding is nu besloten automobilisten hier verplicht te laten stoppen. Naast het aanbrengen van een stopstreep op de weg gaat de gemeente de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de oversteek verder verbeteren door de aanleg van lage hagen in de bermen. De gemeente blijft, samen met andere belanghebbenden, aandacht houden voor dit drukke verkeerspunt in de wijk. Indien mogelijk worden aanvullende maatregelen voorbereid.

De aanpak van het kruispunt maakt onderdeel uit van een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Stadshagen te verbeteren. Om de herkenbaarheid van de belangrijkste verkeersroutes in de wijk te vergroten wordt de bewegwijzering in de wijk ook verbeterd. Dat zal gebeuren op het moment dat de nieuwe Hasselterweg in gebruik wordt genomen, naar verwachting dit najaar.  

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ze handelen met zicht op de toekomst. Weer een prutactie waar genoeg Zwollenaren in zullen trappen. Kunnen ze over een tijd nog een keer leuk uit de bus komen als ze dan toch uiteindelijk een rotonde neerleggen op die plek (wat al lang had moeten gebeuren).

  Een stopbord? Kom op zeg. Menig automobilist neemt het niet zo nauw met verkeersborden (snelheid/voorrang/fietspad) of verkeerstekens op de weg (haaietanden, doorgetrokken strepen).

  Een dikke streep op de weg en zo’n raar rood achthoekig bord zal weinig oplossen.

 2. Oh, dus omdat menig automobilist het niet zo nauw neemt met borden etc. moeten we ze maar helemaal niet meer plaatsen? Beetje vreemde gedachtengang.

 3. Nee, PeedeBee, ik wil ermee zeggen dat op bepaalde plekken je beter wat ‘hoger’ kan inzetten.
  Feit is dat menig automobilist op die plek de haaientanden niet zo nauw nam (of anders op z’n minst niet goed genoeg uit z’n doppen keek om die haaientanden op te merken). Ook de drempel heeft z’n nut niet bewezen, ook niet de andere maatregelen.
  In dit geval denk ik dat bruut ‘afdwingen’ de enige oplossing zal zijn. Dus OF een dermate dramatische drempel dat mensen het wel laten (en anders wel een 2e keer laten) om er overheen te jakkeren OF een andere snelheidsremmende situatie er van te maken in de vorm van een rotonde.
  Die abnormale drempel gaat het niet worden want:
  1) Busverkeer wat er ook overheen moet
  2) Bevoorradingsvrachtwagens zullen er ook teveel hinder van ondervinden
  3) De lompe Amerikaanse pickups zullen alsnog lachen om een drempel waar menig personenauto finaal door de vering gaat.

  Borden plaatsen blijft nodig, ook voor snelheid, al is het maar dat mensen die het toch te bont maken (lees: over de snelheidslimiet heen gaan) wel bekeurd kunnen worden.
  Met te hard rijden HOEF je geen ellende te veroorzaken. Dan kan een bord best afdoende zijn. In geval van de Belvéd?relaan is het een ander verhaal, daar is het helaas vaak w?l een probleem in de vorm van persoonlijk letsel. Vandaar: op die plek geen borden maar een ECHTE maatregel.

 4. Busverkeer en bevoorradingsvrachtwagen zullen er ook last van MOETEN hebben WFvN, anders heeft een dramatische drempel ook geen nut.

 5. @Tsja:

  Ben ik volledig met je eens. Maar een dermate heftige drempel gaat er_nooit_ komen. De busmaatschappij gaat dan aan het steigeren en de winkels die bevoorraad worden vermoedelijk net zo goed.

  ik blijf erbij: rotonde neerplempen.

Reageer