Politieke partijen langs de groene meetlat

Zwolle – Vrijwel alle Zwolse politieke partijen zijn trots op de groene omgeving van de stad. Zij roemen in hun verkiezingsprogramma’s de groene kwaliteiten en benadrukken het belang ervan voor het woongenot, de gezondheid en een wervend vestigingsklimaat. Wanneer de programma’s worden ontleed op maatregelen om deze kwaliteiten te vestigen of te behouden schieten veel partijen flink tekort.

 

Tot deze conclusie komt het Natuurplatform Zwolle (NPZ). Een werkgroep van het platform heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van partijen die deelnemen aan de komende raadsverkiezingen. Alle verkiezingsprogramma’s werden bestudeerd en het NPZ maakte een vergelijkingsschema waaruit blijkt waar de verschillende partijen voor staan. Al tijdens de voorbereiding van het onderzoek bleek welke waarde de partijen aan ‘groene politiek’ toekennen. Sommige partijen stuurden een afvaardiging om in een gesprek gebruik te maken van de expertise van de leden van het platform. Anderen reageerden per mail. VVD, SP en Swollwacht gingen niet in op een uitnodiging voor een gedachtewisseling.

De onderzoekers hebben zeer positieve herinneringen aan hun gesprekken met deputaties van het CDA en de Christen Unie. Nadat deze parttijen hun definitieve programma’s uitbrachten viel op dat, geheel anders dan verwacht, hun belangstelling voor de natuur althans volgens hun programma’s iets was teruggelopen. De communicatie met de PvdA verliep ‘gereserveerd’ maar heeft ‘wel iets opgeleverd’. Twee partijen onderscheiden zich met groene thema’s. Groen Links heeft de groene thema’s geïntegreerd in haar beleidsdoelstellingen. Opvallend is dat D 66, dat de afgelopen raadsperiode scoorde op 3 groene programmapunten en er nu maar liefst 17 heeft opgenomen na overleg met het platform.

groene_meetlat.jpg 

Het NPZ constateert dan mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en de nadelige gevolgen van bestrijdingsmiddelen nauwelijks zijn terug te vinden in Zwolse programma’s. Wel reppen alle over het belang van economische groei waarbij zij zich niet al te veel zorgen lijken te maken over de consequenties hiervan zoals overconsumptie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opwarming van de aarde.

Het begrip duurzaamheid ‘vliegt dikwijls laag over’ volgens het NPZ maar is maar al te vaak voor uiteenlopende interpretaties vatbaar. De indruk bestaat dat duurzaamheid vooral in verband gebracht wordt met een technische aanpak. De houding en het gedrag van mensen blijft onderbelicht. Zo heeft geen van de partijen het over het belang van goede, voortdurende natuureducatieprogramma’s.

De partijen zijn het er over eens dat Zwolle ‘op de kaart gezet moet worden’. In dit verband wordt het belang van festivals en evenementen genoemd. ‘Niemand schijnt zich af te vragen of de in het wild levende dieren en de flora enig voordeel ondervinden van zaken als geluidsoverlast en verkeersdruk’.

De resultaten van de programmavergelijking van het NPZ zijn binnenkort terug te vinden op de nieuwssites van de deelnemende NPZ groepen.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Denk ook aan het reclamemastenbeleid.
  Partijen als VVD en CDA willen die dingen op allerlei locaties neerzetten, zoals de verguisde McDonald’s-mast aan de Haersterveerweg.
  Afgezien van alle overlast voor veel bewoners verstoort het licht ervan ook de duisternis die er eerder in dit groene gebied heerste.
  D66, Groen Links en Christen Unie waren tegen de komst van deze mast.

 2. Come on Arie; groen gebied? Pal naast de A28, en vette woonwijk en goed verlichte sportvelden ’s avonds. Kortom: welkom on de stad. Om dat nu groen gebied te noemen…

 3. @Tsja:
  Ik geef Arie zeker een punt.
  Die sportvelden zijn lang niet altijd verlicht. De A28 geeft vrij weinig lichtoverlast en zowel die hoek van de AA-Landen als de Brinkhoek geven weinig licht af.
  Veel natuur en dieren daar, de lichtmast stoort daar zeker in de duisternis die er was.

Reageer