Jeugdsportfonds Zwolle ruim boven doelstelling

Zwolle – Voor 300 kinderen in Zwolle sportdeelname mogelijk maken: dat was de doelstelling die het bestuur van Jeugdsportfonds Zwolle zich voor 2013 had gesteld. Het werden er 324! Jammer dat zoveel kinderen door armoede financiële steun nodig hadden om te kunnen sporten. Maar prachtig dat het Jeugdsportfonds, dankzij sponsors en subsidie, in staat was die ondersteuning te bieden. In 2013 was met die ondersteuning een bedrag van € 65.000 gemoeid.

 

Van die 324 kinderen ging iets meer dan de helft voetballen. Ook vechtsporten zijn populair. Er zijn bijna drie keer zoveel jongens dan meisjes die zich bij het Jeugdsportfonds melden met een subsidieverzoek. Waaruit zo’n groot verschil te verklaren is weet het bestuur niet goed. Het zoekt naar goede manieren om ook de meisjes aan het sporten te krijgen. Vanaf 2007 is het Jeugdsportfonds met een eigen afdeling in Zwolle actief. In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat subsidie aanvroeg geleidelijk toegenomen. Ook komend jaar verwacht het bestuur verdere stijging. Voor veel gezinnen is de economische recessie nog niet voorbij. Een groeiende groep zijn betrekkelijk jonge gezinnen waar een inkomen wegvalt of woonlasten boven het hoofd groeien. Ook voor hen probeert het Jeugdsportfonds de drempel om zich te melden zo laag mogelijk te houden, zodat hun kinderen niet onnodig de dupe worden.

In Zwolle wonen ca. 2000 kinderen die vanwege de financiële omstandigheden in het gezin voor ondersteuning door het jeugdsportfonds in aanmerking komen. Het Jeugdsportfonds spant zich in om er zoveel mogelijk te bereiken. Scholen en maatschappelijk werk spelen een belangrijke signalerende rol en helpen vaak bij aanmelding. In de komende tijd wil het bestuur met een gerichte proef proberen de aanmelding via het onderwijs nog te verbeteren. Dankzij die samenwerking, en natuurlijk het geld dat dankzij sponsoracties en bedrijven binnenkomt, kan Jeugdsportfonds Zwolle gelukkig veel kinderen een steuntje geven.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. In Sportdebat van Zwolle gisteravond brak mevrouw Marij Feddema van de SP en werkzaam in het onderwijs notabene een lans voor de vele kinderen die door geldgebrek niet kunnen sporten. Met daarbij een heel ander en reëler beeld geschetst van het Jeugdsportfonds in Zwolle dan hier beschreven namelijk: de drempel is veel te hoog. Weet iemand wie verantwoordelijk is voor dit fonds in Zwolle en hoe deze geldstromen en processen lopen?

  2. @Sp-er Het jeugdsportfonds is een mooi initiatief, waarvan ik zou verwachten dat de SP er vierkant achter zou staan in plaats van twijfel te zaaien over het in dit artikel geschetste beeld. Als er 324 kinderen gebruik van maken, terwijl er een portentieel van 2000 is, vind ik het niet echt een rooskleurig beeld trouwens.
    Even zoeken op internet bij het Jeugdsportfonds tovert de spelregels van Zwolle meteen omhoog. Daar staat dat aanvragen kunnen worden ingediend door “intermediairs”, zoals bijvoorbeeld docenten. Wat let “mevrouw Marije Feddema van de SP en werkzaam in het onderwijs notabene” om veelvuldig aanvragen te doen voor die kinderen die volgens haar door geldgebrek niet kunnen sporten? Niet klagen, maar aanpakken!

Reageer