Bijstelling afspraken gemeente en corporaties

Zwolle – Gezien de situatie op de woningmarkt, het landelijk Woonakkoord en de Ontwikkelstrategie Stadshagen stellen gemeente en woningcorporaties de Prestatieafspraken voor 2014 op een aantal punten bij.

In de nieuwe afspraken wordt de omvang van het aantal sociale huurwoningen vergroot met gemiddeld 60 woningen per jaar. (Tot nu was de afspraak erop gericht het huidig aantal op peil te houden.) Daarbij wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer te bouwen in de bestaande stad en in Stadshagen. Het streven is om nog in 2014 te komen tot een aanvullend woningbouwprogramma in de stad.

Om de slaagkansen van urgent woningzoekenden te vergroten, worden op korte termijn voor deze groep extra woningen beschikbaar gesteld met tijdelijke huurcontracten. Deze maatregel is bedoeld voor mensen in nood die op korte termijn geen zicht hebben op een structurele oplossing, omdat ze onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd. Ook zetten gemeente en corporaties zich in om tijdelijke woonruimte aan de huurmarkt toe te voegen. In aanvulling op te slopen corporatiecomplexen valt te denken aan leegstaande panden zoals verzorgingshuizen, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen. Gedacht wordt op deze manier circa 100 tijdelijke woonruimten te vinden. Een ander belangrijk element in de heroriëntatie op het woningbouwprogramma is de nieuwe ontwikkelstrategie Stadshagen. Kernpunt in deze nieuwe strategie is dat de gemeente de bestaande samenwerkingspartners flexibel faciliteren om woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag. Inmiddels zijn  met twee nieuwe ontwikkelaars reserveringsovereenkomsten gesloten. Door de invoering van een zogenoemde ‘vrije marktpoule’ wil de gemeente ook ruimte geven aan nieuwe partijen als bestaande partijen onvoldoende woningen bouwen. De gronduitgifte voor Stadshagen zal naar verwachting in 2014 boven de 180 woningen uitkomen  waardoor geen ‘vrije marktpoule’ ontstaat. Zwolle heeft de ambitie jaarlijks 400 a 500 woningen te bouwen. In Zwolle zijn in 2013 meer dan 500 woningen gebouwd, waarvan 233 in Stadshagen. De nieuwe afspraken sluiten aan bij de ambities, kaders en uitvoeringsmaatregelen uit de Zwolse Woonagenda 2013 – 2017 die de raad vorig jaar heeft vastgesteld. Doel van deze acties is de markt te faciliteren en de doorstroming te bevorderen. In de Woonagenda is de omslag gemaakt van programmeren naar faciliteren. Dit om flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen op de woningmarkt.

Artikel delen:

Reageer