Groenlinks wil debat over Bankenlocatie

Zwolle – GroenLinks neemt geen genoegen met de antwoorden van B&W op de vragen die de fractie stelde over de monumentwaardige panden aan de Melkmarkt in Zwolle. Op Weblog Zwolle was hierover al een lange discussie .

Met de monumentale waarden van de drie panden aan de Melkmarkt heeft Zwolle goud in handen. Een stad met cultureel erfgoed heeft een eigen identiteit en is economisch aantrekkelijk. Nu aan de geplande fietsenkelder geen behoefte blijkt te zijn is er een belangrijke reden om het Bankgebouw van Straaten en de Tijlpanden te slopen weggevallen. Met behoud van de monumentale waarden van de panden is eenzelfde volume retail mogelijk.

Rana Berends: “Als de geruchten kloppen dat er op deze locatie mogelijk een winkel van Primark komt, dan kan deze winkel aangesproken worden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als ik op de website afga, dan heeft deze winkelketen maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort wat betreft GL ook het respecteren van ons cultureel erfgoed. Dat retail in een monumentaal pand prima mogelijk is, wordt al in vele historische panden in Zwolle bewezen. Met als één van de hoogtepunten de alom geprezen boekenkerk van Waanders. En voor een toekomstige vestiging van Zara bleek de Bibliotheek aan de Diezerstraat ook geen belemmering te zijn. Over de verhuizing van de Bibliotheek gesproken, ook dat zou een uitstekende invulling zijn voor deze locatie. Volgens ons is het geen kwestie van kunnen, maar van willen. Hierover willen we graag het debat met de gemeenteraad aangaan.” GroenLinks wil graag het debat met de gemeenteraad aangaan om daar het draagvlak te meten voor het behoud van monumentale waarden van de drie panden. Fractie Koster, Swollwacht, D66 en SP willen dit debat ook graag aangaan. Als de gemeenteraad instemt met het debat, dan zal dit na de verkiezingen plaatsvinden.
Artikel delen:
Reacties 34
 1. Fractie Koster, Swollwacht, D66 en SP willen dit debat ook graag aangaan. Als de gemeenteraad instemt met het debat, dan zal dit na de verkiezingen plaatsvinden.

  Ja dat maakt dan de keuze iets makkelijker. Hoop dat ze woord houden, en niet wachten tot de panden zo verpauperd zijn, dat alleen afbreken nog een optie is.

 2. Geweldig dat diverse partijen zich sterk willen maken voor de Bankenlocatie. Dat is toch niet voor niets? Ik heb hoop dat de prachtige panden behouden kunnen worden.

 3. Kan iemand vertellen wat er zo waardevol is aan deze gebouwen? Ik vind het nogal lelijke hokken die in de binnenstad niets te zoeken hebben.

 4. De destijds gemaakte plannen en rendementsberekeningen voor nieuwbouw op de Melkmarkt zijn ondertussen 7 jaar oud.

  Hoe kan B&W nu nog op basis van deze mede door de crisis achterhaalde prognoses de plannen willen uitvoeren?
  Zelfs behoud van alleen de gevels is nog niet bespreekbaar?
  Of zouden de destijds voor sloop verantwoordelijke partijen (VVD, Christen Unie en PvdA) in de deze verkiezingstijd bang zijn voor gezichtsverlies??

 5. En CDA toch ook? Hoe hebben de andere partijen in de raad destijds gestemd? Dat kan ik digitaal niet vinden; wel dat het al in 2003/2004 op de agenda stond.

 6. Deze quote geeft al veel inzicht denk ik…

  PvdA, CDA, ChristenUnie en VVD ondersteunen plan van projectontwikkelaar en vinden de nieuwbouw op de Melkmarkt belangrijker dan het behoud van 3 monumentale panden [15 mei 2007

  Maandagavond bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad een ambitieus nieuwbouwplan voor die plek belangrijker acht dan behoud van de bestaande gebouwen.

  De raadscommissie Werk deed uiteindelijk anderhalf uur over de laatste belangenafweging, opmerkelijk snel. Met name omdat – zoals een hele reeks insprekers vooraf al duidelijk had gemaakt – het sowieso om een historisch besluit gaat. Zo zetten de Vrienden van de Stadskern de aanstaande sloop in een rijtje van beruchte lokale sloopplannen; bijvoorbeeld van de oude gevels langs het Grote Kerkplein (uiteindelijk voorkomen) of het Gouverneurshuis (wel gesloopt). De stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, de Stichting Bankgebouw Van Straaten, de Bond Heemschut en een bezorgde Burgeres deden daarna een pleidooi voor behoud van de monumentale panden aan de Melkmarkt 1-5,7 en 9.

  Voor- en tegenstanders gisteravond in de raad lieten blijken al langer met de materie te worstelen. ‘Voorstanders’ van sloop -PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD- wezen vooral op de voordelen die de nieuwe winkels, woningen, horeca en fietsenkelder op deze locatie straks de stad opleveren. Gelukkig waren het de partijen Swollwacht, PBZ, D66, SP en GroenLinks/De Groenen die vooral wezen op de waardering die er moet zijn voor de authentieke bebouwing in de binnenstad.

  De rest kun je lezen op: http://www.levendestadsgeschiedeniszwolle.nl/m2s3.html

 7. @vdberg

  Ook nu bestaat B&W bestaat uit VVD, CDA, PvdA en CU.

  Ik ben benieuwd wat de samenstelling van B&W na 19 maart 2014 is, gelet op het feit dat GL, D66, Swollwacht, SP en Lijst Koster hebben aangekondigd bereid te zijn tot een debat over de bankenlocatie aan de Melkmarkt.

  Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart lijkt mij het moment om te laten merken hoeveel mandaat onze volksvertegenwoordigers hebben voor sloopactiviteiten in onze historische binnenstad.

  De argumentatie over versterking van de detailhandelsstructuur snijdt anno 2014 geen hout meer en de ontwikkelaar is momenteel niet direct in staat tot sloop en herontwikkeling in deze markt.

  Goede inspanningen overigens van de vrienden van de stadskern ten aanzien van het Katwolderplein. De plannen die er nu liggen c.q. mogelijk zijn, hebben onvoldoende kwaliteitsniveau.

 8. Gisterenavond heeft de gemeenteraad ingestemd met een debat. Dat zal na de verkiezingen gehouden worden. Ik ben heel blij dat de discussie ook in het gemeentehuis heropend is, maar het moet nog blijken of er een meerderheid zal zijn voor behoud. Er valt dus zeker wat te kiezen, volgende week woensdag 19 maart.

 9. Meen je dat nou? Er valt voor zover ik dat weet niets te kiezen!! Wethouder De Heer heeft maandagavond gezegd dat de ontwikkelaar van de Bankenlocatie bijna rond is met een marktpartij. De Primark kan volgende week aangekondigd worden, wat hebben wij dan te kiezen???? De Bankenlocatie is niet eens van de gemeente, mocht je dat denken!

 10. Het CDA was overigens tegen een debat. Dus als u voor historische waarden in Zwolle bent, stem dan geen CDA!

  Maar de coalitiepartijen VVD, CU en PvdA zijn medeverantwoordelijk voor de komende sloop. Want dat alles plat gaat, daar was De Heer wel behoorlijk duidelijk in.

 11. Het besluit om de projectontwikkelaar een sloopvergunning voor de bankenlocatie te geven, is genomen door een college van onder meer GroenLinks en mijn partij, de ChristenUnie. Er is destijds een afweging gemaakt met de inzichten van toen, waaronder het idee dat winkels niet in oude panden zouden willen trekken en de geplande fietsenkelder, die een belangrijke rol speelde voor de bereikbaarheid van de binnenstad.

  Van dat besluit kun je van alles vinden. Helemaal nu blijkt dat de fietsenkelder er niet komt en winkels juist wél in de prachtige oude panden willen zitten. Maar feit is dat het besluit genomen is en er met instemming van de gemeenteraad een sloopvergunning is afgegeven. Je kunt het met het oog op bestuurlijke betrouwbaarheid (van de overheid moet je op aan kunnen!) niet maken in de richting van een projectontwikkelaar om jaren later zo??n besluit terug te nemen.

  Met enige pijn in het hart zeg ik dat we dan alleen nog het gesprek met de projectontwikkelaar aan kunnen gaan om te proberen hem op andere gedachten te brengen. Dat gesprek lijkt me belangrijk. Want, ja, die historische wortels in de stad zijn nog steeds van waarde.

 12. Waarop de projectontwikkelaar, als een ware projectontwikkelaar antwoord: Oh, jullie mogen het wel terugkopen hoor, voor 120% van de originele aankoopprijs.

  20%, mooi meegenomen.

 13. @Johannes de Vries

  Met enige pijn in het hart zeg ik dat we dan alleen nog het gesprek met de projectontwikkelaar aan kunnen gaan om te proberen hem op andere gedachten te brengen. Dat gesprek lijkt me belangrijk. Want, ja, die historische wortels in de stad zijn nog steeds van waarde.

  Ik heb veel respect voor je verklaring, en ik hoop dat je de projectontwikkelaar kunt overtuigen van de meerwaarde van historische panden ten opzichte van Vinex-achtige nieuwbouw

 14. @Johannes de Vries.

  Ik sluit me bij aan bij het blijk van respect van Observer, maar ben ook kritisch.

  Er waren toen ook al voldoende signalen dat de wereld en de markt aan het veranderen was. De geluiden drongen niet door bij college en raad. De vraag is waarom? Zelfreflectie is op zijn plaats. Zijn raad en college wel echt doordrongen van het feit dat de burger meer kennis, meer inzicht en meer toegang tot informatie heeft dan ooit?

  Dat tegen de bezwaren van velen in een sloopvergunning is afgegeven is erg genoeg, maar was en is een voldongen feit. Wat onverteerbaar is, is dat aan dergelijke transacties geen voorwaarden worden verbonden, zoals het recht tot terugkoop na een bepaalde periode en/of de verplichting tot actief onderhoud. Als gemeenten ‘ondernemertje willen spelen’ dan ook echt en volgens de tucht en voorwaarden die in de zakenwereld normaal is. Daarvan is hier geen sprake geweest en dus blijft helaas het beeld van amateurisme hangen.

 15. @Johannes de Vries: Een gesprek met de ontwikkelaar, daar heb ik in mijn schriftelijke vragen juist op aangestuurd. Dat zou al heel wat zijn. Maar B&W ziet hier niets in, met als enig argument dat er serieuze besprekingen met een marktpartij zijn.

  En graag wil ik hier nog kwijt dat GroenLinks nooit ingestemd heeft met een sloopvergunning. We zijn begin 2006 akkoord gegaan met de bouw van de fietsenkelder, met als voorbehoud dat we ons zouden herroepen als bleek dat er sprake was van monumentale waarden. Op dat moment was de raad hier via de ambtelijke stukken helemaal niet over geïnformeerd. Met deze informatie kwam Stichting Bankgebouw van Straaten (speciaal hiervoor opgericht), toen het besluit over de fietsenkelder al zo goed als genomen was. Toen ik in maart 2006 raadslid werd heb ik me in dit dossier verdiept en samen met D66, SP, PBZ en later ook Swollwacht dit onderwerp op de raadsagenda gezet. En nu dus opnieuw.

 16. @Johannes de Vries

  Ik dacht dat de ChristenUnie ook voor een debat na de gemeenteraadsverkiezingen heeft gestemd?

  Op basis van gewijzigde inzichten en (markt)omstandigheden komen tot heroverweging van een eerder genomen besluit getuigt van wijsheid en niet van onbetrouwbaarheid. Temeer daar de projectontwikkelaar momenteel niet bij machte is de voorgenomen ontwikkeling te realiseren.

 17. Ik mag toch hopen dat een heroverweging ter zake van de Melkmarkt geen ‘Knip’ wordt voor betrokken partijen.

  Het CDA heeft uiteindelijk tegen gestemd omdat er op dit moment geen zicht is op effecten van mogelijke oplossingen/varianten. Wat gaat het bijvoorbeeld kosten als je zou besluiten terug te komen op de afgegeven sloopvergunning. Is op dit moment niet te overzien.

  En wat verwacht je dan van een dergelijk debat als politieke partij. Of belangrijker… Wat gaan de burgers van Zwolle verwachten van een dergelijk debat? Teneur van reacties hierboven is al een van hoop op behoud. Maar in hoeverre is dit nu valse hoop? Of reëel?

  Als CDA verkiezen wij het pad ons eerst volledig te laten informeren, alvorens met elkaar van gedachten te wisselen over een eventuele heroverweging van genomen besluiten.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen

 18. @Martijn van der Veen

  Het CDA was als enige partij tegen een nieuw debat over de noodzaak tot sloop van 3 historische panden in het hart van de binnenstad met als argument dat er geen zicht is op de financiële consequenties van het gedeeltelijke behoud van de gebouwen tussen De Harmonie en de Melkmarktstraat.

  Als inwoner van Zwolle verwacht ik van het debat dat de sloop kan worden afgewend. Ik hoop dat de Zwolse gemeenteraad meer oplossingen kan bedenken dan het slopen van cultuurhistorisch erfgoed bij het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Laat dit geen valse hoop zijn!

  Ik mag toch aannemen dat het CDA voldoende geïnformeerd is over de stand van zaken aangezien de gemeenteraad een controlerende functie heeft.

  Wellicht kun je vanuit jouw volksvertegenwoordigende rol delen wat momenteel de stand van zaken is waarom de projectontwikkelaar de sloopvergunning nog niet heeft geeffectueerd en wat de visie van het CDA is op de verpaupering op A-locaties (Melkmarkt en Villa Hofvliet). Ik neem aan dat deze visie meer bevat dan alleen het faciliteren van de sloopkogel…

 19. Beste Roy,
  Wij weten op dit moment net zoveel als de overige partijen. En dat is niet voldoende om te kunnen stellen dat een gemeenteraad een sloop kan voorkomen.

  Een debat in dit stadium, met de kennis die de partijen op dit moment beschikbaar hebben, zou ons inziens valse hoop wekken. Reden om niet in te stemmen met het debat.

  T.a.v. onze visie op de genoemde verpaupering…. Die is inhoudelijk niet zo verrassend. Het gaat aan het hart.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen

 20. @Martijn van der Veen

  Het gebrek aan informatie bij onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad over de huidige stand van zaken kan juist pleiten voor een hernieuwd debat over het nut van en de noodzaak van sloop van 3 historische panden.

  In een dergelijk debat kan door het (nieuwe?) college actuele en (wellicht) nieuwe informatie worden aangedragen op basis waarvan de nieuwe gemeenteraad tot finale besluitvorming kan komen.

  Op dit moment is alleen maar duidelijk dat er sprake is van een nieuwe werkelijkheid waardoor er gelukkig nog geen sloop heeft plaatsgevonden, maar er wel sprake is van verpaupering in het hart van onze stad.

  Ik kan het hart voor de stad niet rijmen met het stemmen tegen een nieuw debat. Ook het CDA had ervoor kunnen kiezen om niet over deze collegeperiode heen te reageren.

 21. Als er één partij in dit geval niet over de collegeperiode heen heeft geregeerd, is het het CDA. Immers, nu zit een nieuwe raad (en nieuw college) met een te behandelen agendapunt van een zometeen oude raad…
  Er werd hierboven nota bene aan een afscheidscadeau gerefereerd.
  😉

  Ik stelde overigens: de verpaupering gaat aan het hart. En een mogelijkheid om actie hiertegen te ondernemen is een leegstandsverordening. Middel dat we nu in verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dus we willen ook kunnen gaan optreden tegen de verpaupering/leegstand.
  En voordat Suze of andere SP-er hierop reageert…. Ja, we hebben als CDA tegen de motie van de SP gestemd. Dat was echter louter een gevolg van het feit dat de leden ons verkiezingsprogramma 2014-2018 nog niet formeel hadden vastgesteld en het kunnen hanteren van een leegstandsverordening inhoudelijk een wezenlijk andere lijn was dan in 2010-2014 is ingezet met steun van de leden.

  Groeten,

  Martijn

 22. Ik wil terugkomen op een eerdere reactie van mijn hand:

  Er valt voor zover ik dat weet niets te kiezen!! Wethouder De Heer heeft maandagavond gezegd dat de ontwikkelaar van de Bankenlocatie bijna rond is met een marktpartij. De Primark kan volgende week aangekondigd worden, wat hebben wij dan te kiezen???? De Bankenlocatie is niet eens van de gemeente, mocht je dat denken!

  Is het zo, dat wanneer de VVD volgende week trots aankondigt dat de Primark op de Bankenlocatie komt er helemaal geen debat zal komen?

 23. @vdberg

  Interessante vraag!

  @Martijn van der Veen

  Volgens mij is nog deze raadsperiode besloten tot een debat na de gemeenteraadsverkiezingen. Een debat over het nut en de noodzaak van de sloop van 3 historische panden waar het CDA als enige partij op tegen was.

  Dat vind ik een mooi afscheidscadeau van Rana Berends (GL) aan de inwoners van deze stad.

  Fijn dat het CDA in de verkiezingen inzet op een leegstandsverordening, maar nog fijner dat een heroverweging van de sloop van 3 historische panden na de verkiezingen dankzij GL kan plaatsvinden.

Reageer