Vrienden bezorgd over status Katwolderplein

Zwolle – Ter voorbereiding op het overleg over het Katwolderplein met het gemeentebestuur, Multi Vastgoed en de leden van de Klankbordgroep Katwolderplein, laten de Vrienden van de Stadskern Zwolle via een brief weten bezorgd de zijn over de status van de ontwikkeling van het nieuwe plein bij de nieuwe Vogeltjesbuurt.

 

katwolderplein.jpeg  

 

"Zwolle behoort in economisch getinte onderzoeken zonder uitzondering tot de top drie van best functionerende steden in Nederland. De andere twee steden zijn Hoofddorp in de Haarlemmermeer en ‘s-Hertogenbosch. Onderling wordt vaak stuivertje gewisseld waarbij Zwolle meerdere keren op de hoogste trede is geëindigd. Een belangrijke verklaring voor dat economisch succes is de ligging aan de nationale infrastructuur zowel voor auto als trein. 

Bij nadere analyse van de ligging aan de nationale railinfrastructuur is het opvallend dat Zwolle maar over één station beschikt. Geen enkele middelgrote stad in Nederland in omvang vergelijkbaar met Zwolle is zo karig bedeeld met stations. Dit illustreert het belang van de relatie met het treinstation en onze historische binnenstad. De Vrienden nemen deel in de klankbordgroep Spoorzone en de kwaliteit van die relatie is voor de Vrienden een belangrijk toetsingscriterium van de Spoorzone plannen."

Vervolg brief:

 

De aanhechting op de nationale weginfrastructuur de A28, A50 en A32 kent drie belangrijke aansluitpunten: Zwolle Zuid, de Centrum aansluiting en Zwolle Noord. 

 

Zwolle Zuid en Zwolle Noord zijn twee aansluitingen die door infrastructuur worden gedomineerd. De IJsselallee en de Ceintuurbaan evenals de A28 zijn recentelijk opgewaardeerd en aangepast aan de groeiende verkeersstromen. 

 

De Centrumaansluiting heeft een geheel ander karakter. Deze aansluiting maakt het mogelijk om binnen twee à drie minuten vanuit de historische binnenstad de A28 te bereiken en vice versa. 

Geen middelgrote stad in Nederland beschikt over een zo’n directe aansluiting van haar binnenstad op de nationale infrastructuur. Infrastructureel is de Centrumaansluiting op de A28 al deels daarop aangepast (o.a. Katerdijk en Rode Toren brug.) 

 

Het bovenstaande illustreert het belang van het te realiseren Programma en de Stedenbouwkundige inpassing van de plannen voor het Katwolderplein. De ontsluitingskwaliteit, bereikbaarheid, ligging nabij de historische binnenstad etc. zijn bepalend voor de potenties van deze ontwikkelingslocatie. 

 

Het daarom niet verwonderlijk dat er al heel lang plannen voor deze locatie worden gemaakt. Zo werd op 2 oktober 2000 de structuurvisie voor de Centrumzone door de Gemeenteraad vrijwel unaniem vastgesteld. Inmiddels is deze visie in meerdere plannen nader uitgewerkt. 

 

De economische crisis en de tucht van de markt laten het Katwolderplein echter niet ongemoeid. 

Het idee om het Centrum te laten overbloezen richting Vogeltjesbuurt en Kamperpoort is deels achterhaald. 

Eerdere plannen opgesteld door Gemeente en marktpartij Multi Vastgoed bleken financieel economisch niet uitvoerbaar te zijn en moesten ingrijpend worden versoberd. 

Ook het planvormingsproces is ernstig in de knel gekomen. De communicatie tussen Gemeente, Multi Vastgoed bewoners, maatschappelijke organisaties etc. moet uit het slop worden getrokken. Bijstellingen van de plannen worden niet of nauwelijks meer gecommuniceerd. 

 

De vraag dient zich nu aan of de plannen opgesteld door Multi Vastgoed en Gemeente voor het Katwolderplein van april 2013 nog aansluiten bij de potenties, geformuleerde ambities en financieel economisch kansen en mogelijkheden voor deze locatie. 

Deze reactie van de Vrienden van de Stadskern is o.a. bedoeld ter voorbereiding op het overleg op 24 maart a.s. 

 

Katwolderplein, Katerdijk 

 

Zoals boven beschreven heeft de centrumontsluiting op de A28 een bijzonder karakter. Het snelwegmilieu veranderd over enkele tientallen meters op de Katerdijk rijdend in het Zwolse Centrummilieu. De bebouwing langs de Katerdijk moet dat naar de mening van de Vrienden ondersteunen. In de plannen voor het Katwolderplein is dat nauwelijks het geval. De oranje woningen hebben niet de allure gekregen waar deze locatie om vraagt. De parkeergarage nu bovengronds heeft een dode betonnen gevel die niets uitstraalt. 

 

Het Pathé bioscooptheater lijkt een aantrekkelijke centrumfunctie. De praktijk leert echter dat voor het overgrote deel van de dag en avond het theater donker is. Alleen bij het begin en eind van het filmprogramma bij vertrek of aankomst van de bezoekers brandt volop het licht. De Conclusie is dat met deze functies de Katerdijk nauwelijks wordt ondersteund als belangrijke stadsentree. 

 

Detailhandel op het Katwolderplein 

 

Een mix van functies met woningbouw in meerdere categorieën, detailhandel, horeca, bioscoopcomplex, etc. is een belangrijk uitgangspunt en voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van het Katwolderplein. 

Echter de meest recente leegstandscijfers in de detailhandel in Zwolle zijn verontrustend. Dat betekent dat in en buiten het Centrum uiterst terughoudend moet worden omgegaan met toevoeging van 

vierkante meters detailhandel. Deze plannen kannibaliseren het functioneren van de binnenstad. Als dat het beleid is of wordt dan betekend dit een verdere versobering van de plannen en kansen voor het Katwolderplein. 

Een afweging zou kunnen zijn om anticyclisch te denken. Nu de markt slecht is toch doorgaan in de hoop en verwachting dat het economisch tij over enkele jaren is gekeerd bij oplevering. Dat is onder de huidige omstandigheden een fors risico. 

Een andere mogelijkheid is om planvorming en realisering uit te stellen tot betere tijden zijn aangebroken. Dat heeft het voordeel dat de potentie van de locatie veel meer in de plannen tot uitdrukking kan komen. De parkeergarage kan dan ondergronds worden gerealiseerd zoals dat in eerdere plannen het geval was en dubbel grondgebruik krijgt dan meer kansen. 

En er is geen dreiging dat de binnenstad de komende jaren wordt gekannibaliseerd. 

Het realiseren van de plannen opgesteld door Multi Vastgoed van april 2013 doen naar het oordeel van de Vrienden onvoldoende recht aan de potenties van deze locatie. Bovendien dreigt onder invloed van de economische crisis het risico van verdere uitholling van deze plannen. 

 

De Vrienden van de Stadskern hopen hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van het Katwolderplein. 

Wij zijn uiteraard graag bereid onze standpunten nader aan u toe te lichten. 

 

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle 

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Dit wordt een hoofdpijndossier!! De Vrienden hebben gelijk dat ze zich bezorgd maken. Alles wijst erop dat dit project een fiasco gaat worden.

 2. Tja, lastig. Zo als het nu lijkt, lukt het gewoon niet. Misschien nu eerst even voorlopig inrichten als parkje/recreatieterrein/trapveldje/skatebaan ‘what ever’ en dan over een paar jaar weer zien.

 3. Ik moet me even in de arm laten knijpen… het zal toch niet gebeuren dat ik het met de Vrienden eens ben…
  Maar ze hebben helemaal gelijk. Indien niet tijdig opgeschaald wordt, zal het Katwolderplein voor lange tijd een lelijke, gemiste kans/smet zijn in het Zwolse centrumgebied. Die miezerige oranje woninkjes voorspellen niet veel goeds en hebben het reeds deels verpest.
  Als het marktklimaat even tegenzit, dan bouwen we toch even niet!

  Ik heb trouwens het zelfde onderbuikgevoel bij het Weezenlanden-terrein. De bebouwingsgordel rond de grachten vraagt om stedelijke dichtheid, bouwmassa en allure. Alles wat nu gebouwd wordt, is voor de komende 30 tot 50 jaar. Zwolle, vergooi je kansen niet.

 4. Hoewel ik graag een station in Zuid zie, begrijp ik niet helemaal waarom dit aangehaald wordt. Het gaat hier toch om de ontwikkeling van het Katwolderplein?

 5. Ik denk toch voorlopig proberen met winkels en horeca, geeft toch meer uitstraling en gezelligheid voor de aantrekkingskracht dan al die modder en beton, dan evalueren en verder ontwikkelen/aanpassen.

 6. Snap niet dat er nu van die huisje neer geplet zijn zonder enkele uitstraling. Je zou juist verwachten dat men de lucht in zou gaan om zo snel, veel en broodnodige woningen op relatief dure grond te krijgen. Op de ruimte die de circa 60 woningen nu innemen had je ook een veelvoud van dat kunnen bouwen. Gemiste kans!!

Reageer