Bouw Hospice Zwolle gaat door

Zwolle – In de afgelopen maanden is de afgegeven intentieverklaring van Openbaar Belang en SWZ om realisatie van een Bijna Thuis Huis in de stad Zwolle financieel te ondersteunen nader uitgewerkt . Tussen beide woningcorporaties en het bestuur van Stichting Hospice Zwolle is deze week overeenstemming bereikt over de (huur)voorwaarden en de door partijen te leveren financiële bijdragen in de vastgoedexploitatie.

hospice_zwolle.jpg 

Vlnr: Eddy Veenstra (SWZ), Gerke Brouwer (Openbaar Belang), Erik Meulemans (Stichting Hospice Zwolle), Wessel van Berkum (Stichting Hospice Zwolle) , Joop Dijkstra (Stichting Hospice Zwolle) , Erik Dannenberg (Gemeente Zwolle).

Een recent toegezegde subsidie door de gemeente Zwolle heeft het besluitvormingsproces versneld. Openbaar Belang wordt eigenaar van de te bouwen Hospice Zwolle en Stichting Hospice Zwolle de huurder. Nu er overeenstemming tussen partijen is bereikt, kunnen alle vervolgstappen richting realisatie worden gezet. Zo kan de grond van de gemeente Zwolle worden aangekocht en kan een vervolg worden gegeven aan de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting wordt eind 2014 met de bouw gestart aan de Wipstrikkerallee naast Urbana. Hospice Zwolle zal dan haar eerste gasten in de zomer van 2015 verwelkomen.

Bij de totstandkoming van dit project heeft de gemeente Zwolle in de persoon van wethouder Erik Dannenberg een belangrijke rol gespeeld. Hij organiseerde in 2009 een zogenaamde Ronde Tafelconferentie  met Zwolse maatschappelijke organisaties die het burgerinitiatief tot realisatie van Hospice Zwolle ondersteunen. Die conferentie heeft onder meer tot de participatie van beide Zwolse woningcorporaties geleid. De gemeente bracht haar waardering voor het project tot uitdrukking door een subsidie voor de opstartkosten beschikbaar te stellen. Recent heeft de gemeente Zwolle een extra subsidie in het vooruitzicht gesteld, waardoor het investeringsrisico van Hospice Zwolle op een voor de corporaties aanvaardbaar niveau is gebracht. Met deze subsidietoezegging konden de onderhandelingen tussen de corporaties en het bestuur van Hospice Zwolle onlangs succesvol worden afgerond.

Het bestuur van Hospice Zwolle is buitengewoon verheugd dat de realisatie van Hospice Zwolle nu nabij is: “Wij kunnen eindelijk concreet richting de inwoners van Zwolle vertellen wanneer de deuren van Hospice Zwolle open zullen gaan. Wij zijn Openbaar Belang en SWZ zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij in financiële zin invulling geven aan hun maatschappelijk betrokken partnerschap. Ook wethouder Erik Dannenberg verdient veel lof voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet om ons initiatief te laten slagen, waarbij de subsidietoezeggingen door de gemeente Zwolle een belangrijke rol hebben gespeeld. Tot nu toe hebben we al veel steun van Zwollenaren voor ons project ontvangen: het is duidelijk dat er behoefte is aan een hospice in deze vorm in Zwolle. Nu gaan we onze promotiecampagne “Samen voor Hospice Zwolle” verder uitrollen en we hebben er vertrouwen in dat vele Zwolse particulieren, bedrijven of organisaties ons financieel zullen steunen ter dekking van de inrichtingskosten en de exploitatiekosten van Hospice Zwolle”, aldus Erik Meulemans, voorzitter van St. Hospice Zwolle.

De stad Zwolle heeft nog geen hospice in de vorm van een “Bijna-Thuis-Huis”. Hospice Zwolle is, na realisatie, een gastvrije, kleinschalige, huiselijke voorziening voor mensen in de laatste levensfase. Op de website van Hospice Zwolle kunt u de ontwikkelingen volgen: www.hospicezwolle.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer