Opening nieuw ‘Revalidatiecentrum IJsselheem’

Zwolle – Op donderdag 13 maart wordt het Revalidatiecentrum IJsselheem op afdeling V2.6 van de Isala officieel geopend.

 

In augustus 2013 verhuisde de revalidatieafdeling uit verpleeg- en revalidatiecentrum Weezenlanden in Zwolle. Vanuit de historie was er al een intensieve samenwerking met de naastgelegen Isala. Na de verhuizing uit verpleeghuis Weezenlanden wordt deze samenwerking op het gebied van revalidatie nu verder uitgebouwd op de nieuwe locatie. Met Revalidatiecentrum IJsselheem onder één dak in het ziekenhuis is een drempelloze overgang gerealiseerd voor mensen die na een ziekenhuisopname revalidatiezorg nodig hebben. Snelle uitwisseling van expertise tussen IJsselheem en Isala is mogelijk om de patiënt goed en snel van dienst te zijn.

IJsselheem is gespecialiseerd in de revalidatie en begeleiding van ouderen; ook kunnen mensen terecht voor bijvoorbeeld oncologische revalidatie, ongeacht hun leeftijd. Ook met de andere samenwerkingspartner, revalidatiecentrum de Vogellanden, wordt specifieke kennis uitgewisseld. Doel van de samenwerking is dat de revalidant de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgt voor diens specifieke situatie en revalidatiedoelen. 

 

Alles is uw revalidatie, zo heet het nieuwe revalidatieconcept. Op de modern ingerichte afdeling kunnen revalidanten onder professionele begeleiding trainen om dat (weer) te leren wat zij nodig hebben of wensen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Voor de ene cliënt betekent dit lopen, voor de ander zichzelf redden in huis met rolstoel of rollator. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

 

Er heerst een therapeutisch klimaat, waarbij ook de dagelijkse handelingen worden geoefend om toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk leven thuis. Hierbij staat een behandel- en verpleegteam de revalidanten terzijde en worden ook naasten betrokken. Ook na thuiskomst is begeleiding en behandeling mogelijk.

 

Artikel delen:

Reageer