Optisport kijkt naar bedrijfsvoering De Vrolijkheid

Zwolle – Maandagavond werden de vragen van de fractie van Swollwacht over verontruste personeelsleden van het zwembad Rechterland beantwoord. Wethouder Piek stelt dat het college niet op de hoogte is gesteld door het personeel en het college kent de brief, die het personeel geschreven heeft, ook niet. Er zijn met exploitant Optisport geen nieuwe afspraken gemaakt. Wel heeft de exploitant aangegeven naar de bedrijfsvoering te kijken.

Via gesprekken met de exploitant en het bekijken van het aanbod en contact met de zwemvereniging controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen. Overigens geeft de zwemvereniging aan dat het de laatste tijd beter gaat. Het subsidiebedrag moet nog vastgesteld worden op basis van de jaarrekening. Het college heeft geen signalen dat er gemanipuleerd wordt met de enrgiekosten. De gemeente bemoeit zich niet met de werkomstandigheden van het personeel. Dat is een zaak van Optisport, zegt wethouder Piek. De heer Eikelboom zegt de brief van het personeel aan de wethouder te zullen overhandigen en vraagt de wethouder hier goed aandacht aan te schenken. Wat betreft het dreigende exploitatietekort van 2 ton merkt de wethouder op dat dat het probleem van Optisport is. Bovendien is dit het eerste jaar van het zwembad en moet de gemeente zich hier nu nog niet mee bemoeien. Bij de aanbesteding is ook gekeken of de exploitant in staat is aanloopverliezen te dragen.

Artikel delen:

Reageer