Rabia Madarun wordt voorzitter Participatieraad

Zwolle – De Participatieraad gaat per 1 juli  2014 van start onder leiding van Rabia Madarun. Vanaf aankomende maandag wordt zij benoemd tot voorzitter van de Participatieraad in oprichting.  Eind maart worden vacatures voor overige leden van de Participatieraad opengesteld.

 

In Zwolle doet iedereen mee. Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente. Verschillende adviesraden in Zwolle houden zich, elk vanuit hun eigen expertise en voor de doelgroep die zij vertegenwoordigt, met het onderwerp bezig. Ze adviseren de gemeente over beleidsontwikkelingen en over de uitvoering van wet- en regelgeving.

Eén Participatieraad

Samen met deze verschillende adviesraden – de Wmo-adviesraad, Integratieraad, Wsw-raad en Cliëntenraad SoZaWe – is de gemeente Zwolle gestart met de voorbereidingen om te komen tot één Participatieraad. Aanleiding daarvoor is de nieuwe visie op participatie. Daarin wordt niet gesproken over doelgroepen, maar over alle Zwollenaren: Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht de beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen. 

 

Daarnaast spelen de bezuinigingen een rol. De gemeente krijgt minder middelen van het Rijk. Dat vraagt om een andere en efficiëntere aanpak. Om efficiënter te werken, middelen beter te besteden en om een integrale aanpak te bevorderen, gaat de gemeente Zwolle per 1 juli 2014 over tot één Participatieraad. 

 

Benoeming voorzitter
Een belangrijke stap in dit proces is de benoeming van een voorzitter voor deze nieuwe raad. Rabia Madarun, eigenaar en empowercoach bij MpauwR en mede-ontwikkelaar van het initiatief Ontspruit Zwolle, wordt per 16 maart 2014 benoemd tot voorzitter. De Participatieraad gaat daarnaast uit vijftien leden bestaan. Eind maart worden er vacatures opengesteld voor deze functies. Deze worden gepubliceerd op www.zwolle.nl/participatieraad en in de Wijzer, de gemeentelijke pagina’s in de Peperbus. 

Artikel delen:

Reageer