GL wil ombudsteam voor zorg en ondersteuning

Zwolle – De gemeente Zwolle krijgt vanaf 1 januari 2015 veel extra verantwoordelijkheden op het terrein van zorg en ondersteuning. Het Rijk draagt taken uit de jeugdzorg en Awbz over aan gemeenten.

 

Alle inwoners van Zwolle moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente alles op alles zet de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te regelen. Omdat het mensenwerk blijft, en fouten daarom nooit uit te sluiten zijn, pleit GroenLinks Zwolle voor een onafhankelijke ombudsfunctie: een Zwols ombudsteam zorg en ondersteuning (Zozo-team). GroenLinks Zwolle sluit zich daarmee aan bij het pleidooi van Tweede Kamerlid Linda Voortman, onlangs in Meppel: “Na 1 januari is het van belang dat mensen ook een plek hebben waar ze heen kunnen als ze niet tevreden zijn met hoe de gemeente met hun verzoek om zorg omgaat. Dat zou dan een onafhankelijke plek moeten zijn, in de vorm van een ombudsfunctie zorg.”

Het Zozo-team kan als het aan GroenLinks ligt voor verschillende groepen een rol gaan vervullen: 

 

1. Cliënten: Aan de keukentafel (waar besloten wordt welke ondersteuning nodig is) zal in een aantal gevallen verschil van mening ontstaan, als de cliënt het niet eens is met de geboden ondersteuning. 

2. Cliënten: Recent onderzoek1 toont aan dat er in Zwolle veel sprake is van uitbuiting/ misbruik van cliënten. 

3. Cliënten: De komende jaren krijgen cliënten te maken met vele maatregelen, die in huishoudens ongewenste stapelingseffecten kunnen hebben. 

4. Hulpverleners: Zij zullen mogelijk binnen hun organisatie op muren stuiten, als zij het belang van de cliënt vóór het belang van de organisatie willen stellen. 

5. Mantelzorgers: Er bestaat een risico dat zij niet in staat zijn steun te regelen voor zichzelf. 

 

1 Lof der Oppervlakkigheid, Femmianne Bredewold, 2014, p.46 e.v.  

 

In al deze gevallen kan men zich in de visie van GroenLinks wenden tot het Zozo-team. Dit team doet onderzoek in individuele gevallen en rapporteert aan de gemeente als zich bepaalde problemen meer dan incidenteel voordoen. De bestaande klachtenprocedures bij gemeente, zorginstellingen blijven van kracht en dienen in bepaalde gevallen eerst doorlopen te worden. 

 

Onderzoek 

 

GroenLinks ging eerder in gesprek met cliënten over de inhoud van het collegeprogramma2. Dit leverde vele positieve reacties op. Ook over de manier waarop het Zozo-team er uit komt te zien wil GroenLinks de mening van cliënten en andere betrokkenen horen. Op 1 april start de partij daar een onderzoek naar in Zwolle. De uitkomsten van dit onderzoek presenteert de nieuwe fractie naar verwachting in mei aan de gemeenteraad. Kandidaat raadslid Remko de Paus: “De verhalen van individuele cliënten scherpen mij nog elke dag in mijn visie op de invoering van de nieuwe zorgtaken in Zwolle. Cliënten, mantelzorgers en hulpverleners weten heel goed waar de schoen wringt. Daarom wil ik van hen ook horen hoe een Zwols ombudsteam er uit moet komen te zien. Ik wil dat cliënten straks echt de regie over hun zorg en ondersteuning in eigen hand kunnen nemen. Daar hoort een ombudsteam, als sluitstuk, onherroepelijk bij.”

Artikel delen:

Reageer