Minder fietsongevallen door verwijderen palen

Zwolle – Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van alle fietsers die in het ziekenhuis belanden, slachtoffer is van een eenzijdig ongeval. De gemeente Zwolle wil dit percentage in eigen stad omlaag brengen. Daarom zijn alle obstakels in fietsroutes in kaart gebracht.

fietspalen.jpg 

Voor ieder stadsdeel is een kaart gemaakt met daarop plaatsen waar zich heuveltjes en paaltjes bevinden en welke van deze heuveltjes en paaltjes noodzakelijk zijn en welke niet. De kaarten zijn te bekijken op www.zwolle.nl/fiets, bij de wijkservicepunten en in het informatiecentrum op het Stadskantoor. Enige tijd geleden riep de gemeente fietsende Zwollenaren op om via de website van de gemeente Zwolle hun hinderlijke fietspaal te melden. Ruim 1.000 keer werd er een stem uitgebracht. Met deze input zijn de wijkteams samen met leden van de lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond verder gegaan om de overige obstakels te beoordelen. Dit heeft geresulteerd in een kaartbeeld per stadsdeel waarop alle paaltjes en heuveltjes staan die verwijderd worden, blijven staan of worden aangepast.

Strooiroutes

We beginnen met de paaltjes op de hoofdfietsroutes. Jaarlijks verwijderen we in de wintermaanden de paaltjes in de belangrijkste fietsroutes om deze te kunnen strooien bij kans op gladheid. Voor een groot deel plaatsen we deze na de winter niet meer terug.

Gefaseerde aanpak

Het verwijderen of aanpassen van de paaltjes gaat zoveel mogelijk in combinatie met geplande wegwerkzaamheden. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.

Proefpaal

Paaltjes die als hinderlijk zijn aangemerkt maar die vanwege de verkeersveiligheid wel moeten blijven staan, passen we aan. De gemeente Zwolle doet mee met een landelijke proef om op plekken waar fietspaaltjes wel nodig zijn, de paaltjes fietsvriendelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de paal beter zichtbaar te maken, hem op een duidelijke plek te plaatsen of te kiezen voor een flexibele paal.

Bij de Isala Klinieken (aan het einde van de Doctor van Heesweg, richting het Westerveldsepad) staat een flexibele proefpaal met daarbij in de weg een ribbelmarkering. Aan de Vondelkade, ter hoogte van de fietstunnel, is de oude fietspaal verplaatst en beter zichtbaar gemaakt. Ook hier hebben we in de weg een ribbelmarkering aangebracht. Op basis van ervaringen met deze proefpalen bepalen we wat de uiteindelijke inrichting wordt voor de paaltjes die in onze stad blijven staan. Het is de bedoeling dat alle Zwolse fietspaaltjes een uniforme uitstraling krijgen. Heeft u een vraag over fietspaaltjes? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14038.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Prachtig?? deze barri?re in een fietspad naar een park die dus ook nergens voor nodig zijn. Bovendien staan ze niet op de normafstand vanaf de kruising (13 m). Is de ribbelmarkering korter dan gewenst (10 m).
    en bovendien is er geen doorkomen aan met een invalidenvoertuig want de onderlinge afstand is kleiner dan 160 cm.
    Dus meedoen is goed maar leer dan ook de spelregels.

Reageer