Zwolle Millenniumstad enquêteert lijsttrekkers

Zwolle – Zwolle is Millenniumgemeente. Verschillende bordjes in de stad laten dat zien. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Met de komende verkiezingen in zicht, hield de werkgroep Zwolle Millenniumstad een kleine enquête onder de lijsttrekkers.

Uit de enquête blijkt dat de lijsttrekkers persoonlijk veel belang hechten aan de Millenniumdoelen, de doelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld om armoede in de wereld aan te pakken. Negen van de elf  lijsttrekkers deden mee en gaven eerlijke, openhartige antwoorden. Alleen van Swollwacht en de Piratenpartij werd geen reactie ontvangen. De lijsttrekkers spreken over hun vaak sterke drijfveren om te werken aan een rechtvaardige wereld, of het belang dat ze hechten om na te denken over gevolgen van persoonlijke keuzes: kiezen voor de fiets of openbaar vervoer, de keuze voor streekproducten en ambachtswinkels. Ze hebben hart voor de stad, dat valt op. Alle lijsttrekkers stellen dat hun partij de nota Duurzame Globalisering en de Millenniumdoelen voor de gemeente Zwolle belangrijk vindt. Dat wordt echter lang niet altijd duidelijk geconcretiseerd.

Opvallend is dat veel partijen de Millenniumdoelen vooral lokaal interpreteren, en formuleren in bijvoorbeeld lokaal armoedebeleid. Daarnaast is duurzaamheid in het algemeen voor veel partijen, zoals het CDA, PvdA, D66 en VVD belangrijk. De ChristenUnie en Groen Links hebben als enige concrete doelen in hun verkiezingsprogramma opgenomen op het gebied van de Millenniumdoelen: de ChristenUnie door in te gaan op de invulling van Zwolle als Millenniumgemeente met o.a. internationale uitwisseling, GroenLinks zelfs door middel van een uitgewerkte paragraaf Zwolle Internationaal, met daarin bijvoorbeeld aandacht voor het duurzaam en fair trade inkopen door de gemeente en het terugdraaien van bezuinigingen op internationale activiteiten. 

Het is voor de werkgroep Zwolle Millenniumstad geen grote verrassing dat juist deze twee partijen de grootste betrokkenheid hebben bij het thema, omdat zij indertijd in de gemeenteraad de aanzet tot het initiatief voor een nota Duurzame Globalisering hebben gegeven.

Tot slot kregen de lijsttrekkers ook een aantal persoonlijke vragen voorgelegd. Dit persoonlijke gedeelte komt uit een enquête die in 2013 onder ca. 180 Zwolse jongeren door de jongerencampagne Upgraden.nu in Zwolle is uitgevoerd door regiokantoor Jong in de Wereld (zie www.jongindewereld.nl). De lijst bestaat uit 19 vragen, zoals ‘ik geef geld of goederen aan een goed doel, ik eet bewust minder vlees en ik bankier bij een eerlijke bank’.

Het blijkt dat onze lijsttrekkers al behoorlijk bewust keuzes maken op terreinen van milieu, duurzaamheid en Millenniumdoelen: alle negen lijsttrekkers geven bijvoorbeeld aan dat ze vaak geld geven aan goede doelen,  het afval scheiden en het licht en de computer uitschakelen als ze iets anders gaan doen.  

Wel blijkt dat zes van de negen lijsttrekkers zelden tot nooit een nieuwsbrief leest over Internationale Samenwerking. Om hen daarin te ondersteunen, zal de werkgroep Zwolle Millenniumstad hen  abonneren op het blad OneWorld evenals – uiteraard- op de nieuwsbrief van Zwolle Millenniumstad. Op deze manier lezen ze heel makkelijk over zowel de Millenniumdoelen als over de vele initiatieven op het gebied van de Millenniumdoelen die door Zwollenaren worden geïnitieerd!

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Opvallend is dat veel partijen de Millenniumdoelen vooral lokaal interpreteren, en formuleren in bijvoorbeeld lokaal armoedebeleid.

    Ik snap dat er iets met lokaal armoedebeleid moet gebeuren, maar als je dat gaat noemen in het kader van de Millenniumdoelen, heb je het echt niet begrepen. Als een Afrikaans dorp het geld zou krijgen wat één iemand in de bijstand hier zou krijgen, zouden ze op hun blote knietjes (geen geld voor goede kleren he) vallen om je te bedanken. Het gelijk trekken van lokale armoede met de armoede in de doelen is grove belediging.

    Ik ben benieuwd naar welke partijen deed deden, want op een partij die dat onderscheid niet kan maken, hoef ik niet te stemmen.

  2. Jasper (maar ook andere geinteresseerden), kunnen een mailtje sturen naar zwollemillenniumstad(at)gmail.com om het volledige verslag te krijgen van de enquete. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Zwolle Millenniumstad.
    Bedankt voor uw interesse!

Reageer