Fonds voor Innovatie regio Zwolle

Zwolle – De regio Zwolle heeft baat bij innovatieve producten, processen en diensten uit het bedrijfsleven. Ze zorgen voor werkgelegenheid en ze kunnen ons leven ook veraangenamen of zelfs redden. Daarom hebben Isala en Rabobank IJsseldelta de handen ineen geslagen en de Regio Zwolle Incubator opgericht.

Provincie Overijssel onderschrijft het belang hiervan en subsidieert het fonds. Vrijdag 14 maart vindt de officiële lancering plaats. Diverse partijen in de regio hebben zich bij het fonds aangesloten, waardoor de innovatieve ondernemers een enorm netwerk wordt geboden. Er is een nauwe samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle, het Health Innovation Park en het Polymer Science Park. Daarnaast stellen hogeschool Windesheim, IJsselvliet Organisatieadviseurs, Nysingh Advocaten en Notarissen en Countus accountants + adviseurs kennis en kunde beschikbaar. Dit versterkt de regionale samenwerkingskracht.

Wat ondernemerschap en innovatie betreft is de regio Zwolle volop in beweging. Regio Zwolle Incubator stimuleert innovatieve ideeën uit de zorg en het bedrijfsleven. Vaak stuiten ondernemers met een innovatief idee op diverse barrières. Er blijkt een behoefte aan een fonds dat vooral de eerste fase van een innovatie ondersteunt; Regio Zwolle Incubator neemt die rol op zich. Het fonds verstrekt leningen, Kennispoort Regio Zwolle begeleidt ondernemers bij hun aanvraag voor het fonds en kan verdere ondersteuning bieden aan de realisatie van hun innovatieve plannen. Ondernemers die geld nodig hebben om hun innovatieve idee te realiseren kunnen tijdens tweemaandelijkse bijeenkomsten hun idee pitchen. Zien het bestuur en de aangesloten partijen van de Regio Zwolle Incubator het idee zitten, dan wordt de lening verstrekt. Trudy Huisman, directievoorzitter van Rabobank IJsseldelta: “Dit initiatief is een goed voorbeeld van wederkerige waardecreatie. Innovaties in de zorg en het bedrijfsleven dragen bij aan de ontwikkeling van de regio Zwolle. Het unieke aan dit fonds is dat het ook innovaties financiert met een hoog risico, maar die wel kans van slagen lijken te hebben en voor de regio van betekenis zijn. Daarmee zijn we van betekenis voor elkaar.” Dr. Arno Nierich, Anesthesioloog-Intensivist en Medisch Hoofd innovatie Isala: “Met dit initiatief wordt een brug geslagen tussen het lokale bedrijfsleven, kenniscentra, de overheid, de Rabobank en de medische zorg, van waar juist die toepasbare innovatieve zorg ideeën vandaan komen. Dit fonds speelt een belangrijke rol in het bijeenbrengen van deze partijen en is een unieke toevoeging voor deze regio.” Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, energie en Innovatie: “De huidige economische omstandigheden vragen om het met meer risico durven ontwikkelen en ondersteunen van goede, innovatieve, ideeën van ondernemers. Het fonds is van groot belang voor het versterken van de regionale economie en de werkgelegenheid”.

Artikel delen:

Reageer