PVDA: Zorg kan zoveel beter

Zwolle – Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je tijdelijk of (veel) langer zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebt van anderen. Afhankelijk zijn van anderen heeft een hele grote impact op je leven. PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar: “Mijn ervaring is dat mensen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Niemand staat te springen om naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan. Het is daarom nodig dat er hulp en ondersteuning aan huis en in je nabije omgeving geboden wordt. Natuurlijk blijven er ook verpleeghuizen voor mensen die die zorg nodig hebben, maar veel vaker dan nu zal gekeken worden of het ook anders kan”. De zorg kan en moet beter en goedkoper georganiseerd worden. Door de grote bureaucratie in de zorg en de vele organisaties die actief zijn duurt het vaak erg lang voor je je weg hebt gevonden naar de juiste zorg of ondersteuning. Door de bomen zien veel mensen het bos niet meer. PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar:”Ik denk dat het veel beter en effectiever werkt als mensen in de toekomst nog maar te maken hebben met één hulpverlener.  Iemand die met je mee denkt over wat er nodig is om mee te kunnen blijven doen. Iemand die, als dat nodig is, gespecialiseerde zorg erbij haalt en die ook met je meedenkt over zaken als inkomen, dagbesteding of werk. Iemand die goed bij je past of iemand die je zelf regelt via het persoonsgebonden budget. Maar bovenal iemand die samen met u bepaalt wat nodig is in uw situatie!”.

De PvdA Zwolle wil gaan werken met sociale wijkteams waarin hulpverleners met kennis en ervaring breed met je kunnen meedenken. Een team waarbij je met al je vragen terecht kan en die ook de ondersteuning kan leveren die nodig is. Dat geldt ook voor de zorg voor kinderen. Kinderen en jongeren moeten niet onnodig lang in dure instellingen zitten. Daarom is preventie zo belangrijk en zo vroeg mogelijke ondersteuning van het hele gezin om dure specialistische zorg te voorkomen. Natuurlijk blijft professionele en gespecialiseerde zorg beschikbaar voor kinderen en hun familie als dat nodig is. Altijd.

Gelukkig komen er op initiatief van de PvdA meer wijkverpleegkundigen. Juist zij kunnen, samen met het sociale wijkteam zorg dichtbij gaan leveren. Daarbij moeten we af van de onpersoonlijke en opgejaagde minutenzorg (10 minuten voor het aantrekken van steunkousen en 7 voor het uittrekken ervan). Daarmee schaffen we meteen de ingewikkelde registratie en verantwoording af. Dat is tijdrovend en ook heel duur. De oplopende kosten in de zorg vragen ook om een verandering van degene die zorg nodig heeft. Ouderen met een hoog pensioen zijn bijvoorbeeld zelf in staat een huishoudelijke hulp te bekostigen. Zo zorgen we dat het geld dat beschikbaar is, naar mensen gaat die het echt nodig hebben. PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar:”Tot slot wil ik een lans breken voor alle mantelzorgers: vaders, moeder, partners, kinderen en vrienden die zorgen voor hun geliefden. Sommige partijen vinden dat we dat nog veel meer moeten stimuleren. Ik geloof daar niet in: mantelzorger dat ben je ineens, dat stimuleert geen overheid. Dat doe je, ook al zou je soms anders willen. Zij verdienen onze steun en onze grote betrokkenheid! Want alleen samen maken we het verschil.”

Artikel delen:
Reacties 31
 1. En dit moet straks in de basisverzekering komen. Mooi geneuzel maar het gaat alleen maar om bezuinigen en heb niet het idee dat zorg beter wordt. De (zorg)kosten zullen alsmaar stijgen, door de zorgverzekeraars, aan de verzekerden en het zal een verslechterde zorg opleveren met nog minder eigen keuzes voor diegene die de zorg zo hard nodig hebben en daar straks zo afhankelijk van zijn.

  Wat had u gedacht van de inbreuk op hun privacy. De nu al gierend uit de hand lopende criminaliteit jegens hulploze ouderen/zorg behoevenden zal toenemen., Er is in deze thuissituatie geen enkele bescherming meer en iedere dag moeten deze weerloze mensen weer angstig afwachten wat er met hun zal gebeuren en wat er over hun beslist gaat worden.

  Een bezuinigingssysteem, waarmee er over je beslist gaat worden en jezelf niets meer te zeggen hebt. Je ziet er nu al tegen op om oud en eventueel hulpbehoevend te worden.
  Er komen momenten dat hulpbehoevende ouderen in een vorm van beschermd wonen willen en hulp aan huis niet meer werkt. Dan ben je al totaal onevenredig en niet naar draagkracht volledig uitgekleed.
  Net als in de zorgverzekering zal straks allerlei benodigde hulp thuis buiten de basisverzekering vallen en mensen worden uitgekleed en kaalgeplukt.
  Die koers is nu al ingezet voor ouderen en chronisch zieken. Het afschrijven van deze kwetsbare groep mensen in de samenleving is allang ingevoerd.

  De VVD en de PvdA hebben de verschillende regelingen voor tegemoetkomingen in de zorgkosten nu al afgeschaft. Zo wordt de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de compensatie verplichte eigen risico in 2014 geschrapt. Er komt één nieuwe regeling voor in de plaats, die uitgevoerd wordt door de gemeente. Hoe die eruit komt te zien is onduidelijk, wel is duidelijk dat er een korting van meer dan 500 miljoen plaatsvindt. Dat betekend voor mensen die zorg met verblijf nodig hebben dat voor de eigen bijdrage gewoon 6 procent Wtcg-korting is geschrapt. Dus 6 procent MEER EIGEN BIJDRAGE. Met het kleine beetje zakgeld wat ze dan over hebben moeten er dan aan het huis ook nog allerlei voorzieningen als wassen, tv-aansluiting en natuurlijk de zorgverzekering worden afgesloten. Mensen met een klein pensioentje kost dat iedere maand nu zo’n 100 euro netto.
  De politieke keuzes en forse bezuinigingen van VVD en PvdA zorgen ervoor dat de koopkracht voor veel mensen onevenredig omlaag gaat. Want inderdaad deze bezuiniging heeft invloed op het verzamelinkomen en daarmee op de eigen bijdragen van mensen. Mensen die de bezuinigingen het minst dragen, zoals chronisch zieken en mensen met een beperking, krijgen veel te verduren. Mensen kiezen niet voor een chronische ziekte of handicap. Zij zetten zich in om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dat kan niet met een lege portemonnee en vaak halfbakken zorg (dat is in verpleeghuizen nu al het geval door bezuinigen).
  Dit zijn echt geen sociale keuzes om uit de crisis te komen. Lasten eerlijk verdelen en de zorg toegankelijk houden voor iedereen die zorg en bescherming nodig heeft. Alle plannen zijn in mijn beleving een achteruitgang van de zorg en zal het systeem van ,,eigen bijdragen” in de toekomst gierend uit de hand gaan lopen. Dat voorspel ik u. En voor wie is dan de zorg nog haalbaar….. juist, voor mensen die het kunnen betalen. Als dit voor de PvdA sociaal-democratie betekent en hiermee sociale wetgeving wordt bedoeld, dan is het terecht dat de afbraak van de PvdA (die meer op een liberale partij is gaan lijken) gelukkig nu begonnen. Oh ja, en wat betreft die mantelzorgers. Eenmaal mantelzorger en je wordt niet gestimuleerd maar gepakt op je inkomen. Komt dit ook niet uit uw PvdA? Ik zeg dan ook…. minimaliseren die PvdA!

 2. Beste lap tekst met een hoog SP gehalte,maar lees liever hoe het dan wel moet, graag met onderbouwde cijfers.

  Aan holle retoriek vanaf de zijlijn is niemand gebaat lijkt mij.

 3. Suze.

  Dan geld mijn antwoordt ook hetzelfde.

  Vertel mij dan ,hoe het dan wel moet,en ja ook met cijfers die je kunt onderbouwen.

  Het is mij te gemakkelijk om aan de zijlijn te gaan roepen wat allemaal verkeerd is.

  En waar ik moet zijn dat weet ik gelukkig zelf wel, maar mocht ik een stemadvies nodig hebben dan meld ik mij.

 4. @peinke

  Gezien het tijdstip een korte reactie, die alleen ingaat op je vierde alinea (wtcg en koopkracht):

  Wtcg verdwijnt als wet, maar er gaat 700 miljoen naar gemeenten, betekent voor Zwolle circa 1,3 miljoen km chronisch zieken en gehandicapten te compenseren in hun extra uitgaven als gevolg van hun chronische ziekte of beperking.
  Wtcg was te algemeen: voetballer met 2xmodaal (??66.000 per jaar) die zich blesseerde en naar fysio moest, kreeg vanuit de wtcg zo’n ??350. Gratis en voor niks terwijl die niet chronisch ziek is. Het geld weigeren of teruggeven kon niet. Fair?
  En iemand die blind is, kreeg het niet.
  Zie: http://youtu.be/TwCJuZoairQ

  Als gemeente kunnen we zorgen dat het geld terecht komt bij de juiste mensen.

  En hoef het niet perse voor de landelijk vrinden op te nemen, ben het niet in alles met ze eens, maar recht is recht en krom is krom. Wat wel recht is, zijn de volgende maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar:

  Compensatie voor huurder met laag inkomen
  Hogere arbeidskorting voor lagere inkomens
  Hogere zorgtoeslag voor lagere inkomens
  Hogere heffingskortingen
  Extra zorg- en vaderschapsverlof

 5. >:(wat een verkiezingsretoriek. Na de landelijke teleurstelling en misleiding weet Nederland wat beloftes van de PVDA betekenen. Hoezo opkomen voor de lage inkomens, hoezo zorg om hulpbehoevende, hoezo zorg om ouderen. De PVDA heeft het allemaal verkwanseld. De opgesomde punten van Youcef zijn zeker ter compensatie voor al die werknemers die in de zorg hun baan verliezen. Ter compensatie voor al die mensen die getroffen worden door de gestegen lasten. De armoede en werkeloosheid stijgt in ons welvarende land met de dag. PVDA vraag je eens af hoe dat nu kan als regeringspartij. PVDA SCHAAM JE en stop met mensen te ronselen met valse en inhoudloze beloftes

 6. Suze.
  Dit is gewoon een voldongen feit of je het nu leuk vindt of niet.

  PvdA wil zekerheid van college over extra geld armoedebestrijding

  Als gevolg van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden leven steeds meer mensen in Nederland in armoede. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor gemeentes om armoede te bestrijden. Dit geld is echter niet geoormerkt en de PvdA Zwolle wil van het college de garantie dat dit extra geld ook daadwerkelijk aan armoedebeleid wordt besteed.

  Fractievoorzitter Eefke Meijerink: ⤽We hebben dit extra geld de komende jaren hard nodig. Door de toenemende werkloosheid moeten steeds meer mensen in Zwolle van een te laag inkomen zien rond te komen. Wij willen er dan ook van verzekerd zijn dat dit extra geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben en niet voor andere beleidsdoeleinden gebruikt worden.⤝ Vooral kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen hebben extra aandacht nodig volgens de PvdA.

  De extra middelen zijn dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatsecretaris Jetta Klijnsma vrijgemaakt. Voor 2013 is er extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds en komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten. Voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

  NB. De motie is op maandag 30 september unaniem aangenomen door de gemeenteraad

 7. @Franklin: Volgens mij zit er voldoende onderbouwing in. Bovendien, weten die PvdA-ers inmiddels hoe die ,,vervangende” regel t.b.v. het afschaffen van Wtcg (en dan heb ik het met name over de afschaffing van de 6% korting Wtcg op Zorg+Verblijf eruit gaat zien. Heb ik niet onderbouwd wat dat betekend. Franklin, neuzel maar lekker door, kritiek prima, maar als 4 regels alles is wat je kunt produceren, staak dan je bijdrage en verwijt een ander niet dat er geen ,,cijfermatige” onderbouwing in zit.

 8. @Youcef Ben Ali: Natuurlijk ben ik er voor dat Wtcg een koppeling heeft gekregen met inkomen. Met name de 6% korting die is afgeschaft, en waar niets voor terug is gekomen, op de eigen bijdrage voor mensen met zorg-verblijf hoor ik niemand over. Meer betalen, minder zorg. Ja, ook in verzorgingshuizen. De uitvoerorganisaties CAK en UWV maken dit ondoorzichtig en zorgen voor een administratieve poppenkast. Maar als je eerst alle aftrekposten voor CZ uit je belastingstelsel schrapt en in Wtcg stopt, deze dan nagenoeg abrupt afschaft en dan roept…. ,,er komt een nieuwe regeling voor, die er dus nog steeds niet is”, dan is dit ordinair bezuinigen voor met name kwetsbare groepen mensen. Nogmaals, ik wil het woord ordinair nog wel een keer noemen, zeker als je PvdA bent.

 9. Hoe het wel moet? Nou een stap in de goeie richting zou zijn teruggaan naar een systeem van het oude ziekenfonds. Nu betalen we voor de winsten die Zorgverzekeringsmaatschappijen maken, die ons daarvoor laten bloeden door het zorgpakket uit te kleden. Je reinste diefstal, die maatschappijen hebben meer geld in kas als ooit te voren terwijl mensen torenhoge schulden krijgen dankzij dit soort, laat ik ze maar woekerpolissen noemen. Een zorgverzekering heb je omdat je kans hebt dat je ziek wordt, en dan je kosten gedekt worden zou je denken. Het blijkt dat je met elkaar zorgdraagt voor welzijn van de zorgverzekeraars, die zelfs nu bejaarden en zieken de straat op jagen. En wat te denken van de valse declaraties die ziekenhuizen indienen? Naar schatting anderhalf miljard, en niemand die die corruptie tegenhoudt. Nee, de zorg terug uit handen van verzekeringsmaatschappijen, en weer richting ziekenfonds… da’s een eerste stap.

 10. @Peinke Dank voor je reactie. Je hebt het over 6%, maar neem aan dat je doelt op de korting intramurale eigen bijdrage van 16% voor 65-minners en 8% voor 65-plussers. Die kortingen worden idd afgeschaft, maar daar komt een fiscale aftrekpost voor terug van ??1700 voor

 11. Vorige post ging niet goed.
  @Peinke Dank voor je reactie. Je hebt het over 6%, maar neem aan dat je doelt op de korting intramurale eigen bijdrage van 16% voor 65-minners en 8% voor 65-plussers. Die kortingen worden idd afgeschaft, maar daar komt een fiscale aftrekpost voor terug van ??1700 voor

 12. @Youcef Ben Ali: Bij de berekening van eigen bijdrage werd obv Wtcg 6% korting gegeven op die eigen bijdrage. En als je bedoeld dat er 1700 euro fiscale aftrekpost wordt gehanteerd waardoor het verzamelinkomen zakt, dan kan ik je teleurstellen. Het gaat net als bij de huurwaardeforfait…. Het uiteindelijke bedrag wordt lager, maar het ,,te betalen bedrag” in de tabel wordt hoger (verhoogt). Dus, lood om oud ijzer en in neigt het naar sigaar uit eigen doos. Ik zou zeggen, bezoek eens een verzorgingstehuis en vraag de mensen naar hun bevindingen en vraag ze vooral naar de berekening van de eigen bijdrage door CAK 2014. Dan nodig ik je graag uit om nog eens samen te kijken….

 13. @jeanjaquesrousseau @peinke

  Sorry, ging 2x wat mis 😉 De genoemde 6% ken ik eerlijk gezegd niet, maar maakt voor het idee ook niet uit, namelijk de negatieve inkomenseffecten.
  De kortingen op de eigen bijdragen (8%, 16% en 33%) worden idd afgeschaft (als de plannen doorgaan) maar daar komt een fiscale aftrekpost voor terug van ??1700 voor

 14. Youcef Ben Ali, het lijkt erop dat je niet meer dan een aantal tekens kunt schrijven met je telefoon(?). Misschien eens proberen op een PC, zodat we eindelijk weten wat er na “voor” komt…;D

 15. Juist voor de verkiezingen: “De zorg kan zoveel beter..”
  Dat kan al járen beter en veel directer!

  Met het bezuinigen van minimaal 40% op zorg/hulp i.c.m. de zeer gebrekkige zakelijk cultuur bij de gemeente (is en blijft ambtelijk) gaat het echt niks worden.

  Beter en goedkoper gaan hier niet samen, ook niet met mooie beloftes als er verkiezingen in beeld zijn.

  Wacht maar eens af..

 16. Laatste poging??.. als het niet lukt, dan ff via de mail contact @peinke ?
  Want de zorgen over de inkomenseffecten van al deze maatregelen zijn terecht en we moeten voorkomen dat mensen door de uitgaven aan de zorg minder te besteden hebben. Als je geen geld hebt, kun je niet meedoen en de leus ‘iedereen doet mee’ wordt dan een stoffige kreet.

  Om deze inkomenseffecten te compenseren, krijgt Zwolle zo’n 1,3 miljoen en die is bedoeld voor de meest kwetsbaren zoals jij ze ook noemt.
  In alle gevallen gaat het erom dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.
  In Zwolle maken momenteel ruim 13.000 mensen gebruik van de landelijke wtcg en ruim 12.000 van de CER (compensatie eigen risico).
  Daarbij is dus geen onderscheid gemaakt naar inkomen en vermogen.

  We hebben in Zwolle wel de collectieve zorgverzekering waarbij mensen geen eigen risico hoeven te betalen, we hebben de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag (350 voor alleenstaande en 500 voor gezin), de raad heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de zogenoemde stapelingseffecten, maar desondanks dienen we de gevolgen op tijd op te vangen.

  Maar lang verhaal kort: de zorgen over de inkomenseffecten zijn overgekomen, daar een keer over doorpraten is een zinvol idee. Dank voor de inzichten en voor het meedenken!

 17. Uiteraard geen reactie op mijn kritiek van Dhr. Ben Ali.
  Ook niet toen even geleden een wanhopige inwoner van Zwolle hem om hulp vroeg.
  Dat liet hij ook afweten..
  (laat maar want de SP Zwolle heeft zich daar wel voor ingezet)

  De PVDA? Die partij heeft ons heel erg veel gekost..
  Met verkiezingen in beeld worden er weer de meest mooie beloftes gedaan, wie trapt daar nog in?

  Over een week zijn ze het allemaal vergeten.
  Let maar op; We worden volmaakt belazerd.

 18. @Hansvu

  Was idd niet van plan op jou te reageren, geheel tegen mijn natuur in, maar zal het nu doen en daarna niet meer.

  Ten eerste: check je feiten, want je hebt geen idee waar je het over hebt als het gaat om die dame.
  Ten tweede: je hebt mijn mail, mijn nummer en we zijn gelinkd via Linkedin. Op geen enkel moment heb je maild, gebeld of om toelichting, opheldering of wederhoor gevraagd. In plaats daarvan kies je ervoor te handelen zoals je nu handelt.
  Ten derde: niet heel lang geleden maakte je hier op weblog de PvdA uit voor de “partij van de arabieren en de partij van de allochtonen”.
  Bij mij heb je je dan voorlopig ongeschikt verklaard voor iedere vorm van debat of discussie.
  Ben dag en nacht bereid publieke verantwoording af te leggen, ben dol op kritiek en op felle discussies, maar ben geen voetveeg of spuugbak voor het chronisch ongenoegen van anderen.
  Alles is mogelijk, maar wel binnen de grenzen van waardigheid en betamelijkheid.
  Heb een fijne avond verder.

 19. Goh YBA, ik dacht even dat je inging op de uitnodiging van HansVu om op zijn ontopic kritiek in te gaan. Ik was nieuwsgierig omdat ik er niets meer van kon maken dan “het was niks, het is niks en het zal nooit iets worden”. Maar jij kennelijk ook niet. Wel een verstandig voorstel om, nu jullie elkaar kennelijk kennen en vaker in debat zijn, dat rechtstreeks te doen. Geeft misschien iets meer diepgang.:)

 20. @YBA,

  Ik heb de indruk dat je niet weet over welke dame het gaat.
  Of anders probeer je er een mooi verhaal van te maken.

  De betreffende dame was en is erg teleurgesteld omdat jij er gewoon niet was.
  Ze heeft dat na meerder pogingen gewoonweg opgegeven..

  En toen is ze naar Tjitske van de SP gegaan, die kwam meteen op huisbezoek en maakte serieus werk van haar verhaal.
  Zo is het gegaan…

  Ik snap dat je niet meer wil reageren omdat je verhaal lek is.
  Kom er maar op terug, je gaat dit niet winnen.

 21. Gaat het om winnen? Nogal eenvoudig met een vaag oncontroleerbaar verhaal. En nee, ik hoef de details ook niet te weten. Kan alleen de dame in kwestie doen.

 22. Het gaat om het resultaat en bij een serieuze hulpvraag kwam er uiteindelijk niets uit.

  Ik ben slechts mantelzorger voor een hulpbehoevend medemens.

  Met mooie verhalen en loze beloftes komen we niet verder.
  Zo ging het.

  De PVDA zal dat straks wel merken.

 23. @Youcef Ben Ali

  Gelet op het vorenstaande houdt de invulling van de maatregel het volgende in:
  ?? de aftrek voor de fiscale Wajong- en ouderentoeslag vervalt;
  ?? de verhoging van de eigen bijdrage met 2% vervalt;
  ?? de in de Bijdrageregeling zorg AWBZ geregelde extra vrijlating van ?? 381 vervalt;
  ?? de Wtcg-korting vervalt
  ?? er geldt een nieuwe nominale aftrekpost, die ?? 1.700 bedraagt voor cliënten die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet (AOW) hebben en ?? 950 voor hen die die leeftijd wel hebben. De hogere vrijlating voor cliënten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hangt samen met het feit dat zij nu recht hebben op een Wtcg-korting van 16% waar cliënten die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, recht hebben op een korting van 8%. De regeling voor de nieuwe nominale aftrekpost zal eveneens worden neergelegd in de Bijdrageregeling zorg AWBZ.
  Het vervallen van de Wtcg-korting heeft tevens betrekking op de intramurale eigen bijdrage die geregeld is in artikel 14 van het Bijdragebesluit zorg. Ook dat is met het onderhavige besluit geregeld.

  Even de Wtcg wjzigingen opgezocht. In de bovenstaande passage zie je dus dat de Wtcg korting intramuraal zijn afgeschaft. Dat is dus 6% Even later zie je ,,,recht hebben op een korting van 8%,,. Leg mij dat eens uit dan. Voor wie is die bestemd? Nou, zeker niet voor mensen die intramuraal zijn.

  Verder nog het volgende:
  ,,In Zwolle maken momenteel ruim 13.000 mensen gebruik van de landelijke wtcg en ruim 12.000 van de CER (compensatie eigen risico).
  Daarbij is dus geen onderscheid gemaakt naar inkomen en vermogen. ”

  Waar haal jij dit in vredesnaam vandaan. De CER is in 2014 nog van kracht maar in 2013 is de landelijke wtcg gekoppeld aan het inkomen. Hoezo kun jij dan verklaren dat dit niet het geval is.

Reageer