GroenLinks bepleit ‘Deltaplan voor de democratie’

Zwolle – "De gemeente krijgt vanaf volgend jaar een grotere rol in het leven van haar inwoners dan ze ooit heeft gehad. In onze ogen is het daarom van doorslaggevend belang dat de inwoners vanaf het begin invloed kunnen uitoefenen op het beleid." Lijsttrekker Patrick Rijke en kandidaat raadslid Remko de Paus roepen de nieuwe gemeenteraad van Zwolle dan ook op "tot een trendbreuk: schrijf het nieuwe collegeprogramma MET de inwoners van de stad!"

In Amersfoort gaan drie dagen na de verkiezingen duizend burgers met elkaar in gesprek om een agenda voor de komende vier jaar op te stellen. Elders pakt men het kleinschaliger aan en wil men een bevolkingspanel mee laten beslissen over belangrijke vraagstukken. "Als kandidaat raadsleden voor GroenLinks Zwolle nemen wij het initiatief om ook in onze stad een betekenisvolle stap te zetten om de democratie nieuwe vorm en inhoud te geven. Zonder zeggenschap is de participatiesamenleving gedoemd te mislukken: de burger doet dan wel mee, maar de overheid niet. Laten we daarom de democratie versterken en burgers systematisch betrekken bij het bestuur van de stad. Te beginnen direct na de verkiezingen van 19 maart!" Aldus Rijke en De Paus.

Volgens opiniepeilingen zou minder dan de helft van de kiesgerechtigden in Nederland op 19 maart naar de stembus gaan. "Uiteraard doen we er in Zwolle alles aan om het niet zover te laten komen. Maar een opkomst van rond de 50% betekent dat zelfs een unaniem besluit in de gemeenteraad eigenlijk niet of nauwelijks berust op een meerderheid van stemmen. Dat is desastreus voor de lokale democratie." Rijke en De Paus roepen alle partijen daarom op de denkkracht te bundelen en "de democratie op te hogen met nieuwe lagen van zeggenschap, waarmee we mensen weer echt betrekken bij het bestuur van de stad. In een stad boven de ‘democratische zeespiegel’ heb je geen dijk nodig tegen een dreigende overstroming van gevoelens van onvrede en machteloosheid." De volledige tekst van de oproep Deltaplan voor de democratie is te vinden op http://zwolle.groenlinks.nl/deltaplandemocratie.
Artikel delen:
Reacties 3
 1. Protest of niet stemmen hoeft niet meer. Digiale dialoog werkt, Een directe stem in de raad kan simpel. GL heeft dit verhaal van bitvote.eu gekopieerd!

  Project-X toonde dat mensen mobiliseren en communiceren over het internet wel werkt. De burgers zijn plots zeer goed verbonden. Digitaal verbonden. Het internet weet alles & vergeet niets. Lijst 9 in Haren(GN) maakt goed gebruik van revolutionaire digitale technologieën. Daar hoeft u zich niet voor te schamen, het is onze redding. Haren wordt zo nummer 1 in de aanpak tegen populisme. Project X zette aan tot denken, maar had een negatief effect. Lijst 9 & bitvote.eu doen het nu goed.

  De nieuwe digitale dialoog tussen de burgers werkt. Het is de oplossing voor onze zieke democratie. Burgers organiseren zich zich digitaal. Revolutionair zijn de discussies op Facebook, Wikipedia, blog??s en prachtige websites. Een voorbeeld is http://www.harenbeslist.nl van het burgercomité herindeling Haren. Het burgercomité, los van de politieke partijen, dat zet zich in voor een zorgvuldig besluit over de toekomst van de gemeente Haren. Onze huidige volksvertegenwoordigers en bestuurders praten immers louter over hun eigen belang. Na de verkiezingen krijgt u er van lijst 9 een echte stem in de gemeenteraad bij. Dan kunnen de burgers zelf een digitale dialoog voeren en het resultaat kenbaar maken op het hoogste bestuurlijke niveau, in de gemeenteraad.

  Democratie is een dialoog tussen burgers. Het is een volksheerschappij die niet vecht maar praat. Een idee van de oude Grieken, die zagen dat vechten niet werkt. Politieke partijen vechten louter over de rug en op kosten van de burger. Er is geen democratisch debat meer.

  Samen kunnen de burgers gemakkelijk de politiek onzinnige rapportcultuur en het referendum over de fusie met Groningen ontzenuwen. Veel handen maken licht werk. Handig digitaal in de tijd die voor u passend is Er is altijd wel een specialist onder ons of iemand die in een bepaalde periode veel tijd vrij kan maken voor iets dat hem raakt. Het is leuk & sociaal samen in debat te gaan. Via o.a. Facebook en LinkedIn vinden we vrienden en ontzenuwen we politieke kliekjes.

  Samen zijn we plots een sociaal en slim collectief geworden. Samen kunnen burgers razend snel schakelen en dat toonde Project X ook al. Nu gaan we het goed doen en zo houden we de regie over ons dorp. In een democratie sluiten we de dialoog tussen burgers af met een “stem”. Als alles helder is besproken, dan steken we de hand op. Stemmen kan ook met een rood potlood en digitaal stemmen kan natuurlijk ook. Stemmen op alle thema’s in de volksraad deden ze al in de oudheid en zo doen ze het nu nog in het huidige Zwitserland. Zo beslist u thuis toch ook ? In Haren wil Lijst 9 digitaal stemmen & verbinden.

  Digitaal stemmen is simpeler dan het tv-spel “de Voice” of de “Kieswijzer”. Digitaal stemmen gaat zo: Als u 1 cent overboekt is JA. Met 2 cent = “NEE”. Optellen en dit saldo is de ALTIJD de “stem” van uw volksvertegenwoordiger bitvote.eu in de raad. Het geld gaat naar het goede doel. Extra geld overmaken mag.

  Transparantie en rekenschap staan voorop. We waken over privacy. Uw stem gaat veilig via uw bank, waar u uw geld aan toevertrouwt. U mag ook gewoon langskomen om uw stem af te geven en alles te controleren. We doen alles om ons dorp uit de bestuurlijke crisis zou halen. Dit werkt. In de democratie gaat het om de dialoog. Lijst 9 doet dat digitaal. Dat is het echte grote nieuws waarom de visie van Lijst 9 nu werkt. 4 jaar geleden was het mobile, Ipad en sociale internet nog niet zover. Lijst 9 is voorzichtig en wacht op het technologische momentum dat werkt. Er is nu ook een politiek momentum, de burger is heel boos op een reeks van slecht genomen onzorgvuldig dure besluiten. Terecht!

  ** Een oude bestuurlijke discriminerende weeffout opgelost **

  Het gaat fout in de oude politiek omdat bij andere partijen de volksvertegenwoordiger een tussenpersoon is. Na de verkiezingen onderhandelen deze raadsleden met elkaar in achterkamertjes. Daar gaat het mis. Zo ontstaat kiezersbedrog.

  Lijst 9 & Bitvote.eu voorkomt kiezersbedrog door een functiescheiding, een soort trias politica deel 2. Het is een strikte scheiding tussen de burger die stemt en de volksvertegenwoordiger van Lijst 9 die in de gemeenteraad de stem van de burgers uitbrengt. Hierdoor is kiezersbedrog onmogelijk. Lijst 9 brengt altijd de stem van burgers uit in de raad als zijn “stem”. Dit is een grote bestuurlijke vernieuwing die nu mogelijk is geworden door de vergaande digitalisering van onze maatschappij.

  Lijst 9 brengt een simpele digitale en bestuurlijke vernieuwing die precies past in ons oude systeem. De oude partijen blijven gewoon naast lijst 9 hun werk doen. Bij ieder besluit kan Lijst 9 de raad een spiegel voorhouden met een betrouwbare digitale volkstellingen. Lijst 9 zorgt dat de democratie weer op straat komt, waar democratie ook thuishoort. De naam zegt het al.

  Zelfs met 1 zetel kan Lijst 9 zijn werk doen. Het heeft dus echt zin om op Lijst 9 te stemmen. Lijst 9 kan ook schriftelijke vragen stellen aan het college. Lijst 9 telt ! Lijst 9 vertrouwt op de besluiten die slimme moderne burgers samen maken met digitale netwerken en bijeenkomsten.

  *** emancipatie ***

  Vechten voor emancipatie en een integere democratie in 1 klap. Een simpele bestuurlijke vernieuwing die nu plots mogelijke is door de opkomst van internet en sociale media. De burger krijgt de regie weer terug!
  50 % van de stemmers is vrouw, maar 11 % vrouwen zitten in de top. Net zoveel als in Arabische landen, bijna het laagste ter wereld. Wethouders 20 %. Een belangrijke oorzaak zit in de manier waarop we gewend zijn onze stem aan een volksvertegenwoordiger te geven.

  Ons huidige politiek model van volksvertegenwoordiging is opgezet is in 1814. Eens in de 4 jaar een stem afgeven werkte in de tijd van paard en wagen, nu niet meer. De gedachte was destijds dat door mannelijke volksvertegenwoordigers te kiezen kon iedereen gehoord worden. Deze mannelijke volksvertegenwoordigers zouden vervolgens de belangen van iedereen behartigen. De vrouwen kregen later stemrecht, maar de scheefheid in het indirecte systeem van vertegenwoordiging blijft. Onze democratie komt uit de tijd van paard en wagen en de vrouw die niet meetelt. Lijst 9 & bitvote telt!

  Bitvote.eu voorkomt dicreminatie door een functiescheiding, een soort trias politica deel 2. Het is een strikte scheiding tussen de burger die stemt en de volksvertegenwoordiger van Lijst 9 & bitvote.eu die in de raad de “stem” van de burgers uitbrengt. Hierdoor kunnen de tussenpersonen volksvertegenwoordigers niet meer de stem van de vrouw zo interpeterendat louter mannen in de top komen. Stuur deze mail door !

  **** We kunnen niet verder met onze oude politieke partijen ****

  De oude partijen hebben het rijke Haren bankroet gemaakt door bestuurlijke missers. Nu willen de oude partijen voor ons dorp opheffen door een fusie met Groningen. Deze verkiezingen heeft u de keuze of u de regie weer aan de populistische oude partijen geeft of dat uzelf aan de regie pakt met Lijst9.
  Een fusie met Groningen?

  ***** Lijst 9 is de enige partij die Haren zelfstandig wil houden *****

  Slechts 27 van de 419 Nederlandse gemeentes heeft fusieplannen. Wat onze gemeente doet is de burgers half informeren met een partijdige ⤽herindelingskrant⤝ en burgers overvallen met een voorgebakken referendum over de fusie met Groningen. Dat is geen zuivere democratie, want iedere dialoog met de burger ontbreekt. Propaganda is uit den boze.

  Aan het belang van de burger wordt voorbij gegaan. Rekent u maar met mij mee. Als de fusie met Groningen doorgaat riskeert u dat u uw laatste jaren gaat slijten in een seniorenflat in het noorden van onze nieuwe gemeente Groningen. Inwoners uit Vinkhuizen komen dan met nieuwe flats op het terrein van de Hortus. De gevolgen voor Haren zijn enorm als u voor de fusie met Groningen stemt.

  De fusie kan de burger tussen soms 6000 per inwoner gaan kosten, mede dankzij een hogere WOZ en tal van andere Groningse belastingen en Groningse schulden. Dat bedrag moet helder. Het is een raar en brutaal voorstel aan de burgers van Haren die gehecht zijn aan hun dorp. Het is niet logisch dat een gemeenschap zichzelf wil opheffen en dat de burgers daar ook nog geld voor willen betalen.

  Het voorstel is een voorlopig besluit van alle zittende politieke partijen dat vraagt om een electorale afrekening. Alle politieke partijen in Haren willen nu een fusie met of Groningen of Tynaarlo en leggen zich dus neer bij een fusie. Alleen Lijst 9 staat op haar strepen en zegt dat alle fusievoorstellen ondoordacht en gehaast zijn en niet in belang van de burgers. Eerst nadenken, dan doen.

  Het fusievoorstel met Groningen is een ultiem domme eb brutale vraag aan de burgers. Het is onlogisch dat burgers hun eigen gemeenschap willen opheffen. Het kost de burgers veel geld en ze zijn hun regie voor altijd kwijt. Er zijn ook burgers die van mening zijn dat we veel gebruik maken van de voorzieningen van Groningen en daar bij gewoon horen. Lijst 9 staat voor zorgvuldige besluitvorming met alle belangenrijke argumenten tijdig op tafel. Dat is nu duidelijk niet het geval. Daarom heeft lijst 9 een stemadvies om zorgvuldige besluitvorming te waarborgen en de regie bij de burgers te houden: Stemt u “Nee” op het referendum en op uzelf, door op Lijst 9 te stemmen.

  Het is Uw dorp en Uw stem. Geef uw stem en uw dorp niet weg!

  ****** Stop het populisme! ******

  Tijdens het “Groot Lijsttrekkersdebat” d.d. 6 maart ??14 vroeg Lijst 9 aan de aanwezige burgers in onze raadszaal of het beter was het Hardera plein te bebouwen of groen te houden. 95% burgers stemden tegen bebouwing op het Hardera plein dat 600 Euro per inwoner kost. Ook voelde 95% aanwezige burgers niets voor samenvoegen met Groningen en 90 % voelde zich niet juist geïnformeerd over het opheffen van Haren komende periode.

  In de raadszaal zaten vooral partij leden van de oude politiek. Deze politiek heeft geen contact met de burger, want de raadsleden doen precies andersom. Er is geen democratische dialoog in de raadszaal van Haren en de naam “Groot Lijsttrekkersdebat” is fout. Het stemmen va Lijst 9 toonde aan dat er geen debat is geweest en dat zit lijst 9 dwars.

  De populistische partijen misbruiken het zieke democratische systeem. U weet dat het niet werkt, maar de raadsleden weten het zelf ook. We houden elkaar voor de gek als we hier mee doorgaan. Uit geschiedenisboekjes kunt u leren wat er gebeurt als u populisme zijn gang laat gaan. Dat we in Haren een kantelmoment bereiken voelt iedereen juist. Haren is bankroet en de zittende politieke partijen willen uw dorp opheffen. Op zo’n partij stemt u toch niet als u van uw dorp houdt. Gelukkig brengt onze tijd een simpele digitale oplossing die Haren zo kan oppakken.

  Of u de oplossing van Lijst 9 oppakt is uw is geheel uw eigen verantwoording ! Als u nu niet opstaat werkt de oplossing van Lijst 9 niet. Het kan best zijn dat de meeste mensen in de oude klaag-modus blijven zitten of met hun voeten willen stemmen en het dorp sowieso verlaten. Lijst 9 biedt een oplossing aan en werkt hard en vol passie, mits gekozen.

  ******* Verkiezingsbelofte Lijst 9 & bitvote.eu *******

  Lijst 9 belooft de kiezer digitale bestuurlijke vernieuwing, zodat er meer zorgvuldige, transparante en slagvaardige besluiten kunnen worden genomen. Dat is de passie van Lijst 9. Transparantie en rekenschap van geen vrijblijvende geachte en worden sterk verankert.

  Gevolg van de bovenstaande belofte is dat aangaande inhoudelijke zaken bij debatten Lijst 9 terughoudend is. De mening van Lijst 9 hoort niet het debat niet te verstoren. Zo geeft ze bij voorkeur de beide kanten van het verhaal. Het is ook de taak te zorgen dat alle belanghebbenden voor een besluit gehoord worden. Ook Burgers wijzen op (basale) informatie is ook haar taak. Lijst 9 krijgt immers veel informatie uit de gemeenteraad en de burgers willen soms schriftelijke vragen aan het college stellen. Lijst 9 helpt de burger. Het besluit moet helder zijn voor de kiezers.

  Wat de burgers dan samen zorgvuldig hebben besloten of graag op de gemeentelijke agenda zien gaat lijst 9 niet aan. Lijst 9 vertrouwt de burgers en geeft altijd de “stem van de burgers” door in de raad. Er is veel te doen, maar samen halen we Haren uit zwaar weer.

  Een schoolvoorbeeld voor Lijst 9 om in te grijpen is het besluit over de fusie met Groningen. De belanghebbende burgers (en ook sommige raadsleden, naar eigen zeggen) zijn overvallen en weten geheel niet wat het besluit voor hun gaat kosten of wat de meest basale gevolgen voor hun zijn. Dat vindt Lijst 9 fout en zegt er wat van. Het is een onzorgvuldig genomen besluit. Het moet worden over gedaan. Het is ook geen schande om over een moeilijk besluit twee keer na te denken. Je kunt je eigen dorp maar 1 keer opheffen.

  ******** Stap uit de oude klaag-democratie en beslis actief en sociaal mee ********

  Niet stemmen of op een foute populistische partij is gevaarlijk voor ons allemaal. Populistische partijen hebben slechts 1 thema. De huidige partijen houden als maar vast aan hun stokpaardjes en dan is er geen dialoog. De stemverhouding is nu steeds 7 tegen 10 of andersom en is er dus geen democratisch debat in de raadszaal van Haren.

  Burgers kunnen dit keer niet voor de werkelijkheid weglopen. Wet Jeugdzorg(per 2015) en de wet ouderenzorg (WMO) komen eraan. Onze gemeente gaat dan gaat over zorg en opvoeding van u of uw naasten. De gemeente heeft de bevoegdheid uw naasten uit huis te plaatsen en dat gaat iedereen raken. Eens waren we allemaal een kind en eens worden we allemaal oud. Deze zorg is heel andere koek dan dat Haren bankroet is. Dat is maar geld. Onze zwakkeren beschermen is net zo beschaafd als samen met een dialoog slagvaardig beslissen.

  Stel dat uw gemeente uw kind of opa plots uit huis plaatst. Als u dan verzandt in de bureaucratie van uw gemeente die stoeit met de uitvoering van de nieuwe wet doet dat echt pijn. Als de democratie niet werkt is de oplossing meer democratie en niet minder. Lijst 9 vecht voor kinderen en ouderen meer dan voor dingen als de fusie en nieuwbouw. Dat is net zo beschaafd en sociaal als samen goed beslissen. Laten we van Haren een digitaal Zwitsers marktplein maken. Stap uit deze oude klaag-democratie en neem de verantwoording voor uw dorp, de zwakkeren en uw naasten.Het is uw dorp, uw stem !

  http://www.bitvote.eu http://www.projectnegen.nl Twitter @lijst9

 2. Het voorstel klinkt sympathiek, maar de rol van klapvee die aan de deelnemers van klankbordgroepen is gegeven, heeft zoveel achterdocht over participatie in Zwolle gebracht dat het vertrouwen over dit soort initiatieven tot onder het vriespunt is gedaald. Ook in dit voorstel loopt de argeloze deelnemer de kans om als excuustruus te worden ingezet.
  Positief van de bijdrage van GL is dat het bewust zijn groeit dat het ‘anders moet’.

 3. GL zegt dat zonder zeggenschap van de kiezers de paticipatie wetgeving gedoemd is te mislukken .Nou mijn inziens is het met de zeggenschap van de kiezers net zo erg deze hele participatie beleid komt niks van terecht .Men wil de burgers gewoon het werk laten doen dat voorheen door gespecialiseerde mensen is gedaan op dat gebeid .En deze mensen zijn straks hun baan kwijt bij de instellingen waar dit werk uitgevoerd werd.

Reageer