Rioolwaterzuivering Zwolle wordt Energiefabriek

Zwolle – Het Dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland dient in de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 3 april een voorstel in om van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zwolle een Energiefabriek te maken. Met het aanschaffen van een ‘snelkookpan voor slib’ kan het waterschap meer biogas produceren.

Zoveel meer zelfs dat in de loop van 2017 de rioolwaterzuivering een Energiefabriek mag worden genoemd. De zuivering is dan zelfvoorzienend qua energieverbruik. Er zal zelfs meer energie geproduceerd worden dan nodig. Dit overschot wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt een  besparing op de jaarlijkse kosten bereikt. Op termijn zal het Waterschap Groot Salland jaarlijks 1,2 miljoen kWh  elektriciteit méér opwekken dan nu. Dat is te vergelijken met het verbruik van zo’n 340  huishoudens per jaar.

Het produceren van biogas dat door electromotoren wordt omgezet in elektriciteit op rioolwaterzuiveringen heeft alles te maken met slib: het restproduct dat overblijft na het zuiveren van rioolwater. Het Waterschap Groot Salland heeft onderzocht hoe de slibverwerking van de negen rioolwaterzuiveriingen in haar werkgebied zo weinig mogelijk kost, maar tegelijkertijd (veel) meer elektriciteit oplevert. 

De afzet van (ontwaterd) slib bepaalt voor een belangrijk deel de totale kosten van zuivering van rioolwater. Daarom is voor het waterschap een optimaal scenario voor slibverwerking van groot belang. Groot Salland heeft bestudeerd hoe nieuwe inzichten in energieopwekking en terugwinning van grondstoffen uit rioolwater het best vertaald kunnen worden naar de concrete eigen situatie. Conclusie: door te investeren in de rioolwaterzuivering Zwolle en de gistingsinstallatie op rwzi Kampen te sluiten. Daardoor is de zuivering in Kampen medio 2017 geen Eneriefabriek meer, maar gaan ook forse kostenposten aan Kampen voorbij. Door de gistingsinstallatie te sluiten, zijn namelijk extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid niet meer nodig (jaarlijks oplopend tot € 140.000,-). Door het aanschaffen van een voorbehandeling van slib op rwzi Zwolle wordt meer biogas geproduceerd. Het gaat om een zogeheten thermische drukhydrolyse, een soort snelkookpan. Het slib wordt hierbij ‘gekraakt’ door het kortdurend onder hoge temperatuur aan hoge druk bloot te stellen. Hiermee wordt meer biogas uit het slib geproduceerd en levert dus ook meer elektriciteit op. Tegelijkertijd zet Groot Salland een eerste stap in het terugwinnen van meststoffen uit rioolwater. Op kleine schaal zal op de zuivering in Zwolle ook fosfaatzout (struviet) worden  geproduceerd. Dit kan worden ingezet als kunstmest. Maximale fosfaatterugwinning is met de huidige fosfaatprijzen niet lonend: alleen al de kosten van toe te voegen chemicaliën zijn hoger dan de huidige opbrengst van fosfaat. Daarnaast moet ook aanvullend geïnvesteerd worden. Het waterschap volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet. Mocht het in de toekomst toch financieel aantrekkelijk worden om grootschalig fosfaat terug te winnen, dan kan dit technisch eenvoudig ingepast worden.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Lasten omlaag?
    Natuurlijk niet. Dit is een hobby van de VVD subsidiemaffia. Al deze ontwikkelingen kosten enkel veel geld. Zie de z.g. aardwarmteprojekten in de Koekkoekspolder. Ook op lange termijn zijn deze projekten tot mislukken gedoemd. In Noorwegen b.v. is men er maar mee gestopt. Het terugpompen van afgekoeld water zorgt er voor, dat de temperatuur van het op te pompen water dermate daalt, dat er geen rendement meer te halen is.

Reageer