GL weer vier jaar actief in de stad

Zwolle – GroenLinks Zwolle keert na de verkiezingen met drie zetels terug in de gemeenteraad. Patrick Rijke, Michiel van Harten en Bijan Moshaver vertegenwoordigen de partij in de Zwolse raad. Daarbij maken zij zich sterk om het gemeentebeleid vooral in samenspraak met de inwoners van de stad vorm te geven.

Naast de raadsleden zijn daarom ook een viertal burgerleden voor GroenLinks actief: Remko de Paus, Map Renes, Arne Pronk en Eildert Noorda. Samen vormt dit zevental een sterke fractie, die zich in, maar vooral ook buiten het stadhuis zal manifesteren. Meer in de stad GroenLinks Zwolle heeft de afgelopen tijd een paar aanzetten gegeven om de inwoners van onze gemeente mee te laten beslissen over de totstandkoming van plannen die hen direct raken. De gemeente krijgt volgend jaar een rol in het leven van haar inwoners die groter is dan ooit. Met name in de (jeugd)zorg en ondersteuning naar betaald of beschut werk, worden de besluiten vanaf 2015 lokaal genomen. 

GroenLinks wil daarom betekenisvolle stappen zetten om de lokale democratie nieuwe vorm en inhoud te geven. Zonder zeggenschap geen participatiesamenleving die die naam waardig is. Vandaar het belang dat wij hechten aan (burger)raadsleden die meer ‘in de stad’ zijn dan in het stadhuis. Verbinder In dit licht moet de keuze worden gezien van Map Renes om zich vooral buiten de raadszaal in te zetten voor de gemeentepolitiek. Op grond van het aantal voorkeursstemmen zou zij een raadszetel kunnen innemen. Het is haar bewuste keuze om als burgerlid juist de verbindende schakel tussen stad en stadhuis, tussen burger en politiek te zijn. Map Renes: ‘De afgelopen vijf jaar heb ik met verschillende organisaties in Zwolle samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. Die rol van verbinder past mij als een jas. Ik wil burgerinitiatieven verbinden met bestuurlijk initiatief. En politieke partijen verbinden aan duurzame initiatieven. Samen kunnen we zorgen voor een goede leef- en werkomgeving in Zwolle.

Artikel delen:

Reageer