Symposium De toekomst van de Bouw

Zwolle – De bouwsector heeft pittige jaren achter de rug. De terugloop van projecten en de krimp die daarop volgde, heeft geleid tot herbezinning en nieuwe vormen van samenwerking. Ook de verhouding tussen de overheid en de bouwsector wijzigt.  Wat zijn deze wijzigingen en welke consequenties hangen er aan vast? Tijdens het symposium De toekomst van de Bouw op donderdag 3 april bij Windesheim worden deze wijzigingen onder de loep genomen. 

Actuele onderwerpen als private kwaliteitsborging, CE-markering, ontwikkelingen in het omgevingsrecht en duurzaam bouwen/verbouwen komen hierbij aan bod. Tijdens het symposium geven gastsprekers Harry Nieman van het Instituut voor Bouwkwaliteit, Harm Verster van de Stichting Bouwkwaliteit, Bert Hardenberg en Ingrid Nauta van Kienhuis Hoving en Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hun visie op de ontwikkelingen en bijbehorende consequenties voor de sector. Het symposium is voor iedereen die geïnteresseerd is in de bouwsector en bijbehorende ontwikkelingen. Het vindt plaats op donderdag 3 april van 13.00 – 17.00 uur bij Windesheim. Een uitgebreid programma van het symposium staat op www.windesheim.nl/toekomstvandebouw  

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer