Bewoners begeleiden parkeerregulering

Zwolle – De invoering van betaald parkeren gebeurt (ook) aan de Philosofenallee in nauw overleg met de betrokken bewoners. Wethouder René de Heer heeft de aanwonenden van de Philosofenallee meegegeven dat de nieuwe regels rondom parkeren na een jaar geëvalueerd worden en dat de aanwonenden gedurende die periode de invoering van het nieuwe parkeerregime zelf begeleiden.

De aanwonenden van de Philosofenallee onderschrijven de wenselijkheid van de invoering van ‘fiscaal parkeren’ in hun straat. Hun buurt ligt in een van de schilwijken rondom de Zwolse binnenstad: in veel van de schilwijken is parkeren straks gefiscaliseerd. Door fiscaal parkeren worden alle parkeerplaatsen betaald en verdwijnen de vergunninghoudersparkeerplaatsen. Vergunninghouders mogen op de betaalde parkeerplaatsen parkeren. Met name bewoners van de Bagijnesingel willen dit alleen als dezelfde eindtijden en parkeerduur als in de naastgelegen binnenstad (23.00 uur en maximaal één uur) worden gehanteerd. Zij vrezen dat anders bezoekers van de binnenstad, de Oosterkerk en onderwijsinstellingen ’s avonds na 20.00 uur gratis op de parkeerplaatsen parkeren waardoor er voor de bewoners geen parkeerruimte meer kan zijn. Aan de Philosofenallee willen de aanwonenden 20.00 uur als eindtijd (op koopavonden 21.00 uur) en een maximale parkeerduur van twee uur.

Het fiscaliseren wordt gedurende  één jaar begeleid en daarna geëvalueerd door een bewonersgroep. Twee bewoners van de Philosofenallee nemen ook plaats in de Klankbordgroep die de invoering van het fiscaal parkeren in de buurt begeleidt. Bij de evaluatie van de maatregelen worden de tijden bekeken en wordt beoordeeld of de parkeersectoren Philosofenallee, Bagijneweide en Dieze samengevoegd kunnen worden.  De komende periode gaat de gemeente sowieso samen met de onderwijsinstellingen ArteZ, Deltion en met de Oosterkerk kijken hoe maatwerkoplossingen gevonden kunnen worden voor hun parkeerders.
Artikel delen:
Reactie 1
 1. Goed artikel, klopt helemaal! Ik kan het weten, want ik was er bij.
  Het artikel in de Stentor van vandaag klopt niet (pagina 37) en dat heb ik hen ook geschreven. Zie hier:

  De zinnen ⤽Daar wordt geen gehoor aan gegeven. Wel zegde De Heer toe om na een jaar te evalueren met????⤝ kloppen niet.
  Daar had beter kunnen staan:

  ⤽Ruim 81 % van de bewoners was het niet eens met de aangekondigde veranderingen. De petitie is positief ontvangen en wij hebben meteen goede afspraken met de wethouder kunnen maken.”

  In grote lijnen komt het er op neer dat:
  -onze straat sector 13 blijft en vooralsnog losgekoppeld blijft van sector 10;
  -het gefiscaliseerd parkeren ingevoerd gaat worden;
  -de parkeertijden veranderen: maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur (op koopavond tot 21.00 uur);
  -het mogelijk is een bezoekerspas aan te vragen.
  -de nieuwe regeling medio mei zal in gaan.
  -twee bewoners zich als vertegenwoordigers van onze straat hebben aangemeld voor de Klankbordgroep.⤝

  U zult begrijpen dat dit een heel ander licht werpt op het artikel. De kop had dan ook beter kunnen zijn: ⤽bewoners Philosofenallee blij met aangepast parkeerbeleid⤝.
  😀

  Bewoner van d’Allee:)

Reageer