CDA maakt nieuwe start met kleinere fractie

Zwolle – De fractie, kandidatenraadsleden en het bestuur van CDA Zwolle staan volledig achter visie en aanpak voor de komende collegeperiode zoals vastgelegd in het verkiezingsprogramma. ,,We zijn wel eens te bescheiden geweest.’’

Onder leiding van fractievoorzitter Judith Compagner zal de fractie bouwen aan een hernieuwde relatie met de Zwollenaar. Enerzijds door heldere thema’s te kiezen en anderzijds met de idee dat het stadhuis niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in Zwolle. Zo wil de partij met minder mensen in de raad toch beter zichtbaar zijn. “Over vier jaar is een stem op het CDA vanzelfsprekend.”

Naast Compagner maken Martijn van der Veen en Harold van Vilsteren deel uit van de nieuwe fractie. De laatste neemt dankzij voorkeurstemmen de plek van Leo Elfers over. Natuurlijk is het verlies van drie zetels in de Gemeenteraad als onaangenaam resultaat geïncasseerd, licht lijsttrekker Judith Compagner, toe: “Maar deze nieuwe werkelijkheid biedt ons ook kansen om voor de komende vier jaar om onze betrokkenheid bij de stad duidelijker en zichtbaarder vorm te geven.”

 

De fractie bekijkt hoe ze goed gebruik kan maken van de kennis en ervaring van – op de kieslijst vermelde – kandidaten. Zowel de (kandidaat-)raadsleden als bestuursleden van CDA Zwolle kwamen de dag na de verkiezingen bij elkaar. Judith Compagner schetst de beleving: “We hielden wel rekening met een licht verlies, maar niet met deze halvering. Erik Dannenberg was immers een goede wethouder, de fractie heeft het prima gedaan de afgelopen vier jaar, en de afgelopen maanden hebben we ons met z’n allen ingezet voor een lange en brede campagne. Gelukkig zijn er ook nog zo’n vierduizend kiezers die dit wel gezien en gewaardeerd hebben.”

De kiezers in Zwolle hebben zich anders uitgesproken. “Daar feliciteren we de winnende partijen mee”, is Compagner reëel. Ons verlies nemen we en we bekijken welke lessen we kunnen leren. Ik zie ook wel kansen om ons beter te profileren en het CDA-geluid over de bühne te brengen. En da’s ook echt CDA; denken en handelen vanuit mogelijkheden. In die zin zijn we wel eens te bescheiden geweest in het benoemen van de rol van het CDA bij vele goede ontwikkelingen in de stad. Want de gemeente Zwolle is en blijft een aangename woon-, werk- en leefplek mede dankzij het CDA.’’

Artikel delen:
Reacties 24
 1. Het verbaast me zeer dat Compagner mag blijven zitten. Zij was toch de stille grijze muis tijdens de debatten. En nu wil het CDA hun geluid meer laten horen…… Daar hebben ze toch jaren de tijd voor gehad. Voor de campagne hoor of zie je ze nooit. Dannenberg was bij het CDA De enige positieve uitzondering.

 2. Over vier jaar is een stem op het CDA vanzelfsprekend

  Nou in nog geen 100 jaar zal ik stemmen op dit Nederlandse equivalent van de Amerikaanse Tea Party beweging. Het CDA is lokaal en landelijk gewoon een rechts conservatieve beweging die louter appelleert aan zichzelf.

  Het is toch stuitend om in dit artikel te lezen dat het CDA drukker bezig is met hoe het terug kan keren in het centrum van de macht dan dat het analyseert waarom het gehalveerd is.

 3. Mw J. Compagner is wat mij betreft op geen enkele manier verantwoordelijk voor het zetelverlies in Zwolle, wel de vertrekkende
  fractieleden die blijkbaar de afgelopen vier jaar hun werk minder goed hebben gedaan.
  Continu overleg met bewoners, (vermeende) oprechte maatschappelijke belangstelling voor alles wat er speelt in de stad
  kunnen wellicht het CDA terugbrengen op het oude niveau!
  In ieder geval wens ik het CDA succes de komende vier, zware, jaren.

 4. Uithuilen en opnieuw beginnen, dus. In elk artikel van het CDA staat iets als

  En da’s ook echt CDA; denken en handelen vanuit mogelijkheden.

  Nietszeggende tekst. Het CDA zou er goed aan doen om concreet te worden en te zeggen wat de partij voorheeft met Zwolle.

  Achteraf gezien lijkt dit non-incident voorspellende waarde te hebben gehad… ūüėČ

  Raadslid Dani√ęl van der Ven meldt donderdagavond via Twitter dat er een partij is geweest die hun poster over de verkiezingsposter van het CDA, met daarop de foto van lijsttrekker Judith Compagner, heeft geplakt. Het raadslid laat de volgers nog raden wie de dader is geweest. Judith Compagner is even later helder met de tekst “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt…” en laat met een foto zien dat de CU de bewuste dader is. De CU heeft inmiddels met het CDA gesproken, en de partij zegt zeker te weten dat op het moment van plakken op die positie geen poster van het CDA aanwezig was.

 5. Als je geschoren wordt, moet je stil zitten… Maar in het licht van een meer zichtbare CDA schuif ik die wijsheid nu even aan de kant.

  Beste Terstal en Kwallekop,

  Jullie zijn van harte uitgenodigd om eens kennis te maken. Kennelijk hebben jullie ons nog nooit durven aanspreken of gesproken op wijkplatforms, informatiebijeenkomsten, CDA-bijeenkomst, op raadsvergaderingen of misschien zelfs bij een voetbalwedstrijd van PEC of WVF. Dat hadden wij graag anders gezien, want misschien hadden wij dan wel jullie stem gekregen. Je weet het niet. Kon je in ieder geval concluderen dat de mensen die het CDA vertegenwoordigen verre van arrogant zijn.

  Als we elkaar treffen kan ik jullie ook meegeven wat het CDA nu allemaal heeft bereikt de afgelopen vier jaar. Want ook wij hebben in het zelfde college gezeten als bijv. de CU en daarmee resultaat geboekt. De stad gebracht waar hij nu staat. Zowel met inzet van de wethouder als met inzet van de fractieleden afzonderlijk. Als voorbeeld voor mijzelf (woordvoerder sport) kan ik bijvoorbeeld noemen de vernieuwde tafeltennisaccommodatie, meerjarige extra (financi√ęle) boost voor de gehandicaptensport of de nieuwe kleedkamers bij SVI.

  Helaas heb ik dit niet genoeg aan de grote klok gehangen. Niet voldoende zichtbaar gemaakt. Had misschien meer stemmen opgeleverd. En dat gaan we anders doen.

  Beste Roy,
  Is prima. Jouw kwalificatie van de lokale CDA deel ik natuurlijk niet. Is logisch.??? Maar stel nou dat we onzichtbaar zijn geweest de afgelopen vier jaar (zoals we nu veel teruglezen in de media en hier) dan is zo’n kwalificatie uiteindelijk op niets gebaseerd. Dus ben ik eigenlijk ook wel weer blij met jouw kwalificatie.
  Trouwens ik ben benieuwd naar de inzet van het nieuwe college met de Melkmarkt. Het CDA is daarin in ieder geval eerlijk geweest.

  Overigens zijn wij nog lang niet klaar met de uitslag van de verkiezingen. Er wordt wel degelijk intern geanalyseerd. Maar de fractie moet nu wel weer verder.

  Beste Karel 500,
  Eens tzv Judith. En bedankt.

  Beste Dame,
  Concreet benoemen wat we gaan doen is nu even lastig. Als de Zwollenaar het verkiezingsprogramma had omarmd, hadden we waarschijnlijk een beter verkiezingsresultaat behaald. Dus het is zoeken naar een evenwicht tussen wat we van plan waren en wat we dan toch anders zouden moeten doen. Komt nog wel.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen

 6. Dank voor je reactie, Martijn van der Veen. Ik neem aan dat jullie ook de campagne evalueren.
  Wat ik mis is een goede uitleg over zaken. Voorbeeld, workfast. Jij bent met iemand meegeweest, maar hebt hier bij mijn weten nooit aangegeven wat je ervaringen zijn. Ook die panden op de Melkmarkt. Je suggereert dat andere partijen niet eerlijk zijn door een onderzoek te vragen. De mensen hier weten ook wel dat de panden eigendom zijn van DLH en dat er een juridische procedure is geweest en uiteindelijk een sloopvergunning is afgegeven. Er is echter ook een nieuw feit, namelijk de crisis die de bouwsector niet onebroerd heeft gelaten. Plus een nieuw besluit dat er geen fietsenstalling komt. Is het dan gek dat de gemeente zich achter de oren krabt en in overleg gaat met DLH om de situatie te bespreken. En als de gemeente het toch ook wel zonde vindt dat twee middeleeuwse panden tegen de vlakte gaan, dat zij zich bezint op de mogelijkheid van behoud. Veel meer vroegen de mensen hier niet: bezie met open blik wat er nog mogelijk is. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. De andere partijen begrepen deze boodschap, maar het CDA bleef hangen in het eerder ingenomen juridische standpunt. Jammer.

 7. Ik zie geen reactie op een zwakke CDA lijsttrekker. Je zou toch moeten weten hoe belangrijk charima is in deze tijd. Over 4 jaar zie ik Compagner niet veranderen, dus weer verlies.
  Het CDA ?al meer en beter zichtbaar moeten worden, a la de Zwolse SP.
  Verder moet het CDA van het gedogen van de verdervelijke PVV niet onderschatten. Een kiezer is dit ook niet over 4 jaar vergeten. ‘Opdat men niet vergeet….’.

 8. Dat ben ik met je eens, terstal. In het verkiezingsprogramma lees ik:

  Het CDA Zwolle koestert de hoofdletter C in haar naam. Dat betekent niet dat mensen van andere geloofsrichtingen of niet-gelovigen niet welkom zijn; integendeel: velen die zich geen christen noemen voelen zich sinds jaar en dag prima thuis bij het CDA. Ook omdat christenen begrip en waardering kunnen tonen voor mensen met een andere godsdienstige invalshoek.

  Als ik dit lees, dan doemt voor mij meteen het congres van destijds op waar vrij wanhopige moslimleden van het CDA poogden om de partij op andere gedachten te brengen wat de samenwerking met de PVV brengt. En ook de wijze waarop er door andere CDA-ers op deze ledengroep werd gereageerd. Dat kan ik niet rijmen met bovenstaand citaat.

 9. Heb overwogen om CDA te stemmen. Maar na vertrek Eric Danneberg was partij wat onzichtbaar en vond het niet nodig naar het ondernemersdebat een afgevaardigde te sturen die op een verkiesbare plaats.
  Gewoon hard werken deze raadsperiode en zichtbaar zijn .
  Nooit bij de pakken neerzitten

 10. Beste Dame,
  Ik ben altijd graag bereid uitleg te geven over hoe en waarom wij hebben besloten/gehandeld. Dat is niet anders dan de afgelopen vier jaar.
  T.a.v. Workfast ben ik nog niet klaar. Ik heb onderhand aardig wat ervaringen uit eerste hand gehoord. Ook een morgen meegelopen met Workfast. En ik denk dat het anders moet. Maar mijn ambitie is dan wel een alternatief neer te leggen en niet alleen te roepen dat de gemeente er mee moet stoppen.

  T.a.v de panden op de Melkmarkt is het hoofdzakelijk een financi√ęle afweging. Alles is namelijk te regelen t.z.v. de Melkmarkt, als de gemeente bereid is het juiste bedrag neer te leggen.
  Met de (vertrouwelijke) kennis van de financi√ęle inspanning om een bieb op de Melkmarkt te realiseren; het feit dat het programma van de bieb (m2) kleiner is dan het totale aantal m2 dat het gehele DLH-gebied bestrijkt en het feit dat de ontwikkelaar serieus in gesprek is met een derde om te komen tot ontwikkeling, zal daar een financieel heel zware opgave kunnen liggen. Hoe groot die precies zou kunnen zijn, weet een raad op dit moment niet. En de ontwikkelaar (die ik gesproken heb) laat (logisch) niet het achterste van zijn tong zien. Want als een raad hapt (in het aanstaande debat?), kan hij aan het college vragen wat hij wil.

  Als CDA hebben wij dan ook gezegd dat eerst de raad volledig moest worden ge√Įnformeerd (financi√ęle consequenties), alvorens met elkaar van gedachten te wisselen over een eventuele heroverweging van genomen besluiten.

  Dat vonden wij (helaas als enige) een betere gang van zaken. Voorgaande heb ik in iets minder woorden voor de 19e maart al eens op weblog gezet.

  @Terstal Ik was het eens met de opmerking van Karel tzv Judith. En ik ben er van overtuigd dat over vier jaar Zwolle Judith veel beter heeft leren kennen en tot een ander oordeel komt.

  T.z.v. de gevolgen van de PVV-samenwerking, geef ik graag mee dat de halvering niet strookt met het landelijk beeld van de verkiezingen voor het CDA. En de afdeling Zwolle is niet de enige die het aan de leden heeft overgelaten stelling in te nemen. Er moet dus i.e.g. meer zijn.

  Groeten en goede zondag!

  Martijn van der Veen

 11. Fijn, Martijn van der Veen, dat je nu zo uitgebreid reageert. Als input voor jullie analyse van het dramatische verlies, denk ik dat het zou helpen wanneer dat vaker gebeurt.
  Wat workfast betreft waardeer ik het dat je je er in hebt verdiept en dat je ook met een alternatief wil komen. De vraag die hier destijds voorlag (of er echt sprake was van een “treiteractie”) bevestig noch ontken je. Daar ben ik benieuwd naar. De SP is in mijn ogen vaak eenzijdig in haar artikelen hier. Als een andere partij iets oppakt, dan ben ik benieuwd naar het oordeel. “Het moet anders” is dan ovoldoende om zelf een beeld te kunnen vormen.
  Wat de melkmarktpanden betreft gaf de CU in het eerdere topic aan dat het enige dat mogelijk is een gesprek et de projectontwikkelaar is. GL stelde dat dit ook haar insteek was om het debat aan te vragen. Ikzelf had ditzelfde hier ook al eerder gezegd. Dan begrijp ik nog niet waarom het CDA tegen een debat is en de andere partijen in een hoek probeert te zetten van “beloftes doen die later niet worden nagekomen (“knip”)”. Wat is er tegen een debat met als insteek of het college bereid is een gesprek aan te gaan met DLH over de ontwikkeling van die panden en waarbij de optie open is dat de panden of de gevels behouden kunnen blijven. Er zijn immers nieuwe feiten. Natuurlijk is een “betrouwbare overheid” van belang, maar je kunt niet zggen dat DLH betrouwbaar is gebleken in het nakomen van voorstellen daar iets niets te ontwikkelen. DLH laat de boel gewoon verkrotten. Zozeer zelfs dat andere ondernemers het niet meer konden aanzien en er een doek voor hebben gehangen. Daarnaast denk ik niet dat de gemeente zo zwak staat (sloopvergunning afgegeven, DLH touwtjes in handen), omdat DLH natuurlijk ook een belang heeft in behoud van de goede relatie met de gemeente. Daarnaast is het een Zwols bedrijf van welke je ook mag verwachten dat ze maatschappelijk onderneemt en de intense gevoelens van burgers serieus neemt.
  Niet eens een debat willen, beschouw ik als een juridische-bestuurlijke manier van politiek bedrijven. Veel burgers vragen om passie. In jullie programma mis ik dat ook wat de historische binnenstad betreft.

 12. Voorstel: Melkmarkt panden opknappen met gemeentegelden net zoals de bibliotheek in de Diezerstraat in 2010/2011. En twee jaar later in de verkoop zetten met een dikke vinger naar de burgers.

 13. Dame:

  Misschien voordat je drukt op het grijze knopje: “Verstuur reactie” is het raadzaam om je reactie na te lezen of te drukken op “Voorbeeld”?

  Wat alinea’s en leestekens plaatsen ook wel prettig. Of koop een dagboek ;D

 14. @inéénbak. Ik weet niet wat je onder leestekens verstaat, maar in mijn beleving staan die er voldoende. En je tip neem ik ter harte.
  Misschien helpt het je, wanneer ik wat korter van stof ben. Dan zal ik het zo zeggen:
  De redenering van het CDA over de kansen voor behoud van de Melkmarktpanden maakt de kreet “het CDA denkt in mogelijkheden” niet geloofwaardiger.

 15. Politiek kan niet met ieder subject rekening houden en niet iedere one-liner is toepasbaar op alle incidenten en problemen in de stad of land.

  Witregels! Alinea’s ook niet vergeten. ūüėČ

 16. Een oneliner die telkenmale gebruikt wordt, mag best bij dit item genoemd worden. En misschien heb je de discussie de afgelopen periode niet gevolgd, maar er waren hier veel mensen die zich druk maakten over de staat en toekomst van deze panden.
  En wat taal betreft: ik reageer zelf zelden op allerlei type- en taalfouten hier. Dat leidt alleen maar van de discussie af en we bezondigen ons er allemaal in meer of mindere mate aan. Vervelend gedrag dat vooral uitlokt dat mensen jouw reacties kritisch daarop doorlezen. En geloof me, in het item over de Broerenkerk gebruik je wel veel witregels (waar je kennelijk nogal aan hecht, maar wat ik weer vervelend lezen vind), maar zie ik ook minstens 3 taalfouten.:P

 17. Je mag het noemen, alleen gaat een beetje mank wat mij betreft.

  De discussie over de panden ontstaat niet alleen op het weblog ook daarbuiten en ben er prima van op de hoogte.

  Indien mensen de reacties kritisch willen lezen en erop willen reageren, is helemaal aan henzelf. Dat je het vervelend gedrag vindt en daarbij aangeeft het niet wenselijk te vinden, is uitsluiten van mijn mening. Nergens heb ik geschreven over taal- en stijlfouten.

  Waar is dan mijn mening over het CDA en de Zwolse politiek? Die hou ik voor mij, omdat een reactie toch niets veranderd en discussies op het internet met mensen die je niet kent zinloos tijdverdrijf is.

  Wens je nog een hele fijne zondag toe. :-*

 18. Jammer dat je de discussie niet inhoudelijk wilt aangaan, ondanks dat je hier op internet en richting mensen die je niet kent, reageert, inéénbak. Ben wel benieuwd of jij meer en/of andere informatie hebt over die Melkmarktpanden dan de mensen hier. Hoor dat graag.

  Om misverstanden te voorkomen (en als gebaar van goede wil, een witregel:)), ik juich kritische reacties toe. Die zijn juist voer voor discussie. Dat zal ik nooit vervelend gedrag noemen. Ging in dit verband over ‘alinea’s’ en ‘witregels’. Is offtopic en leidt dus af.

  Uiteraard ook een mooie dag toegewenst.:)

 19. Inderdaad zwak van je ‘ineenzak’, maar dat zijn we onder een andere naam van je wel gewend. Die schrijfstijl en de herhalende kritiek naar de burgemeester herken je zo.

  On-topic ūüėČ

 20. Feit is in elk geval dat de wethoudersbonus het CDA geen winst hebben opgeleverd.
  Zegt wellicht iets over het functioneren van de vertrekkend wethouder gedurende de afgelopen vier jaar!
  Dialoog met stakeholders en bestuurders van organisaties leveren
  geen stemmen op, stemmenwinst moet worden behaald bij de
  gewone inburger.

Reageer