Aanleg Warmte-Koude-Opslag (WKO) stadhuis

Zwolle – Maandag 31 maart start de gemeente Zwolle met de aanleg van de WKO voor het stadhuis. Tijdens de werkzaamheden zijn op verschillende momenten straten rondom het stadhuis niet toegankelijk voor verkeer. 

 

Het stadhuis heeft op dit moment energielabel F. Dit is erg energie onzuinig. Met een aantal maatregelen wil Zwolle het stadhuis energie zuiniger maken. Het streven hierbij is energielabel A. Een van de maatregelen is de aanleg van een WKO, een Warmte-Koude-Opslag. WKO is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan. In de winter is er een overschot aan kou die in de zomer goed gebruikt kan worden voor koeling. De zomerzon levert op haar beurt warmte die in de winter van pas kan komen voor verwarming. Die warmte en koude worden in de bodem opgeslagen voor het volgende seizoen.

De aanleg van de WKO biedt meerdere voordelen. Zo werkt de gemeente zelf actief mee aan haar eigen doelstelling om in 2020 20% van de in de bebouwde omgeving gebruikte energie duurzaam op te wekken. Geheel in lijn met het in november door de raad vastgestelde Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal wordt met deze WKO nuttig gebruik gemaakt van de ondergrond en tegelijkertijd een positieve bijdrage geleverd aan de beheersing van het gebied met verontreinigd grondwater. Tenslotte zal de gemeente met deze investering fors besparen op haar energieverbruik.

 

Aanleg

Voor de aanleg van de WKO moeten leidingen en twee bronnen aangelegd worden. De bron voor de warmte opslag komt onder het Grote Kerkplein, de bron voor de koude opslag wordt aangelegd onder het parkeerterrein achter het stadhuis. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, legt de gemeente de leidingen en de bronnen gefaseerd aan. 

 

De werkzaamheden

De week van 31 maart: aanleggen leidingen in de Lombardstraat. De Lombardstraat is dan de gehele week afgesloten voor alle verkeer. Als alternatieve route kan de Goudsteeg, Koestraat of de Sassenstraat dienen. 

 

Maandag 7 april: aanleggen leidingen aan het Grote Kerkplein voor het stadhuis. De doorgaande weg richting Sassenstraat is deze dag, ter hoogte van de Lombardstraat/stadhuis, voor verkeer gestremd. Verkeer richting Sassenstraat kan rijden via de Goudsteeg.

 

Maandag 7 april tot en met donderdag 10 april: aanleggen leidingen op het Grote Kerkplein. Er zijn dan geen wegafsluitingen. 

 

De  week van 14 tot en met 18 april: aanleggen warmtebron op het Grote Kerkplein. Het Grote Kerkplein is dan de hele week afgesloten. De doorgaande weg voor het stadhuis is wel toegankelijk    

 

Donderdag 17 tot en met zaterdag 19 april: stremming Goudsteeg i.v.m. aanleg van leidingen. Verkeer richting Sassenstraat kan het beste via het Grote Kerkplein rijden. 

 

Van 14 tot 25 april: parkeerterrein achter het stadhuis niet toegankelijk i.v.m. de aanleg van de koude bron. 

 

Bovenstaande planning is afhankelijk van de omstandigheden.  

Artikel delen:

Reageer