Vervanging verkeerslichten Meppelerstraatweg

Zaterdag 1 september 2007 vervangt de gemeente de verkeersregelinstallatie (VRI) die het verkeer regelt op de kruising Oude Meppelerweg / Ceintuurbaan / Meppelerstraatweg. De werkzaamheden duren naar verwachting een dag en hebben gevolgen voor het verkeer.

De huidige VRI (aansturingskast) wordt vervangen. Hiervoor worden de verkeerslichten op en nabij de kruising Oude Meppelerweg / Ceintuurbaan / Meppelerstraatweg zaterdagochtend vanaf 05.30 uur buiten werking gesteld. Het verkeer wordt vanaf dat moment handmatig geregeld.

Gevolgen voor het verkeer

Het kruispunt Ceintuurbaan / Oude Meppelerweg is gedurende de werkzaamheden afgesloten. Het verkeer wordt hier omgeleid via de Kranenburgweg / Rechterland / Boerendanserdijk en vice versa. Restaurant De Vrolijkheid, Sportpark de Pelikaan en autobedrijf Sietsma blijven via deze omleiding bereikbaar. Tankstation Esso is tijdens de werkzaamheden op de huidige wijze bereikbaar. Automobilisten worden door middel van bebording tijdig op de afsluiting gewezen.

Planning

Onverwachte omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning noodzakelijk maken.

Artikel delen: