Participatieraad Zwolle zoekt leden

Zwolle – In Zwolle doet iedereen mee. Samen met een afvaardiging vanuit vier adviesraden wordt toegewerkt naar één Participatieraad die werkt vanuit de nieuwe visie op participatie: Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

Meedoen is het grote thema. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn werk & inkomen, zorg, welzijn & wonen, participatie en leefbaarheid. De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders, signaleert kansen en knelpunten en draagt bij aan meer participatie van de Zwolse samenleving. De Participatieraad gaat per 1 juli aan het werk. De eerste stap in de bemensing van de Participatieraad is de aanstelling van een onafhankelijke voorzitter. Burgemeester en wethouders hebben Rabia Madarun benoemd tot voorzitter. Rabia is eigenaar en empowercoach bij MpauwR en mede-ontwikkelaar van het initiatief Ontspruit Zwolle.

Nu is het tijd voor de volgende stap: het werven van vijftien leden voor de raad. Die is daarom op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die actief willen zijn in de lokale samenleving en een brede belangstelling hebben voor maatschappelijke vraagstukken. Op www.zwolle.nl/participatieraad vindt u het volledige functieprofiel.

Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met een goede spreiding van kennis van de eerder genoemde aandachtsgebieden van de Participatieraad. Om de opgedane kennis en ervaring te benutten, hebben bij gelijke geschiktheid leden van de bij de oprichting betrokken adviesraden voorrang. Leden van de Participatieraad ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Als u zich in het functieprofiel herkent, nodigen wij u uit om uiterlijk 2 april 2014 te reageren. Stuur uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar a.van.luik@zwolle.nl, onder vermelding van vacature Participatieraad. In april worden de sollicitatiegesprekken gevoerd. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Anouk van Luik, projectleider bij de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 2285.

Artikel delen:

Reageer