NatuurPlatform wil ruimen struiken voorkomen

Zwolle – Afgelopen 4 maart kondigde de gemeente Zwolle aan in 2014 drie hectare struiken naar gras te veranderen . Door middel van adoptie kunnen zowel bewoners als bedrijven delen van openbare groen op 150 plekken in de stad, naar eigen wens inrichten om zo de kwaliteit van eigen woon- of bedrijfsomgeving te verhogen. Op website vanstruiknaargras zijn de beoogde locaties en de mogelijkheid tot adoptie van groen te zien. NatuurPlatform Zwolle laat vrijdag weten niet betrokken te zijn geweest bij dit plan en vraagt opschorting van de ombouw van struiken naar grasland.

NatuurPlatform Zwolle (NPZ) heeft met de Gemeente Zwolle over het gemeentelijk groenbeleid en groenbeheer een regulier overleg. Dit overleg vindt veelal plaats met de stadsecoloog. In het overleg van 25 november 2013 is NPZ door hem op de hoogte gesteld van het feit, dat de Gemeente Zwolle uit bezuinigingsoverwegingen het voornemen had om percelen struiken te laten verwijderen en deze te laten vervangen door gras. Van de zijde van het NPZ is vervolgens aangegeven het verwijderen van bedoelde struiken te betreuren. De stadsecoloog gaf daarop aan, dat de natuurwaarde niet heel veel zou verminderen, opdat daarvoor in de plaats extensief te maaien bloemrijk grasland ingezaaid zou worden. Tevens werd afgesproken dat hij ons zou informeren over de voortgang. NPZ moet na publicatie bvan de plannen constateren dat het niet over de verdere voortgang geïnformeerd is.

Op grond van de Flora en Fauna-wet maakt het NPZ ernstig bezwaar tegen uitvoering in de periode april – juni 2014. NPZ: "In de bedoelde struiken, heesters e.d. danwel het gebied daar heel dichtbij nestelen een flink aantal vogels en andere dieren. Deze dieren worden door de uit te voeren werkzaamheden in de broedtijd ernstig verstoord, hetgeen naar ons oordeel in strijd met de genoemde wet is. Wij verzoeken het College dan ook met klem de uitvoering van de betreffende werkzaamheden vooralsnog op te schorten, en het NPZ alsnog te betrekken bij deze en andere relevante plannen voor aanpassing van groenonderhoud, en de voorwaarden daarbij.  Tenslotte pleiten we voor de voortzetting van het door de gemeente gevoerde ecologisch beheer met een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen."

Artikel delen:
Reacties 3
  1. @nolles Wat is daar mis mee?

    Ik heb liever struiken voor mijn deur dan gras waar iedereen zijn hond en kat lekker de behoefte laat doen. Want dat gebeurt ongetwijfeld, kijk maar eens naar de plaatsen waar de struiken al geruimd zijn.
    Ik heb geen zin in een hondenuitlaatplaats voor mijn voordeur ook al ben ik zelf in het bezit van een hond. De bomen en trekken ook leuke vogels aan.

Reageer